fredag27 januari

Kontakt

Annonsera

E-tidning

Sök

Starta din prenumeration

Prenumerera

Debatt

”Därför är jag hoppfull om att ekocid ska bli ett internationellt brott”

Kan Internationella brottmålsdomstolen, ICC, utöka sin roll för att bekämpa den ekologiska krisen? Med tanke på det nyligen avslutade statspartsmötet finns det skäl till optimism, skriver den åländska parlamentarikern Simon Holmström som bevakade ekocidfrågan på ICC:s toppmöte.

Publicerad: 9 januari 2023, 07:00

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

Simon Holmström: Zelenskyj nämnde ekocid för första gången.


Ämnen i artikeln:

MiljörättJuridikKlimatpolitik

Den 5-11 december samlades Internationella brottmålsdomstolen, ICC, för sitt årliga statspartsmöte (ASP) i Haag i World Forum. Det är domstolens högsta beslutande organ där dess 123 medlemsstater träffades för att bekräfta ICC:s viktiga roll, besluta om tekniska och budgetmässiga frågor och delta i sidoevenemang för att belysa behovet av att reformera det internationella samarbetet för att upphöra straffriheten för de allvarligaste brotten.

ICC:s roll har nyligen fått förnyad uppmärksamhet som ett resultat av Rysslands brutala anfallskrig i Ukraina. Det är förståeligt att många diskussioner på partsmötet kretsade kring hur man skulle hålla politiska och militära ledare ansvariga för aggressionsbrott. Hittills har dock en kritisk aspekt av detta krig lämnats tämligen obesvarad av det internationella samfundet, nämligen den enorma förlusten av natur.

”Mitt under ASP gjorde Ukrainas president Volodymyr Zelenskyj ett uttalande där han anklagade Ryssland för första gången för att ha begått ekocid”

Mitt under partsmötet gjorde Ukrainas president Volodymyr Zelenskyj ett uttalande där han anklagade Ryssland för första gången för att ha begått ekocid – storskalig miljöförstöring – i Ukraina. Av en händelse hade den finländske utrikesministern Pekka Haavisto i sitt tal till partsmötet dagen före framhävt behovet av att diskutera ekocid som ett brott inom ramen för krigföring. 

För närvarande finns det inom ICC:s styrande dokument, Romstadgan, bara en specifik artikel som skyddar den naturliga miljön oberoende av mänsklig skada (artikel 8 (2) (b) (iv)). Artikeln har ännu aldrig åberopats, vilket enligt experter delvis beror på dess höga tröskel. Miljön nämndes inte alls av chefsåklagaren Karim Khan under konferensen, och källor säger att hans åklagarbyrå inte har några resurser eller vilja att genomföra någon utredning om miljörelaterade brott heller. 

”Källor säger att hans åklagarbyrå inte har några resurser eller vilja att genomföra någon utredning om miljörelaterade brott.”

Vad som är mer förvånande är att ekocid inte anses vara ett internationellt brott under fredstid som ett fristående brott. Eftersom vi människor är beroende av vårt livsuppehållande system – naturen – borde det finnas rättssystem som också skyddar den mot den grövsta rovdriften.

Östater i Stilla havet, som Vanuatu, har varit föregångare i kampanjen för att inkludera ekocid i Romstadgan. Detta kan inte komma som en överraskning; de befinner sig i frontlinjen av de negativa konsekvenserna av klimatförändringarna. På grund av den makt små stater kan ha inom ICC (en stat har en röst oavsett befolkning) har allt fler fått upp intresset av att ansluta sig till Romstadgan. Enligt interna källor verkar kampanjen för att inkludera ekocid som ett brott vara en av de starkaste anledningarna till varför fler stater skulle vara benägna att gå med i domstolens arbete.

”Det tog ICC 20 år att äntligen inkludera aggressionsbrottet i Romstadgan.”

Det tar dock tid att förändra stora internationella institutioner. Det tog ICC 20 år att äntligen inkludera aggressionsbrottet i Romstadgan. Flera talare under sidoevenemanget under partsmötet var dock positiva till att inleda förhandlingar om ekocid på allvar, däribland den namnkunniga internationella juristen Philippe Sands. Med tanke på det nyvaknade intresset för att bryta straffriheten för brott mot mänskligheten och aggressionsbrott, EU-institutioners progressiva framtoning i miljöfrågor och det enorma stödet från ungdomar, ursprungsbefolkningar, icke-statliga organisationer och världsledare i ekocidfrågan, menade Sands att vi nu är inne i en ny reformcykel för en utökad internationell rättvisa. 

Trots partsmötets officiella tystnad om hänsyn till miljön i sina resolutioner, vill jag hävda att vokabulären hos ICC:s tjänstemän och de nationella delegationerna har breddats. För några år sedan ansågs ekocid vara en fråga i utkanten. Nu tilläts ämnet diskuteras i stora salen. Nu finns en ökad nyfikenhet från fler stater att följa ekociddiskussionerna, med Nya Zeeland som den senaste i raden. 

”Jag är övertygad om att vi snart närmar oss ett ögonblick då ekocid kommer att ses lika självklart som de övriga allvarligaste internationella brotten.”

I en värld av skenande klimatkris och utrotning av arter, och med ökande press från stater, icke-statliga organisationer, ungdomar och ursprungsbefolkningar, är jag övertygad om att vi snart närmar oss ett ögonblick då ekocid – oavsett om vi befinner oss i krigs- eller fredstid – kommer att ses lika självklart som de övriga allvarligaste internationella brotten. ICC har en avgörande roll att spela för att ta itu med en av vår tids största utmaningar.

Simon Holmström
Finländsk delegat till ICC ASP
Ledamot av Ålands lagting
Medlem av Ekocidalliansen

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

Dela artikeln:

Håll dig uppdaterad med vårt nyhetsbrev

Välj nyhetsbrev