måndag29 maj

Kontakt

Annonsera

E-tidning

Sök

Starta din prenumeration

Prenumerera

Debatt

Avveckla inte elbusspremien

Elbussar ger minskade luft- och bullerföroreningar. Det borde därför finnas ett intresse hos regeringen att fortsatt stödja introduktionen av elbussar, både genom att subventionera investeringskostnaderna och genom att bidra till att minska löpande driftskostnader, skriver Johan Wadman från Svensk Kollektivtrafik och Anna Grönlund från Sveriges Bussföretag.

Publicerad: 8 juni 2021, 11:37

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

Johan Wadman, vd, Svensk Kollektivtrafik och Anna Grönlund branschchef, Sveriges Bussföretag Foto: Lena Engstrand och Svensk Kollektivtrafik


Även om det gjorts stora satsningar av regionerna och trafikföretag med elbusspremien som morot från staten behövs fortsatta åtgärder för att driva på utvecklingen. Kollektivtrafikens aktörer har kommit långt med att minska sina utsläpp men för att fortsätta den positiva utvecklingen krävs en kombination av elektrifiering, bränslebyte från fossila bränslen till biodrivmedel samt effektivisering.

Övergång till eldrift i bussflottorna inom kollektivtrafiken kan leda till en minskning av användning av andra förnybara drivmedel motsvarande över 70 procent av flygets energianvändning, och på sikt upp till 100 procent. Elektrifiering av kollektivtrafiken kommer alltså att stödja andra transportslags omställning och miljömålsuppfyllelse.

Elbusspremien spelar en viktig roll i elektrifiering av kollektivtrafiken. Busstrafiken i Sverige genomgår just nu en omfattande förändring när elbussar introduceras, både i samband med att trafikavtal förnyas och inom redan befintliga avtal. Men elbussar är dyrare i inköp och stödåtgärder behövs. Därför har regeringens elbusspremie som subventionerar inköp av elbussar varit viktig. Premien har sedan dess införande breddats och det är positivt att såväl kollektivtrafikmyndigheter och kommuner som upphandlar busstrafik som kommersiella trafikföretag som bedriver kollektivtrafik, kan ansöka om premien.

När Infrastrukturministern i en interpellationsdebatt i april i år, uttalade att elbusspremien uppnått sitt syfte och nu börjar fasas ut, sker detta två år tidigare än man från början avsåg. Regioner och trafikföretag behöver långsiktiga stöd för att satsa på elbussar i de stora upphandlingar som ska göras de närmaste åren. 

Redan hösten 2020 sänktes premien från 20 till maximalt 10 procent av inköpsbeloppet för en elbuss. Samtidigt med dessa försämringar fick elbusspremien bli en del av den mer övergripande ”klimatpremien”, vilket innebär att samma anslag förutom bussar även ska räcka till elektrifiering av lastbilar och arbetsmaskiner. Vi ifrågasätter inte att lastbilar och arbetsmaskiner behöver stöd, men det ter sig märkligt att minska stöden så att de inte på långt när täcker behoven. En bättre lösning hade varit att behålla elbusspremien intakt och införa en separat premie för andra fordon.

Elbussar bör även i likhet med andra eldrivna kollektivtrafikfordon som tåg, tunnelbana och spårvagn undantas från energiskatt i Sverige. Detta är möjligt enligt det EU-gemensamma Energiskattedirektivet. Det finns ingen anledning att elbussar inte ska ges samma villkor som den övriga utsläppsfria kollektivtrafiken.

Både elektrifieringen och övergången till användning av förnybara hållbara drivmedel behöver ske i närtid för transporter på väg för att klimatmålet 2030 ska uppnås. På vägen mot en helt utsläppsfri kollektivtrafik är elbusspremien, skattebefrielse för el och biodrivmedel av avgörande betydelse.

Landets regionala kollektivtrafikmyndigheter, länstrafikbolag och bussföretag vill ta sin del av ansvaret för en fortsatt omställning för en klimatsmart transportsektor.

Vi vill se ett helhetsgrepp och konkreta åtgärder från regeringen: Återställ elbusspremien till att vara en renodlad premie för bussar. Förläng elbusspremien – många stora offentliga upphandlingar av busstrafik har senarelagts under Corona pandemin, låt inte detta begränsa förutsättningarna för hållbar omställning. Skattebefria el till elbussar i enlighet med möjligheterna i Energiskattedirektivet. All elektrifierad kollektivtrafik ska ha samma beskattning.

Johan Wadman
vd, Svensk Kollektivtrafik

Anna Grönlund
branschchef, Sveriges Bussföretag

 

 

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

Dela artikeln:

Håll dig uppdaterad med vårt nyhetsbrev

Välj nyhetsbrev