tisdag30 maj

Kontakt

Annonsera

E-tidning

Sök

Starta din prenumeration

Prenumerera

Debatt

Därför behövs Klimatkollen

En förutsättning för klimatomställningen är att allmänheten både förstår allvaret i situationen och inser att åtgärder som får genomslag i vardagen är nödvändiga. Väljarna har rätt att veta vilka de stora utmaningarna är, inte minst på lokal nivå, och vad de olika partiernas politik faktiskt ska leda till – om de blir valda. Det skriver åtta företrädare för näringslivet, civilsamhället samt akademin som lanserat det digitala verktyget Klimatkollen.

Publicerad: 23 mars 2022, 13:48

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

Frida Berry Eklund och verksamhetsledare för Våra barns klimat samt Ola Spännar, politisk opinionsbildare, har tagit initiativ till Klimatkollen. Foto: Pressbilder


Ämnen i artikeln:

miljö kommunikationParisavtaletKlimatpolitik

Om vi minskar klimatutsläppen minskar vi även beroendet av olja, gas och kol från auktoritära stater och bygger ett mer motståndskraftigt och hållbart samhälle. Men för att lyckas krävs en välinformerad allmänhet som sätter tryck på politiken att gå från ord till handling. Insyn i hur det går med klimatomställningen är en demokratisk rättighet.

Det pågår just nu ett ofattbart anfallskrig i Europa och vi har precis kommit ur två år av global pandemi. Nyligen kom även en ny larmrapport från FN:s klimatpanel, IPCC. Orkar vi verkligen bry oss om klimatet, kan det inte vänta? Vårt svar är ett kraftfullt nej. Vi har inte tid att pausa klimatarbetet. Sverige har dessutom goda förutsättningar att driva på klimatomställningen och påverka långt utanför landets gränser, exempelvis genom att driva på politiken inom EU och underlätta för svenska företag att exportera innovativa klimatlösningar.

Industrin, transporterna och jordbruket står sammantaget för 77 procent av Sveriges territoriella utsläpp. Till det kommer utsläppen vi orsakar i andra länder genom vår konsumtion. Klimatomställningen går på tok för långsamt eftersom åtgärderna hittills varit otillräckliga, detta trots att alla åtta riksdagspartier står bakom Parisavtalet. Det gäller såväl på global nivå som i Sverige och lokalt i kommunerna. Under kommande mandatperiod krävs modiga politiska beslut. 

Så hur tar vi oss dit? En förutsättning för klimatomställningen är att allmänheten både förstår allvaret i situationen och inser att åtgärder som får genomslag i vardagen är nödvändiga. Det kan till exempel handla om drivmedel, vindkraft och omskolning av arbetskraft till den gröna industrin.

Alla medborgare behöver kunna ta reda på hur det går med klimatomställningen och om politiken tar oss mot målen i Parisavtalet eller ej, det är tydligt inskrivet i Parisavtalets artikel 12. I artikeln poängteras att allmänhetens medvetenhet, information och delaktighet i klimatomställningen är en förutsättning för avtalets genomförande i stort. Här spelar landets kommuner och regioner en nyckelroll genom närheten till medborgarna. 

”Här spelar landets kommuner och regioner en nyckelroll genom närheten till medborgarna.”

Men hur stor del av allmänheten känner till hur det går med utsläppen i den egna kommunen eller vilka klimatrisker som väntar runt hörnet? Hur många vet om kommunens mål nås eller ej? Och hur många kommuner kommunicerar sitt klimatarbete – och hur invånare kan medverka i omställningen – på ett begripligt sätt? Trots att det finns stora mängder forskning, fakta och data som skulle kunna hjälpa oss att bättre förstå utmaningarna och vilka lösningar som tar oss mot målet, är detta ofta krångligt att hitta och svårt att förstå.

De goda nyheterna är att det finns stora möjligheter att få med allmänheten i klimatomställningen. Hela 93 procent av svenskarna tror att vi kommer att påverkas av klimatförändringen och ungefär lika många känner till Parisavtalet. Dessutom kan vi ta hjälp av digitaliseringen för att snabba på klimatarbetet och synliggöra nuläget för att kunna ta faktabaserade beslut. 

Ett exempel på hur klimatfakta och digitalisering kan gå hand i hand, är det nya digitala verktyget Klimatkollen.se som med öppen källkod presenterar klimatdata för Sverige och landets kommuner. Klimatkollen.se är ett exempel på hur aktörer inom digitalisering och klimat samarbetar för att göra fakta och data tillgänglig för medborgare – och därmed öka deltagandet i klimatomställningen. 

”samarbetar för att göra fakta och data tillgänglig för medborgare”

För att få till stånd de snabba utsläppsminskningar som är nödvändiga krävs en faktabaserad klimatdebatt inför valet där partierna – både lokalt och nationellt – beskriver sina åtgärdsförslag för hur vi i Sverige ska leva upp till våra åtaganden. För att det ska bli möjligt behöver allmänheten tillgång till fakta som gör att vi kan ställa rätt frågor och kräva skarpa svar.  

Vi ser fram emot att alla politiker på valbar plats berättar för väljarna vilken politik de vill genomföra under nästa mandatperiod för att få ner utsläppen i linje med Parisavtalets mål om att begränsa den globala uppvärmningen till 1,5 grader. Väljarna har rätt att veta vilka de stora utmaningarna är, inte minst på lokal nivå, och vad de olika partiernas politik faktiskt ska leda till – om de blir valda.  

Frida Berry Eklund
initiativtagare till Klimatkollen och verksamhetsledare för Våra barns klimat 

Ola Spännar
initiativtagare till Klimatkollen och politisk opinionsbildare 

Christian Landgren
initiativtagare till Öppna skolplattformen och Iteam 

Tomer Shalit
grundare, ClimateView 

Katarina Axelsson
forskare, Stockholm Environment Institute 

Pär Uhlin
Argand Partners 

Maria Soxbo
medgrundare, Klimatklubben 

Ingmar Rentzhog
CEO och grundare, We Don’t Have Time

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

Dela artikeln:

Håll dig uppdaterad med vårt nyhetsbrev

Välj nyhetsbrev