Ta del av allt innehåll på Aktuell Hållbarhet
Starta din prenumeration

Prenumerera

Debatt

Dags att hitta nya lösningar för elproduktionen

Ute till havs finns varken kommunala veton eller naturvärden som går förlorade. Där kan vi skapa vindkraften 2.0 och säkra de framtida energibehoven i Sverige, skriver Marcus Thor, vd för Hexicon.

Publicerad: 4 mars 2021, 15:31

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

Marcus Thor vd för Hexicon ser havsbaserad vindkraft som lösningen på framtidens energibehov.

Foto: Hexicon och senorcampesino iStock Getty Images Plus


De flesta är i dag eniga om att vi behöver investera mer i vårt elsystem, framför allt för att tillgodose behoven i södra Sverige. Likaså att produktionen ska vara klimatvänlig. 

Vad diskussionen gäller är hur vi når dit. På den ena sidan står regeringen och de partier som förespråkar en utbyggnad av förnybar elproduktion – främst vind och sol. På den andra de som menar att kärnkraften är den säkraste och mest effektiva metoden att öka vår elproduktion.

Mitt emellan står Svenska Kraftnät som får den ofta otacksamma uppgiften att förklara varför vårt tidigare så robusta elsystem i dag har kapacitetsbrister. Om bara nätet fungerade utan hinder skulle vi inte sitta i den situation vi gör. Då skulle överskottet i norr kunna transporteras söderut och den akuta elbristen försvinna på ett ögonblick. 

I SVT Rapport 28 februari ger myndigheten ett perspektiv på 20 år innan en utbyggnad av stamnätet är färdig. Det betyder att inte heller det är någon lösning.

Vi ser en annan väg framåt.

Den produktionsform som enligt kalkylerna i dag är billigast är vindkraft. Det är en klassisk teknik som har utnyttjats av människan i över tusen år. Utformning och material i dagens vindkraftverk är naturligtvis nyare, liksom generatorn som omvandlar rörelsen till el. Vindkraftens svaghet är dock att det krävs att det blåser, vilket inte alltid är fallet. 

Vindkraften upptar även stora landområden vilket inkräktar på naturen och andra intressen. Det påverkar boendemiljöer och våra möjligheter till friluftsliv i hela Sverige. Bland annat av de skälen har det blivit allt svårare att hitta lämpliga placeringar för anläggningarna.

Vindkraftens motståndare dömer då ut tekniken och hävdar att vi i stället måste satsa på kärnkraft, biobränsle eller något annat energislag. Vindkraftens företrädare kontrar med att vi i stället bör köra över de lokala folkopinionerna – bort med det kommunala vetot - eller betala stora summor pengar för att de ska acceptera intrånget. Inget av detta är långsiktigt hållbart. 

Felet båda sidor gör är att de missar att det i dag finns helt andra vindkraftslösningar. 

Havsbaserad vindkraft växer kraftigt i både Europa och världen. EU-kommissionen prognostiserar att år 2050 kommer 25 procent av all elproduktion i Europa att vara från Havsbaserad vindkraft.

Utvecklingen har kommit långt även i Asien. Sydkorea har precis som Sverige en lång kuststräcka och där har politikerna bestämt sig för att satsa stort på havsbaserad vindkraft. Hexicon medverkar som part i det arbetet och vår park kommer inom några år att generera 1,4 GW, vilket är mer än en normal kärnreaktor.

När vindkraften kommer ut på havet blir störningarna betydligt mindre, både för naturen och för andra verksamheter. Idag finns en teknologi som innebär att vindkraftsturbiner placeras på flytande fundament. Det leder till ett antal fördelar:

De kan placeras långt ute till havs eftersom de är oberoende av vattendjupet, störningarna blir mindre, både visuellt och för annan kustnära verksamhet, vindstyrkan är högre och mer jämn ute till havs och de är flyttbara och kan efter behov placeras i närheten av energikrävande verksamheter. Slutligen gör de ett minimalt ingrepp i naturen, det är i princip bara en kabel. Fundamentens förankring i botten kan enkelt tas bort i sin helhet. De kan dessutom användas för att öka syresättningen till botten i exempelvis Östersjön.

Anledningen till att flytande havsbaserad vindkraft inte har kommit i gång i Sverige tidigare är för att det inte funnits någon möjlighet att bekosta anslutningen till det befintliga elnätet. Genom det nyligen framlagda förslaget om neutralitet i anslutningskostnader så kommer flytande havsbaserad vindkraft att få möjlighet att växa även i svenska vatten.

Ute till havs finns varken kommunala veton eller naturvärden som går förlorade. Där kan vi skapa vindkraften 2.0 – den nya vattenkraften - och säkra de framtida energibehoven i Sverige. Det är dags att se lösningarna och inte bara problemen i energipolitiken. 

Marcus Thor
vd Hexicon

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

Dela artikeln:

Håll dig uppdaterad med vårt nyhetsbrev

Välj nyhetsbrev