Ta del av allt innehåll på Aktuell Hållbarhet
Starta din prenumeration

Prenumerera

Debatt

2030 – gör så här eller bomma målet

Med tio år kvar tills Sverige ska ha en fossiloberoende fordonsflotta formulerar Mattias Goldmann, hållbarhetschef Sweco och Jakob Lagercrantz, vd, 2030-sekretariatet i dag sex övergripande principer som ska ta oss i mål.

Publicerad: 7 december 2020, 08:33

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

Jakob Lagercrantz, vd på 2030-sekretariatet och Mattias Goldmann, hållbarhetschef på Sweco.

Foto: 2030-sekretariatet och Sweco


På nyårsafton har Sverige exakt tio år kvar för att klara målet om en fossiloberoende fordonsflotta, som sju av riksdagspartierna står bakom. Konkret ska klimatpåverkan från transportsektorn minska med 70 procent jämfört med år 2010, vilket kräver en nästan fördubblad omställningstakt jämfört med de år som gått sedan målet först lanserades. Därför krävs nu en större systematik och tydligare fokusering, utifrån sex övergripande principer.

Formulera 2030-projektet. De stora satsningarna som regeringen aviserat fokuserar huvudsakligen på det långsiktiga målet om nettoneutralitet år 2045. Det gäller exempelvis satsningen på fossilfritt järn genom Hybrit där masugnarna tänks konverteras mellan år 2030 och 2040, samt inriktningen på att avskilja och lagra koldioxid, som i större skala troligen är minst ett årtionde bort. På samma sätt behövs en riktigt stor satsning som kan invigas på rätt sida 2030 och bidra till att det målet nås. Det är trots allt tio år dit; vad är vårt ”man on the moon”-projekt?

Fokusera på volym. Det är farligt att tro att Sverige kan nå klimatmålet 2030 med dagens beslut och förslag, eftersom vi lever i en föränderlig värld med ökad kamp om resurserna. Det gäller till exempel reduktionsplikten för drivmedel, som kan kullkastas bland annat av fysisk brist på biodrivmedel när åtskilliga länder vill nå sina klimatmål genom att ersätta fossilt med förnybart. Sårbarheten minskar med ett fokus på sektorer som kan använda en stor, förutbestämd och långsiktigt säkrad volym förnybar energi som naturligt produceras lokalt eller regionalt. Ett sådant exempel är biogas för fartyg, med en stegvis ökad inblandning. Det ger också förutsättningar för ökad kostnadseffektivitet, eftersom samma färja ju behöver samma volym gas på samma plats vid samma tillfälle, vecka ut och vecka in.

Effektivisera mera. I debatten handlar mycket om vad som ska ersätta de fossila drivmedlen, men det kostnadseffektivaste, snabbaste och med minst risk för målkonflikter är ofta att effektivisera transporterna. Det gäller korta persontransporter, med lärdomar från covid om möjligheterna att distansarbeta i stället för att åka till jobbet varje dag, långa resor där tåget är mycket energieffektivare än bil eller buss, och godstransporter där räls och inte minst sjöfart kan ge stora effektiviseringar.

Stärk statskassan. Regeringens budgetproposition för år 2021 innehåller de största miljösatsningarna, utgiftsområde 20, någonsin. Vi kan inte förlita oss på att utgiftsrekorden ska slås varje gång utsläppsminskningarna ska påskyndas. Därför bör omställningen utformas så att statskassan snarare gagnas än drabbas. Skattebefrielse, avdrag eller premier behöver successivt tonas ner till förmån för system som reduktionsplikt, där producenterna åtar sig att stegvis minska klimatpåverkan i sina produkter, och bonus-malus, där en bonus till de renaste lösningarna finansieras med en malus på de smutsigaste. I nuläget gäller dessa enbart drivmedel respektive nya personbilar, men båda verktygen går utmärkt att bredda.

Våga förbjuda. Att näringslivet alltid skulle vara emot förbud är en myt, tydligt exemplifierad av Volvo Cars vd Håkan Samuelsson som 2 december skriver att ”Ett förbud mot bensin- och dieselbilar vore en bättre lösning för att få bilister att gå över till elbilar än olika former av subventioner.” Medan subventioner leder till osäkerhet på marknaden, med plötsliga ryck när nya medel tillförs och stopp på marknaden när de tar slut, så är ett tydligt förbud för det fossila, ineffektiva och linjära också en tydlig knuff framåt.

Förtydliga föregångslandsmetodiken. Sverige står för ungefär 0,15 procent av världens samlade klimatpåverkan, vilket betyder att vår stora chans att göra skillnad är att vara förebilden andra tar efter. Med Fossilfritt Sveriges ord ska vi bli en ”permanent världsutställning för klimatet” – en underbar mission att samlas kring. Det är också en tydlig utgångspunkt för klimatmålet om en fossilfri fordonsflotta 2030, i sig ett resultat av att Sverige har särskilda styrkor inom fordons-, transport- och infrastrukturklustret. Men vad innebär denna insikt och inriktning för vad Sverige prioriterar i omställningsarbetet? Nu är det hög tid att ta fram en föregångslandsmetodik så att våra klimatsatsningar ger största möjliga spridningseffekt.

Tuffa målsättningar gör ingen klimatnytta i sig, och etablerar inte Sverige som föregångsland. De faktiska utsläppsminskningarna är avgörande, och både för klimatet och det svenska ledarskapet måste takten öka nu. Med ett mer systematiserat arbete utifrån fastslagna grundpelare förbättras förutsättningarna.

Mattias Goldmann,
hållbarhetschef Sweco

Jakob Lagercrantz,
vd, 2030-sekretariatet

Så här skickar du ett debattinlägg till Aktuell Hållbarhet

– Mejla direkt till debattredaktionen på debatt@aktuellhallbarhet.se.  

– Skriv max 4 000 tecken, inklusive mellanslag. 

– Skicka med ett foto på den person/personer som undertecknar inlägget. 

– Alla inlägg som når Aktuell Hållbarhet läses av debattredaktören. 

– Rubrik och ingress sätts av Aktuell Hållbarhet, men föreslå gärna en egen.

– Aktuell Hållbarhet tillämpar gängse debattregler för replik och slutreplik.

 

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

Dela artikeln:

Håll dig uppdaterad med vårt nyhetsbrev

Genom att skicka in mina uppgifter godkänner jag Bonnier Business Media AB:s (BBM) allmänna villkor. Jag har även tagit del av BBM:s personuppgiftspolicy.