torsdag8 juni

Kontakt

Annonsera

E-tidning

Sök

Starta din prenumeration

Prenumerera

Debatt

Den byggda utemiljön måste involveras i hållbarhetsarbetet

Utemiljöer kräver i regel minst lika material som bostadsfastigheter. Ändå görs ofta slentrianmässiga upphandlingar av material som medför stora emissioner av växthusgaser. Detta måste vi göra någonting åt, skriver företrädare för träbranschen tillsammans med Emma Hult (MP) och Larry Söder (KD), ordförande respektive vice ordförande i riksdagens civilutskott.

Publicerad: 20 maj 2022, 13:57

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

Fredrik Westin, Svenska Träskyddsföreningen, Emma Hult, ordförande Civilutskottet (MP) och Johan Fröbel, teknisk expert på branschorganisationen Svenskt Trä vill tillsammans med Larry Söder, vice ordförande Civilutskottet (KD), se reformer för klimatanpassat byggande. Foto: Tatiana Boret-Olsson (t v)


De senaste årens sommarperioder i Europa uppvisar allt tydligare tendenser till värmeböljor, intensiva regn och översvämningar. Klimatförändringarna kommer att kräva mer och snabbare insatser. Den byggda miljön är en verklig utmaning då den svarar för ungefär en femtedel av Sveriges samlade koldioxidutsläpp.  

Utemiljön spelar en avgörande roll när vi bygger våra städer de kommande decennierna. Mellanrummen mellan byggnaderna – torgmiljöer, stadsparker och utemiljöer kring bostadsområden – måste byggas på ett sådant sätt att de bidrar till ett samhällsklimat som präglas av öppenhet och acceptans. Det behövs en omorientering i det som byggs mellan husen och i de offentliga rummen till väsentligt mer förnybara material. Vi anser att framtidens utemiljöer måste få en stark prägel av klimatoptimerad träarkitektur. 

I Sverige ligger vi i ett internationellt perspektiv långt framme när det gäller byggnation av byggnader och bostäder uppförda i modern träbyggnadsteknik. I våra städers och samhällens utemiljöer har de hårda, sterila miljöerna premierats och grå betong har tillåtits dominera. Forskning visar att de ”hårda” miljöerna bidrar till otrygghet, vandalisering och vantrivsel.  

”Forskning visar att de ´hårda´ miljöerna bidrar till otrygghet, vandalisering och vantrivsel.”

Sverige blir ett av de första länder som inför klimatdeklarationer i produktionsfasen, i själva uppförandet av byggnader. Detta är ett viktigt steg, men ännu omfattas inte de byggprojekt som hamnar i våra uterum. Nu pågår en diskussion om ”nästa steg” avseende klimatdeklarationer och deras omfattning, och där bör också byggprojekt i utemiljön omfattas. Det är ett nödvändigt steg i utvecklingen mot en hållbar samhällsbyggnadssektor.

Utemiljön handlar om stadstorg och parkmiljöer, om vattennära lägen, hamnar, strandbryggor och gatumiljöer. De har som regel en materialåtgång som är minst lika omfattande som vid uppförande av bostadsfastigheter. När det gäller projekt i utemiljöer görs ofta slentrianmässiga upphandlingar av material som medför stora emissioner av växthusgaser. Detta måste vi göra någonting åt.

EUs intiatitiv New European Bauhaus som lanserats av EU-kommissionens ordförande Ursula van der Leyen, talar just om våra livsmiljöer i Europa som ska vara ”vackra, hållbara och inkluderande”. Utemiljöerna framhålls som ett centralt inslag.

När vi skapar ett hållbart samhällsbyggande kan vi inte göra några undantag – allt som byggs måste inkluderas i hållbarhetsarbetet framöver och vara vägledande för de handlingsplaner och åtgärdsförslag som tas fram av regering och riksdag. Att klimatdeklarera även utemiljöer är ett steg på vägen.

Fredrik Westin,
vd, Svenska Träskyddsföreningen

Emma Hult
ordförande Civilutskottet (MP)

Larry Söder
vice ordförande, Civilutskottet (KD)

Johan Fröbel
teknisk expert på branschorganisationen Svenskt Trä

 

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

Dela artikeln:

Håll dig uppdaterad med vårt nyhetsbrev

Välj nyhetsbrev