tisdag28 mars

Kontakt

Annonsera

E-tidning

Sök

Starta din prenumeration

Prenumerera

Debatt

EU bör inte införa bindande mål för växtskyddsmedel

EU-kommissionen har föreslagit nya åtgärder för att minska användningen av växtskyddsmedel i EU. Förslaget är i flera delar problematiskt, inte minst för svensk del, skriver Jessica Polfjärd (M), Europaparlamentariker.

Publicerad: 12 juli 2022, 10:46

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

Jessica Polfjärd (M) vill inte se tvingande mål för minskad användning av växtskyddsmedel i EU. Foto: Pressbild


Ämnen i artikeln:

KemikalieanvändningKemikalielagstiftningJordbrukLivsmedelsindustrin

EU-kommissionen presenterade nyligen ett lagförslag om hållbart användande av växtskyddsmedel. Ambitionen är förvisso god, men förslaget är i flera delar problematiskt, inte minst för svensk del. Det måste göras på ett genomförbart och vetenskapsbaserat sätt som inte drabbar jordbruket och vår livsmedelsförsörjning. Siffermål som inte tar hänsyn till verkligheten finns det ingen nytta med.

EU-kommissionen har föreslagit nya åtgärder för att minska användningen av växtskyddsmedel i EU. Det är en del av målsättningen i EU:s livsmedelsstrategi Jord till bord om att kunna erbjuda hållbar och hälsosam mat till EU:s invånare. Lagförslaget syftar till att minska användningen av växtskyddsmedel inom EU med 50 procent till 2030.

Det är förvisso en lovvärd ambition, men det är en målsättning som inte tar hänsyn till verklighet eller nödvändighet. Just nu diskuteras hur vi framöver ska öka produktionen av livsmedel i Europa. Växtskyddsmedel kommer att spela en nyckelroll i detta arbete. Därtill behöver jordbruket tillräckligt med tid för att kunna anpassa sig. Växtskyddsmedel är viktiga för att hjälpa jordbrukare att säkra hälsosamma och produktiva grödor när de används ansvarsfullt.

Bland EU:s medlemsländer skiljer sig användningen av växtskyddsmedel åt och Sverige använder minst inom EU för att vi använder det på ett säkert och beprövat sätt. Därför ska vi inte ha tvingade mål för medlemsländerna. Vi behöver snarare, inom ramen för EU:s gemensamma mål, proportionella reduktionsplikter för varje land i förhållande till sin nuvarande användning.

Om vi inte gör det riskerar vi EU:s livsmedelssäkerhet. Exempelvis skulle vi kunna stå i en situation där vi behöver importera jordbruksprodukter som inte nödvändigtvis använder mindre växtskyddsmedel än inom EU. Användningen av växtskyddsmedel bör också kopplas till skörden – en minskning av växtskyddsmedel kan innebära att vissa grödor inte kan odlas eller att skörden och kvaliteten sjunker. Det skulle ingen tjäna på.

Lantbrukare behöver kunna lita på att politiken levererar så bra förutsättningar som möjligt. Det finns ingen lantbrukare som använder växtskyddsmedel om det inte är nödvändigt. Vi i Sverige har redan i dag långtgående krav på hållbarhet och säkerhet för att få använda växtskyddsmedel.

I stället för att bara prata om problem och utmaningar behöver politiken bli bättre på att prata om möjligheter. Vi behöver snarare titta på hur växtskydd används, än exakt hur mycket. Det innebär att vi måste få större flexibilitet för medlemsstaterna vad avser målen, om vi ens ska ha några. I stället för trubbiga siffermål borde man försöka åstadkomma en så hållbar och säker användning som möjligt.

”Vi behöver snarare titta på hur växtskydd används, än exakt hur mycket.”

På så sätt kan vi göra Sverige och EU världsledande inom hållbarhet och produktion samtidigt. Men det fordrar en politik som står upp för det som redan fungerar väl och adresserar det som är dåligt. EU:s politik ska syfta till att komplettera det som redan fungerar bra i medlemsländerna, inte slå undan benen för det.

För Moderaterna går livsmedelsproduktion, konkurrenskraft och hållbarhet hand i hand. Moderaterna kommer alltid stå upp för svenskt jordbruk och vi förväntar oss att övriga svenska politiker i Bryssel gör detsamma.

Jessica Polfjärd (M)
Europaparlamentariker

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

Dela artikeln:

Håll dig uppdaterad med vårt nyhetsbrev

Välj nyhetsbrev