fredag24 mars

Kontakt

Annonsera

E-tidning

Sök

Starta din prenumeration

Prenumerera

Debatt

Dags att gå från bilägande till bildelning

Utredningen om Motorfordonspooler glömmer bort nästan hela Sverige, men gynnar inte ens storstäderna. Inriktningen att öka bildelningen är bra, men uppnås bäst om alla former av bildelning släpps fram – i hela Sverige, skriver representanter för hyrbilsbranschen.

Publicerad: 15 maj 2020, 10:57

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

Anders Trollsås, vd Biluthyrarna Sverige; Frans Hällestrand,  ordförande Biluthyrarna Sverige och Anders Parment, ek.dr. och Stockholms universitet, som forskar om mobilitet och smarta städer.


Klimatfrågan och växande städer är två saker som snabbt förändrar samhället. Vi vet inte om vi kommer resa lika mycket i framtiden som i dag, men transportbehovet kommer att vara stort. I växande städer och med en alltmer specialiserad arbetsmarknad är det mycket angeläget att resandet inte sker på bekostnad av klimatet. Mycket måste därför ändras när det gäller bränslen, kollektivtrafik och hur vi använder bilen. 

Svaret på dessa frågor ser olika ut på olika platser. I glesbygd är tillgång till en egen bil livsnödvändig, men i de största städerna är läget ett annat. När våra storstäder växer behöver antalet bilar per invånare minska för att hantera bristen på utrymme och klimatpåverkan. Det innebär att samma bil behöver användas av fler. Det är bildelning. 

Faktum är att detta fungerar utmärkt redan i dag med hyrbilar. En hyrbil används de flesta av dygnets timmar, i jämförelse med en privatägd bil som bara används någon enstaka timme. Hyrbilar har en stabil utnyttjandegrad på 70 procent. Fler borde därför dela bil istället för att äga bil. 

Men ibland ser man inte det som redan finns. Regeringen vill ha nya lösningar för att minska antalet privatbilar i storstäderna. Nyligen presenterades den statliga utredningen Motorfordonspooler i syfte att gynna så kallade bilpoolstjänster. 

Utredningen slår fast att det finns ett stort behov av bildelning och att ökad bildelning har en viktig roll att spela i omställningen till ett hållbart samhälle. Men utredningens förslag är otydligt på vissa punkter och förslaget behöver följas en fördjupad diskussion om hur bildelningen ska växa, inte bara bilpoolerna. 

Utredningen har fokuserat på bilpooler framför andra bildelningstjänster som biluthyrning och samåkningstjänster. Flera bilpoolsföretag har försökt att etablera sig på den svenska storstadsmarknaden under de senaste åren, men har haft svårt att driva verksamheten uthålligt på grund av svag lönsamhet. 

Samtidigt har bildelning genom traditionell biluthyrning haft en stadig tillväxt, såväl i storstäder som i mindre kommuner. Biluthyrningen i Sverige finns i hela landet och har över 40 000 bilar. Bilpool finns idag bara i Stockholm och Göteborg. 

En fundamental förutsättning för att människorna ska våga gå över från bilägande till bildelning är att de känner sig fullt säkra på att deras transportbehov kan lösas på annat sätt, antingen med kollektivtrafik och taxi eller med bildelning i hela landet. I framtidens stora städer är utbudet av flera bildelningstjänster en självklarhet för att vi ska ha en smartare mobilitet som tillgodoser allas behov. 

Vi förstår att regeringen tillsammans med Centerpartiet och Liberalerna har en god övergripande ambition att stimulera bildelning. Men vi tror inte att lagförslaget löser dagens lönsamhetsproblem hos bilpoolsföretagen, och inget tyder på att deras bilpoolstjänster blir tillgänglig utanför stora städer. 

Det ser nämligen likadant ut i de flesta länder: kommersiella bilpoolsföretag finns bara i storstäderna, alla gör förluster och många lägger ner. Sverige har här en unik situation med biluthyrning som tillhandahålls dels av både svenska och internationella biluthyrare, men också av drivmedelsstationer som ger tillgång till hyrbil i alla landets 289 kommuner. 

Mobilitet för alla – på ett hållbart sätt. Biluthyrning är ekonomiskt hållbar – flertalet biluthyrare har drivits lönsamt i flera decennier – och miljömässigt hållbar med nya fordon, senaste reningstekniken och en stor och växande andel miljöfordon. Organisation och logistik fungerar väl och priserna är ofta förmånliga, vilket kommer konsumenter till nytta. 

För att mobiliteten i framtidens städer ska fungera måste det vara likvärdiga konkurrensvillkor för bildelning på marknaden med bra parkeringsvillkor och laddinfrastruktur för alla bildelningsfordon. Den traditionella biluthyrningen utvecklas nämligen snabbt mot ökad digitalisering med nya varianter på de tjänster som erbjuds. Vi kommer fortsätta att utveckla uthyrning av bilar som både är tillgängliga, miljövänliga och kan hyras på timbasis. 

Anders Trollsås,
vd Biluthyrarna Sverige
Frans Hällestrand,
ordförande Biluthyrarna Sverige
Anders Parment, ek.dr.,
Stockholms universitet, forskar om mobilitet och smarta städer

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

Dela artikeln:

Håll dig uppdaterad med vårt nyhetsbrev

Välj nyhetsbrev