fredag31 mars

Kontakt

Annonsera

E-tidning

Sök

Starta din prenumeration

Prenumerera

Debatt

”Dags att upphandla eller licensiera mikromobilitetstjänster”

Publicerad: 16 juni 2022, 12:39

Lawrence Leuschner, vd på Tier, vill se städer som ställer krav på operatörer inom mikromobilitet. Foto: Christine Olsson/TT, Tier

Städer behöver bättre verktyg för att reglera mikromobilitet, skriver Lawrence Leuschner, vd på Tier, och förespråkar upphandling och licensiering.

Ämnen i artikeln:

Hållbara Transporter

Det gångna året har gett Sverige viktiga erfarenheter vad gäller mikromobilitet och delade elsparkcyklar, både kring dess potential och utmaningar. Sverige behöver omvandla denna kunskap till regelförändringar för hållbar mobilitet, både nationellt och i kommunerna. Det ger förutsättningar att påskynda den gröna omställningen av våra städer samtidigt som vi får bättre ordning och reda. Baserat på erfarenheter från andra städer som Paris, London och Oslo vet Tier att detta bäst görs genom licensiering eller offentlig upphandling genom där städer kan ställa ordentliga krav på operatörers lösningar och teknik för att uppnå största möjliga nytta för en hållbar samhällsutveckling.

Världen är i början av den största transportrevolutionen sedan bilarnas uppfinning. Koldioxidnivåerna är högre i dag än vid någon annan tidpunkt i mänsklighetens historia och de senaste uppgifterna från FN:s klimatpanel visar inte längre på en 1,5-graders ökning, utan snarare 2 till 3 grader. En studie från OECD:s International Transport forum (ITF) slår samtidigt fast att så kallad mikromobilitet och delad mobilitet måste utgöra så mycket som 60 procent av stadstrafiken år 2050 för att transportsystemet ska vara hållbart. Den svenska transportsektorns klimatmål innebär att utsläppen ska minska med 70 procent till år 2030. Sektorn står för 30 procent av de totala utsläppen i Sverige och Trafikverket bedömer att biltrafiken måste minska med 10–20 procent. Det krävs således krafttag för att nå klimatmålet.

Nya tankesätt kring mobilitet behöver etableras. Invånarna behöver erbjudas hållbara kollektivtrafiksystem som kombineras med delad mobilitet för att alternativen till bilen ska bli alltmer konkurrenskraftiga. Beteendeförändringar tar tid. Men redan nu ersätter var sjätte resa med Tier en genomsnittlig bilresa i våra städer. För att sätta saker och ting i perspektiv har Tier ersatt över 1,4 miljoner bilresor och sparat över 250 000 kg koldioxid bara i Sverige sedan lanseringen 2019. Förra året gjorde svenskar mer än 26 miljoner resor med elsparkcyklar, vilket motsvarande 4,6 miljoner timmar, 190 000 dagar eller 521 år. Delade mikromobilitetsalternativ som elsparkcyklar och elcyklar har blivit allmängods – ett populärt, bekvämt och miljövänligt transportalternativ i stadsmiljö.

Det är uppenbart att invånarna vill ha tillgång till delad mikromobilitet, samtidigt behöver städer bättre verktyg för att reglera utifrån lokala förutsättningar. Därför fortsätter Tier att driva på för att samhällsproblem ska lösas genom ansvarsfull reglering och samarbete. Baserat på vår omfattande erfarenhet från över 530 städer i 33 länder vet vi att höga avgifter och tak på antalet fordon utan kvalitativa krav inte är effektiva styrmedel, även om dessa metoder kan vara lätta att ta till. Ett nationellt parkeringsförbud för elsparkcyklar som nyligen föreslagits av den regeringen riskerar att hämma utvecklingen av mikromobilitetstjänster i Sverige och istället gynna andra, mindre hållbara transportmedel.

För att möta dagens utmaningar förespråkar Tier offentlig upphandling. Det används redan i stor utsträckning av ledande städer i Europa och runt om i världen med ett hållbart och effektivt ramverk för mikromobilitet som resultat. En fungerande modell för licensiering eller offentlig upphandling av mikromobilitetstjänster är den mest effektiva metoden som andra storstäder har valt. Detta ger städer ökad kontroll samtidigt som de höjer standarden utifrån strikta kvalitetskriterier, vilket har lett till drastiskt minskade klagomål, ökad trafiksäkerhet och en bättre fungerande stadsbild.

Det är också den riktning Köpenhamn, Oslo och Trondheim har tagit. Oslo har under våren gått från en reglering genom ett maxtak för antalet fordon med en jämn fördelning mellan alla operatörer, till ett upphandlingsförfarande där de valt ut 3 operatörer utifrån ställda kriterier. Dessutom har Stockholms stad kommunicerat att de ämnar reglera de lokala förutsättningarna genom en så kallad koncessionsupphandling (LUK) under hösten. Med tanke på hur andra länder har reglerat sina marknader är beslutet från Stockholms stad mycket välkommet och i linje med den övergripande utvecklingen i Europa.

Det är dags för Sverige att ta ett samlat grepp och agera. Att upphandla eller licensera mikromobilitetstjänster skiljer sig inte från när kommuner och regioner som upphandlar andra varor och tjänster - förutom att en koncessionsupphandling inte kostar staden något. Varje stad är unik, genom att använda detta verktyg får städerna möjlighet att skräddarsy krav på bland annat hållbarhet, säkerhet, parkeringslösningar, fordonsstandard, datadelning, arbetsförhållanden och geografisk täckning. Upphandling eller licensiering är därför ett kraftfullt verktyg för beslutsfattare för att få operatörer att konkurrera och för att styra utvecklingen mot säker och hållbar mobilitet till nytta för både användare och övriga trafikanter samtidigt som innovation främjas.

Elsparkcyklar – och delad mikromobilitet i stort – är här för att stanna och kommer fortsätta att i allt högre utsträckning bidra till att Sverige når transportsektorns klimatmål och Parisavtalet. Vi uppmanar därför nationella beslutsfattare att säkerställa rättssäkra upphandlingsförfaranden. Det skulle garantera exklusivitet precis som i många andra europeiska länder och göra mikromobilitet till en än mer integrerad del av den gröna omställningen.

Lawrence Leuschner
vd och medgrundare, Tier Mobility

Dela artikeln:

Håll dig uppdaterad med vårt nyhetsbrev

Välj nyhetsbrev