måndag30 januari

Kontakt

Annonsera

E-tidning

Sök

Starta din prenumeration

Prenumerera

Debatt

”Corona ger oss kunskaper inför klimatkrisen”

Coronaviruset visar oss hur sårbart globalt ömsesidigt beroende är och vikten av motståndskraftiga och hållbara lokala gemenskaper. Från 15 organisationer från fyra kontinenter kommer med uppmaningen att använda tillfället till att nu förbereda för en kris som kommer att bli mycket värre: klimatkrisen.

Publicerad: 21 april 2020, 15:47

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

Målet bör vara att skapa motståndskraftiga samhällen som kan fortsätta att fungera när yttre chocker drabbar, skriver Martin Nihlgård, generalsekreterare IM, Individuell Människohjälp, tillsammans med 14 samarbetsorganisationer från fyra kontinenter.

Foto: Malin Kihlström och IM


I kristider kan det politiskt omöjliga snabbt bli det politiskt nödvändiga. De senaste månaderna har det blivit uppenbart hur skört vårt samhälle är: just-in-time-tillverkning, rekordhöga skulder och ökad otrygghet innebär att det inte finns någon felmarginal.

Viruset har lett till en stenhård ekonomisk nedgång som, kombinerat med främlingsfientlighet och arbetslöshet, skapar en farlig cocktail. Pandemins konsekvenser kommer att slå hårdast mot dem med låga inkomster, hemlösa, papperslösa, funktionsvarierade och andra som lever i systematisk diskriminering. Migranter och flyktingar kommer att lida. 

Medan rika och inflytelserika människor skyddas av enkel tillgång till lån och offentliga stödpaket. Det är en spegelbild av den ojämlikhet som finns i klimatkrisen även om det här är utsläppen från stora företag och de mest förmögna som leder mänskligheten mot katastrof. 

Sedan 1938 har IM, Individuell Människohjälp kämpat mot exploatering, fattigdom, rasism och ojämlikhet – frågor som ligger i fokus för klimatkrisen. Idag är IM:s partnerekosystem ett nätverk som sträcker sig över femton länder på fyra kontinenter. Utmaningarna vi står inför, speciellt de som kommer ur klimatkrisen, känns igen överallt trots vitt skilda kontexter.

Vi står upp mot företag som beslagtar mark och förgiftar luft och vatten. Vi skyddar land och biologisk mångfald och hjälper människor att använda vatten på bättre sätt. Vi ger råd och tränar kommuner och samhällen i att minska katastrofrisker, hantera vatten, använda hållbara jordbrukstekniker och skapa skydd mot översvämningar. Vi stöder lokalsamhällen att bli mer självförsörjande och förberedda för klimatförändringar. Och vi slåss mot auktoritära tendenser och för jämställdhet.

Likväl kommer allt detta att betyda ganska lite om inte regeringar tar tag i det tillfälle som bekämpandet av pandemin för med sig. Nuvarande strategier är för långsamma och alltför fokuserade på att bibehålla status quo. Djärva visioner krävs för att skapa ett nytt samhälle, byggt på samarbete. Ett samhälle som fungerar för alla människor, samtidigt som det respekterar naturens fysiska gränser. Rika länder bör bära större delen av bördan, genom att tillhandahålla medel till globala anpassningsåtgärder och drastiskt minska den ohållbara konsumtionen.

För att uppnå detta behöver vi solidaritet, jämställdhet, lokal mobilisering och att vi använder de redskap vi redan har på nya innovativa sätt. Brett deltagande är avgörande, kvinnor och unga exkluderas alltför ofta från beslutsprocesser.

Målet bör vara att skapa motståndskraftiga samhällen med goda samarbetsmöjligheter mellan stat och samhälle som kan fortsätta att fungera när yttre chocker drabbar. Om matproduktionen är säkrad är vi inte så sårbara vid störningar i livsmedelskedjorna. Om vatten används mer effektivt är torka mer hanterbart. Om människor har kapacitet att agera själva i kristider är de mindre beroende av staten.

För två månader sedan fanns det väldigt lite som tydde på en rejäl förändring, inte bara en något grönare business as usual. Men nu när framtiden är mer osäker har vi erbjudits en unik möjlighet till samhällsförändring. 

Låt oss ta den. 

Martin Nihlgård,
generalsekreterare IM, Individuell Människohjälp (Sverige)

Red Nacional por la defensa de la Soberania Alimentaria en Guatemala -REDSAG- (Guatemala)

Cooperación Indigena para el Desarrollo Integral -COINDI- (Guatemala)

Asociación de Servicios Comunitarioas de Salud -ASECSA- (Guatemala)

Asociación de Cooperación para el Desarrollo Rural de Occidente -CDRO- (Guatemala)

Asociación Nuevo Amanecer de El Salvador -ANADES- (El Salvador)

Asociación Colectiva de Mujeres para el Desarrollo Local -Colectiva Feminista- (El Salvador)

Fundación de Estudios para la Aplicación del Derecho -FESPAD- (El Salvador)

Palestine Hydrology Group (Palestina)

WANA Institute (Jordanien)

Arab Women’s Organisation (Jordanien)

Churches Action in Relief and Development (Malawi)

Simukai Child Protection Programme (Zimbabwe)

Indreni Rural Development Centre (Nepal)

Eco-Visio (Moldavien)

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

Dela artikeln:

Håll dig uppdaterad med vårt nyhetsbrev

Välj nyhetsbrev