måndag29 maj

Kontakt

Annonsera

E-tidning

Sök

Starta din prenumeration

Prenumerera

Debatt

”Dags att mäta och redovisa resultat även inom social hållbarhet”

Publicerad: 17 november 2022, 12:29

Johanna Rastad, vd och koncernchef, och Hans Dahlgren, kvalitetsdirektör, på Humana AB slår ett slag för att mäta och investera i social hållbarhet inom omsorgen. Foto: David Lagerlöf

För miljömässigt hållbarhetsarbete är det självklart att mäta resultatet av arbetet, men för socialt hållbarhetsarbete är det inte så. Nu rapporterar vi fyra mått på utfallet av vårt arbete och vill i framtiden ta fram utfallskontrakt enligt brittisk modell, skriver företrädare för omsorgsföretaget Humana.

Ämnen i artikeln:

Social hållbarhetCsrEkologisk hållbarhetHållbara städer

Andelen resultatstyrda mål inom det sociala hållbarhetsområdet behöver öka och samarbetet mellan offentliga och privata aktörer stärkas. Utan mätning av sociala utfall görs för många fel i onödan och det har vi inte råd med. Varken mänskligt eller samhällsekonomiskt.  

Hållbarhetsarbete handlar om att stärka en organisations positiva påverkan på samhället och motverka dess negativa påverkan – och att visa på resultatet av ett aktivt agerande. För att veta vad som leder till vilken förändring måste dock utfallet av olika handlingar kunna mätas. Det är redan i dag en självklarhet för miljömässiga hållbarhetsaspekter, men desto sämre utvecklat inom social hållbarhet, där processmått tenderar att gå före resultatmått. På klimatområdet är Parisavtalet väl etablerat, inom social hållbarhet saknas tydliga mål och standarder.

”På klimatområdet är Parisavtalet väl etablerat, inom social hållbarhet saknas tydliga mål och standarder.”

Det sägs exempelvis att vi har en social omsorg i Sverige som vi skall vara stolta över, men kan vi det? Sanningen är att vi inte vet, för vi mäter inte resultaten i tillräckligt hög grad. Kunskapsnivån är låg om hur effektiv behandling och insatser varit för omsorgstagarna och vilken samhällsnytta de gett. Dels för att vi inte mäter, dels för att det saknas evidensbaserade behandlingsmetoder. Detta är ett stort tillkortakommande i ett land och en värld som behöver drivas in i framtiden utifrån långsiktigt hållbara principer.

Humana vill se en förändring av hela den nordiska omsorgssektorn och i förlängningen av den sociala hållbarhetssfären i stort, och vi är redo att gå i spetsen. Vi vill öka kunskapsnivån, vi vill se fler samarbeten och vi är övertygade om att att sociala utfallsmått är vägen framåt. Men vi behöver bli många fler i Hållbarhetssverige som styr skutan åt samma håll för att det ska bli verklighet.

För att åstadkomma en ändring behövs innovation, mod och samarbete över de privata och offentliga gränserna. Civilsamhälle och privata utförare behöver modigt utmana invanda mönster och sanningar, satsa på social innovation och tillsammans med akademin driva fram fler evidensbaserade metoder. Kommunerna behöver sluta att stirra sig blinda på driftsformer och välkomna samarbete med alla aktörer i branschen som kan bidra med värdefull erfarenhet och kunskap. Finansiärer behöver samarbeta med kommuner och privata utförare och skapa finansieringsinstrument kopplade till sociala utfall som på sikt görs tillgängliga och attraktiva för det bredare investerarkollektivet. Regeringar behöver arbeta för att införa nationella standardiseringar inom omsorgssektorn och stötta med nationella utfallsfonder som kan bära och dela riskerna runt nya metoder, evidensuppbyggnad, förebyggande insatser och finansiering av social innovation.

”Finansiärer behöver samarbeta med kommuner och privata utförare och skapa finansieringsinstrument kopplade till sociala utfall.”

I Storbritannien har sociala utfallsmått och sociala utfallskontrakt varit etablerade länge. En utvärdering från universitetet i Oxford visar att varje pund som den brittiska regeringen spenderat på sociala utfallskontrakt sedan 2011 har genererat tio pund i socialt, ekonomiskt och skattemässigt värde. Det handlar om direkta besparingar, eller kostnader som undvikits av den offentliga sektorn, men framför allt gett effekt för människor som får bättre omsorg.

Ett socialt utfallskontrakt är uppbyggt som en option där en finansiär lånar ut pengar till ett socialt projekt, ofta till en privat utförande – från näringslivet eller civilsamhället, och en kommun går in som garant och betalar en ränta där storleken bestäms utifrån om utfallsmålen uppnåtts. Ju bättre resultat, desto högre ränta. Utföraren kan upphandlas med utfallsbaserade avtal och få ersättning helt eller delvis beroende av utfallet. I korthet kopplas alltså betalning direkt till resultatet av insatsen och incitamenten att utföra omsorg med högst nytta ökar.

Humana vill bidra till att höja kvaliteten i hela den nordiska omsorgen, bland annat genom mer standardisering. Som ett led i detta har vi ambition att löpande presentera utfallsmått. De lägger fokus på vad vi som samhälle får i form av sociala utfall för investerade skattekronor. Vi har även ett mål om att använda utfallsmåtten för att ta fram utfallskontrakt som i dag inte finns i den sociala omsorgen i Sverige. Som en start rapporterar vi från och med hösten 2022 fyra utfallsmått:

1. Andel barn och unga i våra HVB-verksamheter som når mål i sin genomförandeplan vid avslutat uppdrag.

2. Andel avslutade uppdrag bland barn och unga som lett till en lägre grad av insats.

3. Föräldrars och barns symptombedömning efter genomgången IHF-behandling inom öppenvården (IHF= intensiv hemmabaserad familjebehandling).

4. Andel ungdomar som går till en mindre omfattande vårdinsats efter så kallad TFCO-placering inom öppenvården. (TFCO är ett manualbaserat beteendeträningsprogram som vänder sig till familjer med omfattande problem.)

”Vi har inte råd att göra fel i onödan. Vare sig mänskligt eller samhällsekonomiskt.”

Vi har på många sätt ett fantastiskt välfärdssystem i Sverige men det är dags att samla såväl privata som offentliga aktörer kring det gemensamma målet – att genom metoder som fungerar följa upp och belöna de insatser som ger ökad social hållbarhet i vårt samhälle. Vi har inte råd att göra fel i onödan. Vare sig mänskligt eller samhällsekonomiskt.  

Johanna Rastad  
vd och Koncernchef  
Humana AB 

Hans Dahlgren
Kvalitetsdirektör
Humana AB

Dela artikeln:

Håll dig uppdaterad med vårt nyhetsbrev

Välj nyhetsbrev