fredag3 februari

Kontakt

Annonsera

E-tidning

Sök

Starta din prenumeration

Prenumerera

Debatt

Återhämtningspaketen efter Corona måste öka takten i klimatomställningen

Utsläppen från Europas industrier minskade i rekordfart innan Coronaviruset lamslog världen. När näringslivet nu måste lägga alla resurser på att överleva krisen är det viktigt att EU och Sverige tänker långsiktigt och laddar återhämtningspaketen med ett klimatperspektiv, skriver företrädare för Teknikföretagen.

Publicerad: 6 maj 2020, 09:30

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

Klas Wåhlberg, vd Teknikföretagen och Jenny Sandahl, klimatexpert Teknikföretagen.

Foto: Teknikföretagen


Precis före Coronakrisen, mitt under pågående högkonjunktur, kom siffror som visade att EU:s stora industrier minskade sina utsläpp med 8,7 procent under 2019. Det är ett resultat av hårt arbete och en ambitiös hållbarhetsagenda som ledde till den största minskningen på flera år, främst beror detta på en omställning av energisystemet där kol ersatts med andra energislag.

Men som en konsekvens av Coronakrisen ser vi nu hur det höjs röster för att skjuta på och minska takten i EU:s klimatarbete. Företagens ambitioner i klimatarbetet påverkas inte av Coronakrisen, men de kortsiktiga möjligheterna uteblir när pengarna som skulle gått till omställning nu i stället måste användas för att rädda bolagen och de anställdas försörjning. 

När delar av näringslivets investeringar i omställningen tillfälligt avstannar måste EU och Sverige öka takten i offentliga satsningar för att inte missa Parisavtalets mål om 1,5 grader. Det är avgörande för klimatet att den gröna omställningen fortsätter och att politiken inte drar ned på ambitionsnivån. 

Säkerställ därför att offentliga investeringar är resurseffektiva och bidrar till både utsläppsminskningar och ekonomisk återhämtning. Investeringar i kapaciteten i Sveriges elnät, energieffektiviseringar vid nybyggnation och laddinfrastruktur för tunga transporter behövs och har en stor effektiviseringspotential. 

Behovet av digital infrastruktur har blivit mer uppenbart under pågående kris. Det handlar om betydligt mer än fiberuppkoppling i den svenska glesbygden och internetuppkoppling för hemmakontor. Just nu står hela världen inför implementeringen av 5G – det kommer att göra det möjligt för hemelektronik, industrirobotar, lastbilar och personbilar att blixtsnabbt överföra stora mängder data med låg energiåtgång. Här behöver Sverige ta till vara på potentialen i digitalisering för att minska de globala utsläppen. Sverige behöver göra en långsiktig satsning på ett samlat strategiskt digitaliseringsprogram där industri och stat samverkar. 

Sist, och detta är särskilt viktigt. Många av morgondagens miljölösningar kommer från innovativa teknikföretag som svarar på klimatomställningens affärsmöjligheter. En ny rapport visar att 7 av 10 av de små svenska startup bolagen riskerar att försvinna inom ett halvår när Coronakrisen fått många finansiärer att backa. För att inte gå miste om dessa företags innovationer behöver det statliga återhämtningspaketet anslå öronmärkta resurser till startups genom riktade tillskott till innovationssystemet. 

Klimatomställningen är helt nödvändig och kommer leda till långsiktig lönsamhet för Sverige och EU när andra länder och regioner följer i våra fotspår. Sverige måste fortsätta stå upp för bibehållna hållbarhets- och klimatambitioner. Därför måste EU och Sverige ladda återhämtningspaketen med ett klimatperspektiv och ge gröna investeringar ges en skjuts framåt. Då kommer svenska företag bättre kunna positionera sig och Sverige i den nya teknikens framkant. 

Klas Wåhlberg,
vd Teknikföretagen

Jenny Sandahl,
klimatexpert Teknikföretagen

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

Dela artikeln:

Håll dig uppdaterad med vårt nyhetsbrev

Välj nyhetsbrev