söndag26 mars

Kontakt

Annonsera

E-tidning

Sök

Starta din prenumeration

Prenumerera

Debatt

EU skjuter sig själv i foten med taxonomin

Publicerad: 7 juli 2022, 15:08

Taxonomin skulle öka intresset för hållbara investeringar - men processen har urholkat förtroendet. Det skriver Johanna Lundgren Gestlöf, hållbarhetschef på SPP. Foto: Jonas Eng

Debatten går hög kring EU-taxonomin och nu har förslaget om att möjliggöra för fossil naturgas och kärnkraft att kvala in som miljömässigt hållbar röstats igenom i EU-parlamentet. De senaste turerna äventyrar legitimiteten i hela lagstiftningen, men det finns ljusglimtar. Det skriver Johanna Lundgren Gestlöf, Hållbarhetschef SPP

Ämnen i artikeln:

EuEU-ETSFossila BränslenNaturgasKärnkraftGreenwash

AHr

Aktuell Hållbarhet redaktionen

redaktion@aktuellhallbarhet.se


Tanken med taxonomin var att öka intresset för hållbara investeringar så att mer kapital styrs i en hållbar riktning. Det skulle vara baserat på vetenskap och helt teknikneutralt. Nu särbehandlas gas jämfört med övrig energiproduktion, och det är uppenbart att det är politikers nationella intressen som har avgjort. Politiken måste självklart vara med på tåget för att vi ska lyckas med omställningen men om taxonomin ska uppfylla sitt syfte måste både företag, investerare och slutkunder lita på den. Den senaste tidens debatt och oenighet har inte bidragit positivt till det, och därmed riskerar vi att missa målet. 

Vi riskerar grönmålning av fossil energiproduktion. 

Det är inte så att all naturgas ska få klassas som hållbar, utan det finns krav som måste uppfyllas. Bland annat krävs ett löfte om att senast 2035 ska man i stället använda förnybar gas. Men det är i nutid som investeringen ska klassas som grön, och hur ska man kunna garantera att ett löfte femton år framåt i tiden kommer att uppfyllas? Det finns en uppenbar risk att detta leder till vackra löften som i praktiken är grönmålning av investeringar som ändå skulle ha skett i naturgas. Det ökar inte förtroendet för hållbara investeringar, och styr inte mer kapital dit det verkligen behövs.

Komplexiteten ökar från en redan hög nivå. 

I grund och botten är det bra att investerare får mer data på hållbarhet. Men redovisningskraven är redan i dag komplexa. En finansiell produkt som investerar hållbart ska visa 2-6 olika skärningar på taxonomital redan innan kärnkraft och gas inkluderades, och nu ska också det särredovisas. Tanken var att det skulle bli enklare att jämföra finansiella produkter, men i dagsläget är det oklart hur någon som inte själv är ESG-analytiker ska kunna ta till sig den här informationen utan att tröttna helt på hållbara investeringar. 

Jag är orolig att taxonomin ges för stor betydelse inom EU, när hållbarhet egentligen är mycket bredare än att identifiera miljömässigt hållbara aktiviteter i de branscher som finns med i taxonomin i dag. Tanken var att det skulle vara ett stöd för investerare, och så hoppas jag att det förblir, för det krävs analys och kunskap för att tolka taxonomirapporteringen. 

Taxonomin kan ge positiv effekt om den används rätt

De styrkor som fanns med taxonomin finns dock kvar även efter tillägget av kärnkraft och naturgas. På det stora hela ger det en ökad transparens och möjligheter för den insatte att förstå vad man investerar i. Och det skapar nya affärsmöjligheter inom hållbarhet. 

Man ska komma ihåg att taxonomin inte är en lista på vad man får och inte får investera i. Därför kan man så klart tycka att det är extra dumt att urholka förtroendet för taxonomiprocessen så här i elfte timmen när länderna ändå hade kunnat fortsätta investera i naturgas- eller kärnkraft. Samtidigt gäller ju även det motsatta – det kommer fortfarande gå att exkludera dessa aktiviteter från sina hållbara investeringar. SPP:s egna fonder investerar inte i fossilt i dag, och kommer inte göra så framöver heller. 

Det viktigaste är fortsatt att fokusera på det övergripande målet och inte fastna i olika rapporteringsstandarden. Framtiden är grön, med eller utan taxonomi.

Johanna Lundgren Gestlöf,

Hållbarhetschef SPP

 

Dela artikeln:

Håll dig uppdaterad med vårt nyhetsbrev

Välj nyhetsbrev