fredag24 mars

Kontakt

Annonsera

E-tidning

Sök

Starta din prenumeration

Prenumerera

Debatt

Därför kommer mikromobilitet spela en viktig roll i morgondagens städer

Mikromobilitet, transportmedel som hanterar både de första och de sista kilometrarna av en resa i en stad, har potential att minska bilresandet och utnyttja gemensamma trafikutrymmen bättre. Det skriver Nils Wijkmark, regionchef för norra Europa på Bolt, och hänvisar till analys av företagets egna trafikdata.

Publicerad: 15 maj 2020, 10:23

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

Nils Wijkmark, regionchef för norra Europa på Bolt


Den moderna världen kämpar för att balansera ekonomisk tillväxt med de mänskliga kostnaderna för globalisering. Med sin bok ”Small is Beautiful – A study of economics as if people mattered” från 1973, har ekonomen E.F. Schumacher blivit en inspirationskälla för helhetstänkande kring ekonomi, energi och hållbarhet för flera generationer. Fritt översatt skrev han att ”idag lider vi av en nästan universell avgudadyrkan av gigantism. Det är därför nödvändigt att insistera på småbarhetens dygder - där detta gäller”. 

Nästan 50 år senare kan vi se hur flera nya tjänster utmanar denna ”gigantism” vi sett byggas upp inom transportsektorn i våra städer. Elsparkcyklar, ride-sharing och hyrbara cyklar visar på småbarhetens dygder. Dessa är tjänster som bidrar till att minska det klimatavtryck som förflyttning av människor över relativt korta avstånd kan ge upphov till. 

Ta USA som exempel. 80 procent av alla resor som genomför där är kortare än 20 kilometer. I New York City överstiger de flesta inte tre kilometer. Det är just på dessa avstånd bilen inte konkurrera väl – och där mikromobilitet är praktiskt. Elsparkcyklar är mer yteffektiva, och även säkrare, givet att de kan framföras på dedikerade stadsområden och trafikavsnitt. 

Tack vare mikromobilitetslösningar kan vi även bidra till att minska koldioxidutsläppen i våra städer. Nyligen analyserade vi på Bolt det data vi förfogar över för att bättre kunna förstå hur elsparkcyklar påverkar antalet resor som görs i en stad. Analysen baserades på sån data som samlats in i de städer där Bolt lanserat elsparkcyklar som komplement till de resor som gör med våra bilar. 

Analysen visade på en minskning med 6 procent av taxiresor bland aktiva elsparkcykelanvändare. Tittar man på korta resor (mindre än tre kilometer) är minskningen än mer betydande, 8,8 procent för aktiva resenärer. I ett scenario med 2 000 tillgängliga elsparkcyklar i en stad innebär denna minskning upp till 100 000 sparade resor med bil per år. 

Sammantaget skulle detta innebära 85 ton i minskade koldioxidutsläpp per år. Mikromobiliteten fyller med andra ord en viktig funktion, inte minst om koldioxidutsläppen ska minska. Vi har länge och på olika sätt försökt att minska biltrafiken i de större städerna i Sverige. 

Det har funnits ett glapp som mikromobilitetslösningar mycket väl kan överbrygga. Låt oss därför använda staden som ett labb där idéer och innovationer kan testas praktiskt av människor och utvärderas. Det kommer att bidra till att göra våra städer friskare och mer hållbara. Och att din nästa bil kanske i stället blir en cykel eller en elsparkcykel.

Nils Wijkmark,
regionchef för norra Europa på Bolt

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

Dela artikeln:

Håll dig uppdaterad med vårt nyhetsbrev

Välj nyhetsbrev