torsdag1 juni

Kontakt

Annonsera

E-tidning

Sök

Starta din prenumeration

Prenumerera

Debatt

Avskaffa uranbrytningsförbudet

Genom att bryta uran i Sverige kan vi säkerställa att hela gruvnäringskedjan kan verka på ett hållbart sätt – från prospektering till avfallshantering. Förbudet mot uranbrytning bör därför avskaffas och prospektering av uran underlättas. Det skriver Moderaternas ungdomsförbund, MUF.

Publicerad: 15 februari 2022, 14:05

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

Matilda Ekeblad och Oliver Andersson Zito, ordförande respektive distriktsordförande i MUF, vill satsa på ökad kärnkraft och uranbrytning i Sverige. Foto: Pressbilder


Ämnen i artikeln:

Förnybar EnergiKärnkraftMiljöpolitik

I takt med klimatomställningen kommer behovet av fossilfri el, metaller och mineraler öka markant. Detta för att samhället ska kunna elektrifieras, vilket är nödvändigt för den gröna omställningen. Då kan vi inte ha en regering som avvecklar grön el och hindrar gruvnäringens utveckling. Ett nytt krafttag behövs inom klimat- och gruvpolitiken, annars kommer vi inte att nå klimatmålen i tid.  

Land efter land satsar nu på kärnkraft för att minska koldioxidutsläppen och tillgodose det ökade elbehovet som följer av den gröna omställningen. I Sverige skriker näringslivet efter grön elförsörjning som fungerar oavsett väder och de har öppnat för att investera i ny kärnkraft – men då krävs en regering som inte snedvrider marknaden till kärnkraftens nackdel. 

Det är inte konstigt att marknaden är tveksam till att investera i kärnkraft när regeringen länge förnekat kärnkraftens hållbarhet. Dessutom behåller regeringen målet om 100 procent förnybar el och exkluderar därigenom kärnkraften, som vid sidan av vattenkraft är den enda stabila och planerbara fossilfria energikällan.

För att kunna elektrifiera industrin, bygga vindkraftverk och utveckla elbilar behövs även metaller och mineraler – en detalj som regeringen antingen har missat eller väljer att ignorera, eftersom de nedprioriterar den svenska gruv- och mineralnäringen. Sedan 2016 har Sverige störtdykt från plats 8 till 36 bland attraktiva gruvländer och ingen ny gruva har öppnats sedan miljöbalken kom till 1999, då tillståndsprocesserna är långa, oförutsägbara och krångliga. Behovet av mineraler och metaller beräknas sexdubblas till 2050 i strävan att uppnå ett nettonoll-samhälle, enligt Internationella energirådet (IEA). Sverige har stor potential att kunna vara med och tillgodose den ökade efterfrågan då den svenska berggrunden innehåller många av de råvaror som EU klassificerat som kritiska för klimatomställningen. Miljöbalken måste därför ses över för att inte stoppa viktiga klimatsatsningar. 

Klimatfrågan är en vår tids ödesfrågor. Vi måste lära oss av andras misstag och inte som Tyskland avskaffa kärnkraften för att bli beroende av smutsig el och rysk gas. Vi måste ta vara på landets naturresurser för att uppnå klimatmålen såväl nationellt som globalt. Sverige måste sluta föra en ohållbar klimatpolitik i jakten på det hållbara samhället. Därför vill vi: 

Reformera miljöbalken. Det är inte rätt att satsningar som kan minska utsläppen i dag stoppas till följd av svensk miljölagstiftning. Bland annat behöver tillståndsprocesserna effektiviseras, bli förutsägbara och rättssäkra. Myndigheternas roll i tillståndsprocessen förtydligas för att minska myndighetsaktivism och en maxgräns för hur länge en tillståndsprocess får pågå behöver tillsättas. Vi behöver möjliggöra brytning av metaller som kobolt och litium i Sverige, det är avgörande för elektrifieringen. 

Satsa på kärnkraften. Målet om 100 procent förnyelsebart måste ändras till 100 procent fossilfritt. Dessutom måste taket på hur många kärnkraftsreaktorer det får finnas i Sverige slopas. I dag får det enbart finnas tio reaktorer i Sverige och bara på de platser där det i dag redan finns kärnkraft. Det är inte hållbart. Framtidens kärnkraft är små reaktorer som kan serietillverkas och placeras nära stora industrier. Dags att se över lagstiftningen så att fler kärnreaktorer kan byggas på de platser där elen behövs. 

Avskaffa uranbrytningsförbudet. Kärnkraft kräver uran vilket Sverige i dag är importberoende av till följd av uranbrytningsförbudet, bland annat från Ryssland. Det behöver ändras givet det säkerhetspolitiska läget. Men också för att det vore ett bakslag för miljön att lämna uranbrytningen till andra länder. Genom att bryta uran i Sverige kan vi säkerställa att hela gruvnäringskedjan kan verka på ett hållbart sätt – från prospektering till avfallshantering. Förbudet mot uranbrytning bör därför avskaffas och prospektering av uran underlättas.

Matilda Ekeblad
förbundsordförande MUF

Oliver Andersson Zito
distriktsordförande för MUF Västra Götaland Västra 

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

Dela artikeln:

Håll dig uppdaterad med vårt nyhetsbrev

Välj nyhetsbrev