Ta del av allt innehåll på Aktuell Hållbarhet
Starta din prenumeration

Prenumerera

Debatt

Därför ska vi inte vara rädda för förbränning

Idag är många negativa till all förbränning. Det är inte en särskilt genomtänkt ståndpunkt. Självklart ska vi upphöra med förbränning som ger miljö- och hälsofarliga utsläpp, men i grunden är förbränning en nödvändig del av det ekologiska kretsloppet. Det finns inget liv på den här planeten utan förbränning, skriver Gustav Melin, vd för Svebio.

Publicerad: 27 oktober 2020, 16:17

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

Det finns inget liv på den här planeten utan förbränning, skriver Gustav Melin, vd för Svebio.

Foto: Fredrik Sandberg TT och Svebio.


Ämnen i artikeln:

Utsläpp

Det är inte så konstigt att många är oroliga för att eldning ska ge upphov till farliga utsläpp. Det gör många moderna ämnen om de förbränns utan tillräcklig rening eller med för lite syre. I sådana fall kan förbränning ge upphov till giftiga gaser. Men förbränning i sig är inte farligt utan alldeles nödvändigt.

I biologin kallas förbränning ofta cellandning. Förbränning sker hela tiden i våra kroppar. Kroppen bryter ned det vi äter, och det sker som bäst vid 37 grader när vi andas in syre och släpper ut koldioxid. Vi bidrar inte till att höja koldioxidhalten i atmosfären eftersom vi äter växter som samlat in koldioxid. Detsamma gäller för djur vi äter, de har levt av växter som byggts av koldioxid och vatten som hämtats ur luft och mark när växterna växer.

I en motor eller vedkamin sker förbränningen vid högre temperatur än i cellen men den sker på samma sätt. Det vill säga att kolhydrater som exempelvis cellulosa, etanol eller en vegetabilisk diesel oxideras med syre så att de bryts ner till koldioxid och vattenånga.

Med modern teknik kan man undvika farliga utsläpp. Växterna består av atomer och molekyler som liksom lego byggs samman och sedan plockas isär igen. Kol, väte, syre och näringsämnen byggs ihop i växter och förbränns i ett evigt kretslopp, ibland förbränns växterna i kroppen, ibland i en bilmotor eller ett kraftvärmeverk ofta multnar och ruttnar de på åkern eller i skogen. I skogen är det svampar och bakterier som förbränner växtresterna också här i samma slags kemiska process fast vid lägre temperatur än i kroppen.

Problem uppstår särskilt om man förbränner ämnen som inte hör hemma i naturen utan tillräcklig rening. Därför är den viktigaste miljöåtgärden att inte tillverka eller introducera onaturliga och giftiga ämnen i produkter och att inte sprida dem. Det gäller framför allt tungmetaller, kemiska substanser och lösningsmedel men också att inte öka halten av koldioxid i atmosfären. Här finns det mycket kvar att göra för att förhindra tillverkning och spridning av giftiga och farliga ämnen. 

Inom energiområdet handlar det framför allt om att minska utsläppen av fossil koldioxid och därför är det alltid en bra åtgärd att höja koldioxidskatten särskilt när priset på fossila bränslen är lågt. Då är det lättare att undvika protester mot höjda energipriser från konsumenter.

I Sverige har vi många avfallsförbränningsanläggningar med mycket bra rening. Därför är det en bra metod att se till att använda produkter lämnas till förbränning för att destruera många av de ämnen som finns i plaster, trä och textiler efter att de varit möbler, mattor, kläder, leksaker eller byggmaterial som behandlats med olika ämnen. Det är en säkrare väg till en god hälsa och miljö än att göra nya produkter av använda material med okänt ursprung.

Att använda returträ som kan ha behandlats med olika ämnen och som kan innehålla mögelsporer kan aldrig vara rätt råvara för spånskivor och byggskivor för nya möbler och byggnader.

Vi klarar vår energiförsörjning med bioenergi, vattenkraft, vind, sol och en effektiv energianvändning. Bioenergi är Sveriges största energislag och står i dag för 38 procent av all energianvändning. All energiproduktion från biobränslen består av förbränning i motorer, kraftverk, pannor och kaminer.

Det kan göras miljövänligt i moderna anläggningar men visst behövs kontroll och mätning så att förbränning sköts på rätt sätt. Och företag och personer som inte sköter sig måste stå till svars för det. Men glöm inte att förbränning är en förutsättning för ditt och allt annat liv på jorden.

Gustav Melin,
vd, Svebio

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

Ämnen i artikeln:

Utsläpp

Dela artikeln:

Håll dig uppdaterad med vårt nyhetsbrev

Välj nyhetsbrev