Ta del av allt innehåll på Aktuell Hållbarhet
Starta din prenumeration

Prenumerera

Debatt

Dags att minska energislöseriet

I den pågående energidebatten får fastighetssektorn inte samma uppmärksamhet som transportsektorn. Ändå är det i fastighetssektorn möjligt att minska energislöseriet med relativt små medel och med omedelbar verkan, skriver Andreas Örje Wellstam, vd för Swegon Group.

Publicerad: 19 april 2022, 08:58

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

Fastighetssektorn kan minska energislöseriet med relativt små medel och med omedelbar verkan, skriver Andreas Örje Wellstam, vd för Swegon Group.

Foto: Anna Sigvardsson Högborg


Efter att den senaste IPCC-rapporten publicerats och energipriserna skenar har Sveriges energiförsörjning, och vårt beroende av fossila bränslen som olja och gas, fått stort utrymme i debatten. Trots att vi ser många goda initiativ för att förbättra situationen så befinner sig fastighetssektorn, trots dess stora klimatpåverkan, fortfarande i medieskugga.

Sverige har sedan den stora energikrisen för snart 50 år sedan gjort en enastående omställning, där vi lärt oss tänka nytt kring hur vi använder vår energi. Våra bilar är mer bränslesnåla, vi har ställt om alltmer till förnyelsebara energislag, vi utforskar fossilfria tillverkningsmetoder för stål. Men konkurrensen om elenergin ökar och Sveriges väg bort från beroenden av fossila bränslen måste accelerera. Vad är det då som står i fokus i debatten? 

Transportsektorn är ständigt i hetluften i debatt och politiska initiativ, från de samvetskval vi står inför vid köp av semesterflyg, till elektrifieringen av fordonsflottan. Men byggnader och byggnation når sällan genom bruset på samma sätt, trots att de enligt FN:s miljöprogram står för cirka 40 procent av vår globala energiförbrukning och cirka 33 procent av våra utsläpp av växthusgaser. I längden riskerar det leda till att vi prioriterar fel – såväl politiker som privatpersoner och vi i branschen.

Ett särskilt förbisett område är energibesparingar inom ventilation, värme och kyla. Ofta ser man ett slöseri av energi i byggnader runtom i Sverige på grund av okunskap kring hur ventilationssystemen fungerar eller att det saknas medvetenhet kring hur mycket energi som faktiskt går till spillo genom att inte optimera driften av ventilations-, värme- och kyl-system. 

Ändå vet vi att det finns teknik som kan eliminera detta slöseri och lösningar som är redo att appliceras redan i dag. Och vi pratar inte årtionden för att åtgärderna skall ge resultat, det handlar om dagar och veckor. Här är vad som kan göras:  

1. Inför systemoptimering – smarta funktioner som analyserar behovet i byggnaden och ser till att vi bara ventilerar och producerar precis så mycket värme och kyla som behövs i rummet, vilket kan spara uppemot 80 procent av fläktarnas energi och 40 procent av värmeenergin. 

2. Smarta styrfunktioner som optimerar produktionen av värme och kyla i förhållande till ventilationen, kan ge upp till 15 procents energibesparing även i det ledet.

3. Värmepumpar är sedan länge standard i villor men kan användas för att ersätta fossil uppvärmning även i kommersiella fastigheter. Med naturliga köldmedier som propan blir miljövinsten ännu större. 

4. Uppgraderingar av befintliga produkter och system – den fysiska grundstommen i ventilationsprodukter kan ofta hålla i årtionden. Genom punktinsatser där endast elektronik och rörliga delar byts ut, kan värmeåtervinning och drift göras effektivare, med minimalt koldioxidavtryck i tillverkningsledet.

Utöver de positiva energiaspekterna finns enorm potential i att samtidigt ställa om till ett inomhusklimat som främjar produktivitet och hälsa för människorna som vistas i fastigheterna. 

I tider då vi står inför stora utmaningar måste vi se bortom mediebruset och försöka urskilja vilka insatser som ger störst effekt, oavsett sektor. Vårt budskap är tydligt – det finns fortfarande stor potential att minska energislöseriet även i Sverige, med relativt små medel och med omedelbar verkan. 50 år efter oljekrisen ser vi på nytt ett kraftigt omvandlingstryck, en kris som också innebär ett tillfälle att åstadkomma ett skifte i hur vi bygger och tänker på energi. Det är dags att sätta fastighetssektor och dess potential i rampljuset. Minskat slöseri är alltid en vinst.

Andreas Örje Wellstam
Vd, Swegon Group

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

Dela artikeln:

Håll dig uppdaterad med vårt nyhetsbrev

Välj nyhetsbrev