Ta del av allt innehåll på Aktuell Hållbarhet
Starta din prenumeration

Prenumerera

Debatt

Dags att slopa stuprörstänket

Den konstruerade konflikten mellan olika energislag måste få ett slut, om omställningen till ett klimatneutralt samhälle ska lyckas. Det behövs gränsöverskridande samarbeten mellan olika branscher för att de drygt 20 färdplanerna som finns ska bli verklighet, skriver Johan G Andersson, vd för Drivkraft Sverige

Publicerad: 16 november 2020, 08:09

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.


Drivmedelsbranschen arbetar intensivt med att Sverige ska nå det ambitiösa målet om ett klimatneutralt samhälle senast år 2045. Omställningen pågår i hela värdekedjan och för flera transportslag. Det handlar om att ställa om produktionen för att öka andelen förnybara drivmedel. Under 2019 förbrukades ca 1,9 miljoner kubikmeter biodrivmedel i Sverige, men branschen har höga ambitioner och ska öka kapaciteten till 10 – 12 miljoner kubikmeter till år 2030. Även inom skogsindustrin pågår satsningar på biodrivmedel.  

Ett annat exempel är att fånga in betydande volymer av koldioxid från produktionen av drivmedel. Koldioxiden kan omvandlas till vätska och används i olika applikationer för bland annat livsmedelsindustrin. Den kan också lagras i berggrunden.

Vidare finns utvecklingsprojekt för ED95 för att driva på omställningen till hållbara transporter där samarbete finns med fordonsindustrin för att konvertera dieselmotorer.
Det pågår också projekt för att producera el och vindkraft, där det handlar om att möta transportsektorns ökande behov av elektrifiering, men även indirekt som del av processen och råvara till framtidens elektrobränslen. 

Branschglidningen pågår även på drivmedelsstationerna, där det handlar om att i allt högre grad både erbjuda biodrivmedel och elbilsladdning. Vidare pågår åtgärder för att minska elförbrukningen på stationerna samt att i allt högre grad använda enbart förnybar el, antingen via egna solpaneler eller att köpa förnybar el. Branschens olika utvecklingsprojekt håller på att forma en helt ny inriktning för det som en gång i tiden var den lokala drivmedelsstationen.    

Drivmedelsbranschen ser också ett ökat behov av att samarbeta över sektorsgränserna. Idag finns det drygt 20 färdplaner som tagits fram av olika organisationer tillsammans med Fossilfritt Sverige. För att planerna ska bli verklighet krävs samarbete. Det är svårt att leverera cirkulära lösningar på egen hand. Vi ser därför stora möjligheter att driva projekt tillsammans med fler organisationer. Det behövs fler samarbeten där man ser hur olika sektorer kan samverka. Vi ser redan i dag exempel där avfall för ett företag kan bli råvara för ett annat företag.  

Klimatdebatten kännetecknas tyvärr alltför ofta av förenklade resonemang och avsaknad av ett globalt perspektiv. Intresseorganisationer hävdar att regeringens system för reduktionsplikt bidrar till att hålla flera miljoner bensin- och dieselbilar rullande. Däremot läggs ingen vikt vid konsekvenserna av att skrota hela den existerande bilparken.

Det är ofta elektrifiering som saluförs som universallösningen, men det är ett förenklat resonemang som inte är förankrat i verkligheten. Visst är elektrifiering bra, men inte den enda lösningen för Sveriges om vi faktiskt ska nå målen år 2030 och år 2045.

En ökande försäljning av personbilar med hybrid- och elmotorer är givetvis viktigt för att nå klimatmålen, men en omställning tar tid. Även om 80 procent av nybilsförsäljningen år 2030 kommer att vara hybrid eller eldrivna bilar, innebär det att minst 75 procent av fordonsparken fortfarande kommer att drivas av förbränningsmotorer. Med en genomsnittlig livslängd på ca 17 år kommer de förbränningsmotorer som säljs år 2030 fortfarande rulla på svenska vägar år 2045. För den tunga trafiken kommer förbränningsmotorn fortsatt att finnas i majoriteten av fordonen långt efter år 2030.

En viktig utgångspunkt för att lyckas är att utgå från dagens befintliga fordonspark i Sverige, som till cirka 99 procent är fordon med förbränningsmotorer. Merparten av fordonen kan köras på högkoncentrerade biodrivmedel som HVO 100, E85 och ED95, vilket kan sänka klimatutsläppen med upp till 90 procent.

För att biodrivmedel ska få säljas på den svenska marknaden måste de uppfylla EU:s hållbarhetskriterier och de standarder som krävs av fordonsindustrin. Det är ett kvitto på att de biodrivmedel som används är hållbart producerade av hållbara råvaror och verkligen minskar transporternas klimatpåverkan under hela livscykeln.

Förändringen går snabbt. Det som är utvecklingsprojekt i dag kan bli en brygga till nästa steg i omställningen eller bli morgondagens standardlösningar i morgon. Vi vet inte exakt hur, men det vi vet är att olika drivmedelslösningar behövs för att klara klimatmålen och samtidigt erbjuda resor och transporter på ett hållbart sätt i hela Sverige. 

Johan G Andersson
vd, Drivkraft Sverige, tidigare Svenska Petroleum & Biodrivmedel Institutet (SPBI)

 

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

Dela artikeln:

Håll dig uppdaterad med vårt nyhetsbrev

Genom att skicka in mina uppgifter godkänner jag Bonnier Business Media AB:s (BBM) allmänna villkor. Jag har även tagit del av BBM:s personuppgiftspolicy.