tisdag30 maj

Kontakt

Annonsera

E-tidning

Sök

Starta din prenumeration

Prenumerera

Debatt

”Enskilda avloppsägare rättslösa – men nu sker en förändring”

Miljöbalken är teknikneutral. Det har Länsstyrelsen i Västra Götaland kommit fram till och därmed kan hundratusentals fastighetsägare slippa bygga om sina fungerande enskilda avlopp. Det skriver Roland Ekstrand som hjälper privatpersoner att driva ärenden om enskilda avlopp gentemot myndigheterna.

Publicerad: 3 november 2022, 09:36

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

Roland Ekstrand har i många år hjälpt privatpersoner att driva ärenden om enskilda avlopp gentemot myndigheterna. Han välkomnar en bedömning som gjorts av Länsstyrelsen i Västra Götaland.


Ämnen i artikeln:

MiljöbalkenAvloppMiljöpolitik

De hundratusentals fastighetsägare som bor på landsbygden och har egna avloppsanläggningar har nu fått en möjlighet att få sina anläggningar godkända utan att behöva bygga om dem för hundra tusentals kronor. 

Kommuner i hela landet bedriver en kampanj där man utövar tillsyn på privata avloppsanläggningar och där miljöinspektörer lyfter på brunnslock och påstår att en anläggning troligtvis inte fungerar utan att ge minsta bevis för detta påstående. Människor känner sig rättslösa när de protesterar och dessa protester bemöts med argumentet att ”Vi följer bara regelsystemet och det får ni finna er i”.

”Människor känner sig rättslösa”

Länsstyrelsen i Västra Götaland har nu rätat ut de frågetecken som finns kring regelsystemet. Länsstyrelsen säger att det inte finns något regelverk kring vilken typ av anläggning som ska användas för att rena avloppsvatten. 

Kommunerna har hittat på egna regelsystem som man påtvingar fastighetsägarna att följa. Om en fastighetsägare inte gör som kommunen säger så hotar kommunen med att använda viten som kan vara så höga som 150 000 kronor, för att tvinga fastighetsägaren att bygga om sin fungerande anläggning. Kommunerna säger att man endast följer miljöbalken  när de ställer upp en massa krav på hur reningen av avloppsvattnet ska ske utifrån anläggningens konstruktion. 

Men länsstyrelsen i Västra Götaland konstaterar att miljöbalken är teknikneutral, vilket betyder att fastighetsägaren bestämmer hur man vill rena sitt avloppsvatten och det inte är kommunens bord att ha synpunkter på detta. Däremot ska kommunen agera om anläggningen medför olägenhet som innebär att den kan påverka människors hälsa eller den lokala miljön.

”Däremot ska kommunen agera om anläggningen medför olägenhet som innebär att den kan påverka människors hälsa eller den lokala miljön.”

Utifrån den förordning som finns om miljöfarlig verksamhet står det beskrivet ”att det räcker med slamavskiljning eller annan typ av anordning om man kan bevisa att reningen är tillräcklig”. Efter slamavskiljning är det vanliga att avloppsvattnet infiltreras i marken. Marken  avdödar mikroorganismer och tar hand om de näringsämnen som finns i avloppsvattnet. Den fosfor som skulle kunna ge upphov till övergödning av närmaste sjö eller vattendrag binds genom markretention i direkt anslutning till utsläppspunkten i marken.

Länsstyrelsen tar fasta på att om det inte finns några bevis på skada eller olägenhet från anläggningen så kommer eventuella åtgärder från kommunens sida bli orimliga i förhållande till nyttan.

”Om det inte finns några bevis på skada eller olägenhet från anläggningen så kommer eventuella åtgärder från kommunens sida bli orimliga i förhållande till nyttan.”

Här har en myndighet som handlägger avloppsfrågor satt ner foten och klargör att det räcker med att det finns en slamavskiljare och att avloppsvattnet därefter kan infiltreras i marken utan problem. Utifrån detta konstaterande borde de tusentals fastighetsägare som nu är föremål för kommunernas intresse för konstruktionen på avloppsanläggningen kunna andas ut med hänvisning till Länsstyrelsens konstaterande vad beträffar kommunernas och domstolarnas handläggning av deras avlopp.

Skulle kommunerna följa Länsstyrelsens tolkning av miljöbalken och förordningen så skulle stora resurser för behandling av avloppsärenden frigöras i domstolarna, resurser som behövs för stora infrastrukturärenden.

Roland Ekstrand
Egenföretagare, Svensk Klimatcertifiering

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

Dela artikeln:

Håll dig uppdaterad med vårt nyhetsbrev

Välj nyhetsbrev