lördag1 april

Kontakt

Annonsera

E-tidning

Sök

Starta din prenumeration

Prenumerera

Debatt

Datacenterindustrin behöver tydliga spelregler för miljöns skull

De klimatpositiva aspekterna med digitalisering riskerar att ätas upp av ökade utsläpp i och med datacentrens stora behov av el. Därför behöver branschen ett ramverk av spelregler som främjar klimatsmart teknik. Det menar artikelförfattaren Åsa Wikensten, vd för Coromatic Sverige.

Publicerad: 8 december 2020, 12:51

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

Åsa Wikensten, vd för Coromatic Sverige, efterfrågar spelregler för klimatsmart teknik i datacenterindustrin. Foto: Coromatic Sverige


Idag kan nästan ingen klara de vanliga vardagsbestyren utan telefonen eller datorn, och dessutom konsumeras allt mer underhållning via digitala plattformar. Under pandemin har den digitala infrastruktur vi redan har visat sig vara oumbärlig; verksamheter har kunnat fortgå tack vare att möten, events och handel, skett digitalt. För att nämna några få exempel.

Digitaliseringen av världen får datacentren att föröka sig i allt snabbare takt, det har vi sett inte minst i Sverige där vi med vår naturliga kyla och fossilfria elkraft har rätt förutsättningar för att driva datacenter på ett mer hållbart sätt. På andra håll i världen är det inte lika gynnsamma förutsättningar, vilket gör att datacenterbranschen i dag släpper ut lika mycket som flygindustrin gör under normala omständigheter.

I takt med att behoven av mer datakraft ökar, kommer också utsläppen att göra det om branschen inte får ändrade förutsättningar. Oavsett energikälla så kvarstår dock problematiken kring datacentrens stora konsumtion av el, och rapporter pekar på att om tio år kommer världens datacenter konsumera hela 10 procent av den globala elproduktionen.

Vad vi befarar är att de positiva klimatrelaterade aspekterna med ökad digitalisering i ena änden, kan hotas av ökade utsläpp i den andra om inget görs för att hitta gemensamma spelregler för branschen som skapar förutsättningar och incitament att välja klimatsmarta alternativ. Det är en stor risk som vi ser det att det saknas enhetliga branschspecifika standards kring hur ett datacenter ska byggas utifrån hållbara principer, eller hur det ska driftas. Det här är förstås i slutänden en global frågeställning men vi menar att Sverige, som redan kommit långt på många områden inom datacenterbranschen i sitt tänk kring hållbarhet, borde ta ledartröjan i den här frågan.

I branschen görs det redan mycket med utgångspunkt i att bygga och drifta datacenter hållbart. För varje nytt datacenter som byggs har möjligheterna att reducera energiåtgången genom nya tekniska landvinningar förbättrats, vilket gör att i dag behöver inte ökad användning av data och digitala tjänster per automatik innebära ökad energiåtgång. Dessutom finns i dag stora möjligheter att tillvarata all den spillvärme som kylan från datacentren genererar för att återvinna i exempelvis fjärrvärmenätet.

Utmaningen är dock att de senaste tekniska lösningarna ofta är dyrare än äldre teknik, vilket gör att dessa inte väljs med automatik. Parallellen kan göras till elbilen, som ur drifthänseende är bättre ur klimatsynpunkt än bensin- och dieselbilar, men också är dyrare i i det initiala inköpet.

Det finns många möjliga lösningar på området för att främja klimatperspektivet hos alla aktörer i kedjan. Här presenterar vi några av dem, som vi anser att branschen såväl som politiker och myndigheter bör överväga och påbörja dialog kring:

Ta fram en standard för hur datacenter ska byggas och driftas så energieffektivt som möjligt. Standarden bör tas fram i samverkan mellan staten, ledande forskare på området och branschföreträdare.

Skapa incitament för beställare av nya datacenter att välja de hållbara alternativen. Här tycker vi att elbilspremien eller motsvarande lösningar på andra områden på konsumentmarknaden kan vara en bra jämförelse för att styra efterfrågan på klimatsmarta alternativ. Det ska löna sig att välja grönt!

Ställ krav på att värmen som datacentren genererar ska återvinnas där det är fysiskt eller tekniskt möjligt. Målet för varje datacenter bör vara att bli helt cirkulärt när det gäller värme, kyla och drift.

Klockan tickar och vi behöver alla både som individer och som företrädare för branschen bidra för att nå målen. Datacenterbranschen kan inte vänta anser vi. Därför skickar vi frågan vidare till infrastrukturministern att ta ett initiativ så att vi kan komma framåt ännu snabbare i den här frågan. Digitaliseringens framfart behövs, men klimatet kan inte vänta.

Åsa Wikensten,
vd Coromatic Sverige

Så här skickar du ett debattinlägg till Aktuell Hållbarhet

– Mejla direkt till debattredaktionen på debatt@aktuellhallbarhet.se.  

– Skriv max 4 000 tecken, inklusive mellanslag. 

– Skicka med ett foto på den person/personer som undertecknar inlägget. 

– Alla inlägg som når Aktuell Hållbarhet läses av debattredaktören. 

– Rubrik och ingress sätts av Aktuell Hållbarhet, men föreslå gärna en egen.

– Aktuell Hållbarhet tillämpar gängse debattregler för replik och slutreplik.

 

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

Dela artikeln:

Håll dig uppdaterad med vårt nyhetsbrev

Välj nyhetsbrev