måndag27 mars

Kontakt

Annonsera

E-tidning

Sök

Starta din prenumeration

Prenumerera

Debatt

Fem åtgärder för att fasa ut evighetskemikalierna

Det är helt oacceptabelt att PFAS tillåtits spridas i vårt samhälle så länge att vattentäkter runt om i landet måste tas ur bruk, vilket får omfattande konsekvenser för det svenska lantbruket och vår dricksvattenproduktion. Det skriver Magnus Ek, miljöpolitisk talesperson för Centerpartiet, och föreslår fem åtgärder.

Publicerad: 20 maj 2022, 13:45

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

Magnus Ek, talesperson i miljöfrågor för Centerpartiet, vill se snabba åtgärder mot evighetskemikalierna som bland annat spridits från Försvarsmaktens övningar med brandskum och som finns i många olika produkter.


PFAS, som är samlingsnamnet för en grupp industriellt framställda kemikalier, är en av vår tids stora miljö- och hälsoutmaningar när det kommer till kemikalier och dess påverkan på människor och naturen. Kemikalierna används i en stor mängd olika produkter på grund av sin vatten- och oljeavvisande förmåga och sin tolerans för höga temperaturer. De finns i såväl matförpackningar och barnleksaker som impregneringsmedel och brandskum.

Dessa evighetskemikalier har spridits i samhället och kretsloppen under årtionden men det är först på senare år som den stora omfattningen av deras kraftigt negativa miljö- och hälsopåverkan blivit känd. Därför brådskar det med att agera!

De senaste veckornas rapportering om farligt ökade nivåer av PFAS i vattentäkter är alarmerande och något vi alla måste ta på största allvar. Med hänsyn till att det i dagsläget är tekniskt svårt att rena dricksvatten och sanera förorenad mark och vattentäkter är frågan än mer angelägen. Centerpartiet vill se följande åtgärder för att avlägsna PFAS från vårt samhälle en gång för alla:

1. Initiera en särskild nationell satsning på forskning, innovation och försöksverksamhet för att eliminera PFAS från kretsloppen. De svenska reningsverken måste utrustas med avancerad reningsteknik som har kapacitet att avlägsna PFAS från vattnet. Centerpartiet har tidigare presenterat ett flertal finansieringsförslag på ur reningsverken och VA-nätet ska rustas upp och vi gjorde en särskild satsning i vår budgetmotion. Det behövs också mer forskning och innovation om hur mark och vattentäkter som förorenats av PFAS kan saneras, något som knappt går att göra i dag. 

2. Inför lägsta möjliga gränsvärden för hur mycket PFAS som är tillåtet i dricksvatten. I samband med att EU:s dricksvattendirektiv införlivas i svensk lagstiftning nästa år vill vi se så låga gränsvärden som möjligt, som tillämpar försiktighetsprincipen fullt ut.

3. Fasa ut och förbjud PFAS i fler konsumentprodukter på den svenska marknaden. Kemikalieinspektionen bör skyndsamt ges ett utredningsuppdrag som undersöker hur produkter som innehåller PFAS kan fasas ut så fort som möjligt i Sverige. Produkter som riktas till barn och produkter för livsmedelskonsumtion bör vara av högsta prioritet. 

4. Snabba på Försvarsmaktens hållbarhets- och substitutionsarbete. Genom regleringsbreven bör Försvarsmakten ges i uppdrag att så långt det är möjligt minimera läckaget av PFAS till vattentäkter samt öka substitutionen till brandskum som inte innehåller PFAS. 

5. Bedriv ett aktivt påverkansarbete gentemot EU. På sikt måste en utfasning av PFAS ske på europeisk nivå varför det är viktigt att EU växlar upp takten i att se över sin kemikalielagstiftning, REACH, och att PFAS förbjuds som en hel grupp och inte enbart som enskilda kemikalier.  

Vi vill också se en särskild satsning på ökad information om farliga ämnen i leverantörskedjor samt i det bilaterala samarbetet med länder som Sverige har ett stort handelsutbyte med.  

Sverige är inte ensamma med att börja se konsekvenserna av årtionden av ohållbar spridning av PFAS i samhället, alla utvecklade industriländer står inför liknande utmaningar. Men satsar vi här och nu på grön teknik och innovationer så har vi goda förutsättningar att bli en global föregångare i arbetet för ett giftfritt samhälle. 

”Det är helt oacceptabelt att PFAS tillåtits spridas i vårt samhälle så länge att vattentäkter runt om i landet måste tas ur bruk, vilket får omfattande konsekvenser för det svenska lantbruket och vår dricksvattenproduktion.”

Det är helt oacceptabelt att PFAS tillåtits spridas i vårt samhälle så länge att vattentäkter runt om i landet måste tas ur bruk, vilket får omfattande konsekvenser för det svenska lantbruket och vår dricksvattenproduktion. Våra barn har rätt till en giftfri vardag. Vi kräver att regeringen omgående agerar för att fasa ut PFAS – för Sveriges och världens bästa. 

Magnus Ek
riksdagsledamot och miljöpolitisk talesperson (C)

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

Dela artikeln:

Håll dig uppdaterad med vårt nyhetsbrev

Välj nyhetsbrev