Ta del av allt innehåll på Aktuell Hållbarhet
Starta din prenumeration

Prenumerera

Debatt

EU:s plastdirektiv motverkar utfasning av den dolda plasten

Publicerad: 12 maj 2022, 14:28

Mårten Hellberg och Maria Wennman, vd respektive chef för forskning och utveckling på Organoclick, listar tre fel som behöver fixas i plastdirektivet.

Foto: Anders G Warne / pressbild

Cirka 1 500 ton plast plöjs varje år ner i EU:s åkrar, för att plastbaserade bindemedel inte räknas som plast. Samtidigt klassas bionedbrytbara alternativ som plast fastän de inte är det. Tre punkter behöver ändras för att åtgärda bristerna i plastdirektivet, skriver företrädare för Organoclick.


Vår omfattande användning av oljebaserad plast är ett av vår tids stora miljöhot. Nu har mikroplaster till och med upptäckts i lungvävnad och mänskligt blod. Samtidigt är okunskapen stor kring vilka produkter som faktiskt innehåller plast. Reglerna och definitionerna i EU:s nya plastdirektiv är inte heller tillräckligt tydliga. Bland annat innehåller många engångsprodukter som är klassade som komposterbara onedbrytbar plast. Men detta kan rättas till. Och alternativ finns.

EU:s nya plastdirektiv och det globala FN-avtalet som nyligen tecknades i Nairobi är fantastiska politiska initiativ med ett gott syfte. Tyvärr har EU glömt bort den ”dolda plasten” i plastdirektivet. EU:s plastdirektiv samt regler för komposterbarhet bortser nämligen från de plastbaserade bindemedel som gömmer sig i mängder av konsumentprodukter. 

Våtservetter, snuspåsar, matförpackningar, blöjor och bindor. Listan kan göras lång med engångsprodukter som innehåller dold plast. Dessa engångsprodukter görs av så kallat nonwoven-material där cellulosafibrer ofta binds samman med hjälp av plastbindemedel. Ett hybridmaterial som varken kan återvinnas som papper eller som plast. 

Totalt används flera hundra tusen ton plastbindemedel årligen för tillverkning av produkter som används en gång och sedan slängs. När vardagsprodukter som dessa hamnar i naturen bryts cellulosan ner men kvar blir plastpolymererna. Trots att det i dag finns fungerande alternativ i form av 100 procent biobaserade och biologiskt nedbrytbara bindemedel definieras plastbindemedel inte som plast enligt EU:s plastdirektiv.

”Trots att det i dag finns fungerande alternativ i form av 100 procent biobaserade och biologiskt nedbrytbara bindemedel definieras plastbindemedel inte som plast enligt EU:s plastdirektiv.”

Engångsartiklar, vilka vi alltså tror är biologiskt nedbrytbara, bidrar i själva verket till att ekosystemet fylls på med mikroplaster. Ett skrämmande exempel är de jordbruksdukar och odlingskrukor som är märkta som komposterbara. Dessa innehåller plastbindemedel och gör att det årligen plöjs ner ca 1 500 ton plast i EU:s åkrar. Detta är möjligt då EU:s regler för komposterbarhet tillåter upp till 10 procent onedbrytbara ämnen som plastbindemedel i materialet. 

Dessutom stimulerar inte EU:s plastdirektiv utvecklingen av bionedbrytbara alternativ. I direktivet definieras alla polymerer där minsta kemiska förändring gjorts som plast, även om de är framställda av biologisk råvara och är 100 procent nedbrytbara. Det har medfört det absurda att t ex glass eller stekt ägg definieras som plast. Idag är det därav näst intill omöjligt att utveckla nya bionedbrytbara alternativ då minsta modifiering av en biopolymer medför att den definieras som plast. 

EU måste därför ta ytterligare steg och rätta till misstagen i plastdirektivet för att begränsa den dolda plasten och inte sätta käppar i hjulet för nya biobaserade och biologiskt nedbrytbara innovationer. De viktigaste punkterna är:

1. Ändra EU:s plastdirektiv. Förordningen måste ändras så att biobaserade och biologiskt nedbrytbara ”nonwoven” som i dag finns på marknaden inte likställs med plastalternativen.

2. Justera komposterbarhetskriterierna. Engångsartiklar som till exempel servetter, får i dag märkas med ”komposterbar” fast de innehåller upp till 10 procent plast. EU:s regler för komposterbarhet (enligt EN 13432) måste ändras så inga onedbrytbara komponenter får adderas till materialet.

3. Ändra definitionen för plast. Ändra definitionen för plast så att plast endast gäller polymerer vilka inte är 100 procent biologiskt nedbrytbara.

”EU:s plastdirektiv och Nairobi-avtalet har ett fantastiskt syfte. Låt oss ändra de misstag som uppkommit i plastdirektivets detaljer så vi inte hindrar utvecklingen.”

Vi i Sverige är världsledande på att utveckla biobaserade och biologiskt nedbrytbara alternativ till plastbindemedel. Dessa finns nu introducerade på marknaden och har börjat användas av ledande nonwoven-tillverkare. Tillsammans med EU måste vi se till att det blir lättare för konsumenter att göra hållbara val och påskynda användningen av de plastfria innovationer som utvecklas. EU:s plastdirektiv och Nairobi-avtalet har ett fantastiskt syfte. Låt oss ändra de misstag som uppkommit i plastdirektivets detaljer så vi inte hindrar utvecklingen. 

Mårten Hellberg
vd, OrganoClick 

Maria Wennman
FoU-chef, OrganoClick

Dela artikeln:

Håll dig uppdaterad med vårt nyhetsbrev

Välj nyhetsbrev