onsdag31 maj

Kontakt

Annonsera

E-tidning

Sök

Starta din prenumeration

Prenumerera

Debatt

Använd inte kriget som förevändning för att bromsa klimatomställning

Publicerad: 7 april 2022, 10:39

Högljudda röster kräver nu att vi bromsar klimatomställningen och i stället investerar i ny infrastruktur för egen fossilgas, skriver europaparlamentariker Erik Bergkvist (S). Foto: Pressbild

Nu kräver högljudda röster att vi bromsar klimatomställningen och i stället investerar i ny infrastruktur för egen fossilgas. Bakom denna genomskinliga uppvisning av handlingskraft döljer sig dock oftast förnekande av klimatförändringarnas effekter och en ovilja att axla ansvaret att motverka dem, skriver europaparlamentariker Erik Bergkvist (S).

Ämnen i artikeln:

EuFörnybar EnergiKlimatpolitik

Denna vecka röstade Europaparlamentet slutgiltigt om ett uppdaterat regelverk för det transeuropeiska energinätverket, TEN-E, som kopplar samman EU:s energiinfrastruktur. TEN-E avgör vilka typer av energiprojekt som ska kunna få EU-finansiering i framtiden, och det viktigaste resultatet av förhandlingarna är att fossilgasen nu fasas ut. Det är viktigt för att möta klimatkrisen, men har blivit än mer nödvändigt efter Rysslands invasion av Ukraina. Nu är det avgörande att vi inte ger vika för dem som använder kriget som förevändning för att försena en nödvändig omställning till klimatvänlig energiproduktion.

Omställningen av energiproduktionen från fossila alternativ till förnybara energislag är central för att Europa ska kunna klara klimatmålen. Den senaste IPCC-rapporten är dyster läsning: huvudfrågan handlar alltmer om hur vi ska hantera konsekvenserna av en redan ankommen klimatkris, snarare än hur vi ska hantera ett framtida hot.

Jag har varit huvudförhandlare för den socialdemokratiska gruppen i Europaparlamentet och jag är glad att vi har nått en unikt bred enighet i denna fråga. Det ger både en tydlig signal om frågans enorma betydelse och skänker välbehövlig tydlighet till en energisektor som just nu påverkas djupt av det osäkra läget i Europa. Det uppdaterade regelverket ger Europa förutsättningar till att fasa ut fossila alternativ och snabbt öka investeringarna i förnybar energi.

”Det uppdaterade regelverket ger Europa förutsättningar till att fasa ut fossila alternativ och snabbt öka investeringarna i förnybar energi.”

Europa har tyvärr under de senaste decennierna byggt in sig i ett starkt beroende av fossilgas från Ryssland, vilket nu måste ersättas med rimliga alternativ så snabbt som det bara går. Rysslands invasion av Ukraina och det kraftigt försämrade säkerhetsläget har därför gett TEN-E ytterligare ett viktigt syfte. EU-kommissionen har fastslagit att importen av rysk gas till EU ska minska med två tredjedelar innan årsskiftet. Ska det lyckas krävs stora investeringar i förnybar energiproduktion redan i dag.

Samtidigt kräver nu högljudda röster att vi bromsar klimatomställningen och i stället investerar i ny infrastruktur för egen fossilgas. Bakom denna genomskinliga uppvisning av handlingskraft döljer sig dock oftast förnekande av klimatförändringarnas effekter och en ovilja att axla ansvaret att motverka dem. Målet helgar inte medlen, och vi kan inte lösa en kris genom att förvärra en annan. Att bromsa klimatinvesteringar är inte att ta ansvar eller att möjliggöra långsiktigt hållbara lösningar. 

”Bakom denna genomskinliga uppvisning av handlingskraft döljer sig dock oftast förnekande av klimatförändringarnas effekter och en ovilja att axla ansvaret att motverka dem.”

EU har goda förutsättningar för att snabbt öka produktionen av förnybara alternativ. Skulle vi i stället bygga fast oss i en fossil energiinfrastruktur riskerar vi både att svika våra klimatambitioner och bli beroende av gas från skurkstater för en oöverskådlig framtid. Det vore ett stort misslyckande.

Erik Bergkvist
Europaparlamentariker (S)

Dela artikeln:

Håll dig uppdaterad med vårt nyhetsbrev

Välj nyhetsbrev