söndag26 mars

Kontakt

Annonsera

E-tidning

Sök

Starta din prenumeration

Prenumerera

Debatt

EU måste tidigarelägga förbudet mot växthusgasen SF6

Världens mest aggressiva växthusgas måste bort nu – ett ställverk i taget. Eftersom antalet ställverk väntas öka med 40 procent fram till 2050 och det redan i dag finns miljövänliga och kostnadseffektiva alternativ på marknaden måste EU-förbudet tidigareläggas, skriver Fredrik Regnell, Sverigechef på Eaton.

Publicerad: 14 september 2022, 14:08

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

Fredrik Regnell, Sverigechef på Eaton, anser att förbudet mot växthusgasen svavelhexafluorid, SF6, måste tidigareläggas. Annars riskerar EU att inte nå målet att bli klimatneutralt till 2050, skriver han. Foto: Pressbild


Ämnen i artikeln:

KlimatpolitikMiljörättKlimatutsläppMiljöutsläppUtsläppIndustriVäxthusgaser

Elektriska ställverk finns i miljöer som kontor, butiker och sjukhus, men en del av dem innehåller SF6, en av världens mest aggressiva växthusgaser. EU-kommissionens förslag om att strama åt regleringarna är ett steg framåt, men den långsamma processen sätter käppar i hjulen för omställningen till förnyelsebara energikällor.

Elektriker och elingenjörer förlitar sig på ställverk varje dag: det är ett paraplybegrepp för enheter som styr, skyddar och isolerar kraftsystem, och det finns miljontals av dem i drift. Den extremt potenta växthusgasen svavelhexafluorid, mer känt som SF6, har använts som isolator och ljusbågsläckare i vissa mellan- och högspänningsställverk under de senaste 50 åren.

2014 förbjöd EU användningen av SF6 i många produkter, bland annat i tennisbollar, sportskor, bildäck och flerglasfönster. Men SF6, som enligt Naturvårdsverket kan stanna kvar i atmosfären upp till 3 200 år och är cirka 23 500 gånger farligare än koldioxid, förblev tillåten som isolations- och brytmedium i till exempel ställverk, transformatorer och brytare för hög- och mellanspänning. 

”Det årliga läckaget enbart i Europa motsvarar 202 000 ton koldioxid.”

Tyvärr visar siffror från Fraunhofer Institute for Technology från 2020 att det finns ett årligt läckage på 0,1 procent och ytterligare utsläpp på mellan 5–40 procent när systemen kasseras efter användning. Det årliga läckaget enbart i Europa motsvarar 202 000 ton koldioxid. Fraunhofer Institute for Technology uppskattar att ytterligare utsläpp från avfallshantering resulterar i cirka 20,2 miljoner ton koldioxid.

Tidigare i år tillkännagav EU att man ville strama åt reglerna om bland annat F-gaser, där SF6 ingår, som i dag står för 2,5 procent av EU:s totala utsläpp av växthusgaser. Det förslag som rör ställverk innehåller för närvarande en övergångsperiod som i praktiken skulle innebära en tidsfrist till den 1 januari 2026, efter detta skulle användningen av SF6 vara förbjuden i ställverk upp till 24 kilovolt (kV), men detta är enligt vår mening alldeles för sent. Europa håller på att påskynda sin övergång till förnybara källor och antalet ställverk väntas öka med 40 procent fram till 2050, vilket skapar flera utmaningar:

För det första innebär det att många fler ställverk kommer att installeras. Utan ett snabbt genomförande av förbudet kommer det inte att finnas något hinder för användningen av SF6.

För det andra kräver teknik som vindkraftverk och solpaneler mer frekventa byten på grund av deras sätt att fungera. Det gör det troligt att bytena kommer att ske oftare. Om SF6 används, även under en övergångsperiod, kan risken för läckage under avvecklingen orsaka ytterligare skador på miljön.

”Argumenten mot att påskynda processen är att det saknas kostnadseffektiva och pålitliga SF6-fria alternativ som möter kraftindustrins stora efterfrågan. Det stämmer inte.”

Argumenten mot att påskynda processen är att det saknas kostnadseffektiva och pålitliga SF6-fria alternativ som möter kraftindustrins stora efterfrågan. Det stämmer inte. Marknaden erbjuder redan i dag flera alternativ till de anläggningarna som använder sig av SF6 och har gjort det i många år. Alternativen bygger på vakuumteknik och fast isolering i stället för SF6. Därför är det märkligt att inte kräva SF6-fria ställverk i hela EU så snart som möjligt. Mycket återstår att besluta, men eftersom kraftindustrin står för 80 procent av de totala årliga SF6-utsläppen kan elbranschen göra mycket för att förhindra att ytterligare SF6-utsläpp läggs till det som redan är en oroväckande börda för miljön. 

För att Europa ska uppnå klimatneutralitet till år 2050 behövs en snabbare utfasning av SF6. EU:s förslag om att förbjuda den farliga gasen i ställverk år 2026 är ett steg framåt men för oss är det obegripligt att sätta ett datum så långt fram när det redan i dag finns miljövänliga och kostnadseffektiva alternativa lösningar på marknaden. Vi uppmanar EU:s beslutsfattare att sända en otvetydig signal om SF6:s skadeverkningar och tidigarelägga datumet. Den tvååriga övergångsperioden är mer än tillräcklig för marknaden inom detta område. Världens mest aggressiva växthusgas måste tas bort nu – ett ställverk i taget.

Fredrik Regnell
Sverigechef på Eaton.

 

 

 

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

Dela artikeln:

Håll dig uppdaterad med vårt nyhetsbrev

Välj nyhetsbrev