Ta del av allt innehåll på Aktuell Hållbarhet
Starta din prenumeration

Prenumerera

Debatt

Det är skillnad på hållbar lokalvård och hållbar lokalvård

Nya upphandlingskriterierna gör det möjligt att ställa drivande krav på att använda miljömärkta kemikalier. Det borde utnyttjas vid upphandling av städtjänster, skriver Mats Marklund vd för Swatab som fokuserar på hållbar lokalvård.

Publicerad: 26 april 2021, 07:00

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

Mats Marklund är vd för Swatab som fokuserar på hållbar lokalvård.

Foto: Janerik Henriksson TT och Swatab


Det finns goda förutsättningar för att Sveriges myndigheter, regioner och kommuner i större utsträckning kan bidra till att uppnå de nationella miljökvalitetsmålen och FN:s 17 globala mål för hållbar utveckling. Det handlar om att nyttja möjligheten att ställa krav om hållbarhet vid upphandling och samtidigt pröva nya cirkulära metoder som inte enbart begränsar sig till märkningar och certifieringar. I alla fall när det gäller upphandling av hållbar lokalvård.

Lagen om offentlig upphandling slår fast att offentlig sektor bör ställa krav på hållbarhet vid upphandling. När det gäller upphandling av städtjänster uppdaterade Upphandlingsmyndigheten sina kriterier för detta i april förra året, med syftet att göra det enklare att upphandla städtjänster med mindre miljöpåverkan och bättre sociala och arbetsrättsliga villkor. De nya kriterierna gör det till exempel möjligt att ställa drivande krav på att använda miljömärkta kemikalier.

Att uppdatera kriterierna för upphandling av hållbara städtjänster är ett viktigt bidrag till att underlätta myndigheter, regioner och kommuners arbete för att uppnå de nationella miljökvalitetsmålen och FN:s 17 globala mål för hållbar utveckling. Samtidigt är det angeläget att inte begränsa upphandlingen till ett allt för stort fokus på certifieringar och märkningar.

Det finns åtskilliga rapporter och studier som lyfter problematiken kring den frivilliga miljömärkningen. Det finns en uppsjö av olika sorters märkningar och deras kriterier och med detta en rad olika intressen inblandade, inte minst ekonomiska, ur både producenters och den märkande partens perspektiv. 

Därför är det bra att upphandlingsmyndighetens i sina nya kriterier för upphandling av städtjänster specificerar vilka miljömärkningarna på städkemikalier som gäller. I detta perspektiv fungerar märkningar och certifieringar väldigt bra.

Det är dock viktigt att komma ihåg att miljömärkningen är ett verktyg som producenten använder för att signalera ett budskap till konsumenten och att miljömärkningssystemet är relativt. Det kräver en jämförelse av miljöpåverkan inom en och samma produktgrupp utan gradering. Det kan finnas stora skillnader mellan olika produkter med samma märkning och vi kan faktiskt egentligen inte utesluta att det finns en likvärdig produkt som är ännu bättre (alltså mindre farlig) ur miljö- och hälsosynpunkt, trots att det inte är miljömärkt.

Låt oss titta på exemplet med städkemikalier. Vårt filtersystem DIRO omvandlar vanligt kranvatten till något som vi kallar DIRO vatten eller DIRO Allrent. Detta avjoniserade vatten ersätter kemikalier vid både städ och tvätt. 

DIRO Allrent är miljömärkt med Naturskyddsföreningens Bra Miljöval. Men till skillnad från andra städ- och tvättmedel, som också är miljömärkta med Bra Miljöval så innehåller DIRO Allrent inte en droppe kemikalier. Det behövs inga transporter för att nyttja det, då det tappas direkt ur en kran på plats, vilket också gör att sprayflaskor och behållare kan återanvändas och avfallet blir mycket mindre.

Eftersom du kan städa och tvätta mopparna med samma vatten, så blir kemikalieutsläppen noll i detta cirkulära system, vilket minskar belastningen på reningsverken. Dessutom ger DIRO Allrent möjlighet till kortare program och lägre temperaturer vilket betyder minskad energiförbrukning och utsläpp av koldioxid. Detta samtidigt som du minskar risken för allergiska reaktioner och besvär för personal som får arbeta i en kemikaliefri miljö.

Det är alltså skillnad på hållbar lokalvård och hållbar lokalvård. Och det är inte genom miljömärkningen den tydliggörs. Därför är det viktigt att myndigheter, regioner och kommuner vid upphandling av hållbara städtjänster inte fokuserar enbart på miljömärkning av städkemikalier utan också följer Upphandlingsmyndighetens nya kriterier om städtjänstens påverkan på miljön genom förbrukning av olika produkter såsom exempelvis avfallspåsar, transporter mellan städobjekten, val av städmetod, arbetsrättsliga villkor och hållbara leveranskedjor. 

Mats Marklund
vd, Swatab

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

Dela artikeln:

Håll dig uppdaterad med vårt nyhetsbrev

Välj nyhetsbrev