måndag29 maj

Kontakt

Annonsera

E-tidning

Sök

Starta din prenumeration

Prenumerera

Debatt

Biostrategin missar industrins klimatmöjligheter

Fossilfritt Sveriges biostrategi tar inte hänsyn till de utomordentligt stora gröna kliv som den svenska processindustrin tar just nu. Därmed riskerar stora klimatvinster gå förlorade, skriver Jan Secher, vd och koncernchef för Perstorp Group.

Publicerad: 7 oktober 2021, 13:23

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

Jan Secher, vd och koncernchef Perstorp Group. Foto: 555DESIGN


Ämnen i artikeln:

BioenergiBiogasKlimatanpassning

Fossilfritt Sveriges biostrategi behöver uppdateras och kompletteras. Som det är nu utgör den ett ofullständigt underlag för politiska bedömningar och beslut. Sverige behöver en biostrategi som ser också industrins behov och de enorma möjligheter som ligger i att utnyttja bioråvara som industriell produktionsresurs. Bioråvarans totala förädlings- och klimatpotential underskattas. Fokus på användning i cirkulära flöden bör öka, i stället för att elda upp kolatomerna som vid bränsleanvändning.

Biostrategin tar inte hänsyn till de utomordentligt stora gröna kliv som den svenska processindustrin tar just nu. Därmed riskerar stora klimatvinster gå förlorade. Fokus ligger i hög grad på transportsektorn och på fortsatt förbränning av bioråvara. Den potential som ligger i att använda bioråvara i industriella processer får genomgående litet utrymme, inte minst i de förslag som presenteras.

”Fokus ligger i hög grad på transportsektorn och på fortsatt förbränning av bioråvara.”

Man tar helt enkelt inte höjd för den omställning till mer cirkulära lösningar som är tekniskt fullt möjliga redan i dag. Mot bakgrund av transportsektorns elektrifiering och industrins efterfrågan på biomaterial som produktionsråvara är det märkligt.

Ett område där detta blir tydligt är biogasens framtid. Stora industriella projekt med betydande efterfrågan på biogas får inte alls genomslag i dokumentets framtidsutsikter. Det riskerar att leda till felaktiga politiska bedömningar och beslut i en fråga som kräver långsiktighet.

Perstorp och flera andra industriföretag har i närtid möjlighet att använda kolatomerna i biogasen i sina tillverkningsprocesser. Detta är inte skrivbordsidéer, utan industriella satsningar som sker här och nu.

Tillsammans med Uniper och Fortum planerar Perstorp att bygga en anläggning för tillverkning av hållbar metanol i Stenungsund. Anläggningen – Project Air – ska vara i full drift 2025 och skulle kunna minska koldioxidutsläppen motsvarande 1 procent av Sveriges totala territoriella utsläpp.

Detta bygger på att befintlig teknik används i stor industriell skala. Anläggningen planerar att använda biogas, samt restströmmar och koldioxid från Perstorps befintliga verksamhet, i en cirkulär produktionsprocess som dessutom tillförs vätgas från en elektrolysanläggning.

Metanol är en viktig insatsvara i Perstorps vidareförädling och här finns en stor svensk möjlighet förankrad i vårt kemiindustriella kunnande, men också i en framtida fungerande produktion och distribution av biogas. Projektet har stöd från Industriklivet och befinner sig i sista bedömningsrundan för stöd från EU:s innovationsfond.

En förutsättning för att de stora klimatvinsterna ska kunna realiseras är att det finns tillgång till biogas. Det finns biogas tillgänglig i Sverige i dag, under förutsättning att biogasen används på rätt sätt. Biostrategin borde tydligare lyfta fram industrins behov, men också de möjligheter att frigöra råvara som ligger i den pågående elektrifieringen av transportsektorn. Det gör den tyvärr inte.

Bara Perstorps potentiella efterfrågan på biogas ligger i detta projekt på i storleksordningen 3 TWh. Detta i ett projekt som kan förverkligas inom bara några år. Det ska jämföras med Fossilfritt Sveriges bedömning att den industriella efterfrågan 2030 kommer att vara 1–2 TWh. Det är en grov underskattning och biostrategin tar uppenbart inte hänsyn till de möjligheter som finns i svensk processindustri.

Ser vi till bara Perstorps totala behov av bioråvara handlar det om cirka 6,7 TWh. För hela Kemiindustrin handlar det naturligtvis om ännu större volymer.

Att regeringen i budgeten föreslår att biogasutredningen genomförs i viktiga delar är bra. Att det finns långsiktigt stabila förutsättningar för produktion av biogas i Sverige är viktigt. Nästa steg är att använda denna resurs på ett rationellt och klimateffektivt sätt. Det kräver tillgång till tillförlitliga råvaruströmmar, men också en fungerande marknad där subventioner och andra ekonomiska styrmedel inte missgynnar industrins möjligheter till vidareförädling av bioråvaran.

Fossilfritt Sveriges biostrategi behöver uppdateras och kompletteras för att få med industrins värdeskapande möjligheter och de stora klimatvinster som bland annat kan göras genom att ersätta naturgas i produktionen.

Jan Secher
Vd och koncernchef, Perstorp Group

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

Dela artikeln:

Håll dig uppdaterad med vårt nyhetsbrev

Välj nyhetsbrev