söndag26 mars

Kontakt

Annonsera

E-tidning

Sök

Starta din prenumeration

Prenumerera

Debatt

Dansk-svensk arbetsmarknad kan lyfta den gröna omställningen

Lars Weiss, överborgmästare i Köpenhamns och och Katrin Stjernfeldt-Jammeh, kommunstyrelsens ordförande i Malmö är båda styrelseledamöter i Greater Copenhagen. Här lyfter de möjligheter och positiva effekter för den gemensamma arbetsmarknaden med en grön omställning.

Publicerad: 17 juni 2021, 13:08

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

Katrin Stjernfeldt-Jammeh kommunstyrelsens är ordförande i Malmö Stad och Lars Weiss är överborgmästare i Köpenhamns kommun. Båda är styrelseledamöter i Greater Copenhagen. Foto: Malmö stad och Köpenhamns kommun


Det bör vara tydligt för alla att framtiden är grön, och att nya gröna lösningar är avgörande för världens framtid. De politiska målen för en hållbar utveckling är klara: FN:s världsmål för hållbar utveckling, ambitiösa nationella klimatavtal och ambitiöst mål om att Greater Copenhagen ska vara en ledande grön storstadsregion. 

Visionen från rådhuset i Köpenhamn och stadshuset i Malmö är att de självklart måste bidra lokalt. Det är därför båda städer har som mål att uppnå koldioxidneutralitet - Köpenhamn har till och med ett mål om att bli världens första koldioxidneutrala huvudstad år 2025. När de gröna målsättningarna ska förvandlas till handling kommer tusentals jobb att skapas. Men problemet är att det saknas nödvändig arbetskraft som krävs för den gröna omställningen.

När flera analyser visar att både Danmark och Sverige kommer att ha arbetskraftbrist i framtiden, och att arbetslösheten i södra Sverige och särskilt Malmö är hög, så borde lösningen vara uppenbar: Vi skapar en gemensam dansk-svensk arbetsmarknad i vår region, där vi med gemensamma krafter ökar anställnings- och utbildningsinsatserna. Inte bara för de två miljoner människor som bor i våra två städer, utan för hela östra Danmark och södra Sverige. 

Därför måste vi åter blåsa liv i drömmen om den helt integrerade dansk-svenska arbetsmarknaden över Öresund, för här ligger nyckeln till att uppfylla målen för våra länders ambitioner att ta en ledande position i den gröna omställningen. Och varför inte dra nytta av alla de goda erfarenheter vi har fått under de senaste 20 åren, med att låta svenskar och danskar resa över Öresundsbron och söka jobb jobb hos varandra?

Redan 2030 kommer Danmark att ha en brist på upp till 99.000 kvalificerade arbetare för att bland annat utföra arbete som krävs för den gröna omställningen. Det visar en analys från Arbejdsmarkedets Erhvervsråd. Det saknas arbetskraft för att bygga, renovera och skapa vår framtid. Samtidigt visar våra egna analyser i Greater Copenhagen att det kommer att finnas en obalans mellan utbud och efterfrågan på arbetskraft i framtiden inom vissa utbildningsgrupper och branscher. 

En del av lösningen handlar om fortbildning, omskolning och karriärbyte. Men det räcker inte. En gemensam arbetsmarknad i Greater Copenhagen, utan komplicerade skatteregler, gränshinder och svåra pendlingsförhållanden kommer att säkerställa betydligt större tillgång till arbetskraft. Det kommer att ge arbetskraften frihet att söka jobb där det behövs, för att bidra till den gröna omställningen. 

Vi måste lyfta blicken och titta på arbetsmarknaden ur ett mer regionalt, gränsöverskridande perspektiv. Köpenhamn och Malmö utan varandra kan inte vara viktiga aktörer på den stora världskartan, men vårt politiska samarbete i Greater Copenhagen, som sträcker sig 437 km från Rødby på Lolland i söder till Kungsbacka i Halland i norr, är med sina 4,4 miljoner invånare fördelade mellan östra Danmark och södra Sverige en betydande aktör - även internationellt. 

Och det är en viktig insikt, eftersom bristen på kompetens är lika aktuell i Amsterdam, Berlin och andra storstäder. Det är därför mycket viktigt att vi också tittar på regionala lösningar när vi försöker lösa problemen på vår gemensamma arbetsmarknad och vill uppfylla målsättningen att skapa en grön och hållbar storstadsregion.

Vi är optimistiska inför framtiden. Vi är övertygade om att en stor arbetsmarknad över sundet och hela Greater Copenhagen är vägen framåt. Vi har en gemensam ambition och en plan om att starta om det dansk-svenska samarbetet igen, när vaccinationer, test och smittspridning inte längre är en börda för oss.

Vi kommer att göra detta inom våra egna kommungränser genom att anpassa våra sysselsättningsinsatser till framtidens behov. Men lika viktigt är det att vi samarbetar politiskt i Greater Copenhagen, där vi tittar på potentialen i den gröna ekonomin i hela regionen och i samarbete med alla 89 medlemmar, bestående av fyra regioner och 85 kommuner.

Om ambitionen med en flexibel arbetsmarknad över Öresund ska bli verklighet, vilket är en nödvändighet för att säkra arbetskraften i den gröna omställningen, finns det tre grundläggande utmaningar som regeringarna i Stockholm och Köpenhamn måste lösa:

Arbetsmarknaden måste göras riktigt gränsöverskridande i Greater Copenhagen. Arbetspendlare och företagare som ska driva den gröna tillväxten, ska inte möta gränshinder eller skatteregler som sätter arbetspendlare i ett dilemma mellan hemarbetsplats och fysisk närvaro på jobbet.

Kollektivtrafiken från Korsør till Kristianstad måste kunna användas med ett och samma pendlarkort. Och med en och samma trafikinformationsapp.

Med gränsöverskridande kampanjer och innovativa utbildningserbjudanden måste vi samarbeta över Öresund för att göra det attraktivt att ta en yrkesutbildning.

Vi vädjar därför till de svenska och danska regeringarna att prioritera lösningar på gränsproblemen runt Öresund. Vi är skyldiga varandra att skapa ett bra samarbete på båda sidor om sundet. Det är vi skyldiga vårt välfärdssamhälle, och det är vi är skyldiga de kommande generationer som ska driva den gröna omställningen.

Lars Weiss
överborgmästare, Köpenhamns kommun och styrelseledamot i Greater Copenhagen

Katrin Stjernfeldt-Jammeh
kommunstyrelsens ordförande i Malmö Stad och styrelseledamot i Greater Copenhagen

 

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

Dela artikeln:

Håll dig uppdaterad med vårt nyhetsbrev

Välj nyhetsbrev