lördag3 juni

Kontakt

Annonsera

E-tidning

Sök

Starta din prenumeration

Prenumerera

Debatt

Föråldrad syn på PVC ett hinder för en cirkulär ekonomi

En föråldrad syn på PVC bland offentliga beslutsfattare, bedömningsorgan och intresseorganisationer är ett sannolikt större hinder mot ökad återvinning än nödvändig teknikutveckling, skriver Lena Lundberg, verksamhetsansvarig för PVC Forum

Publicerad: 10 juni 2021, 10:10

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

Lena Lundberg är verksamhetsansvarig för PVC Forum arbetar för återvinning av PVC- Foto: Ikem och Getty Images


I fredags släppte PVC Forum sin färdplan för hållbar användning av PVC i ett cirkulärt, giftfritt och klimatneutralt samhälle. Igår publicerades en artikel i Aktuell Hållbarhet med budskapet ”Att återvinna PVC är ingen bra idé”.

Detta är en förlegad och felaktig syn som vi i branschen tyvärr ofta möter. Färdplanen visar på en enorm potential. Idag finns 927 000 ton PVC produkter inbyggt i Sverige som är fullt ut återvinningsbara och ytterligare 1 269 000 ton potentiellt återvinningsbara. Skulle denna återvinningspotential realiseras skulle det innebära en klimatbesparing om cirka 6 600 000 ton koldioxid, vilket motsvarar 12 procent av Sveriges årliga utsläpp.

I vår färdplan delar vi upp gamla produkter i olika grupper utifrån innehållet av gamla tillsatser och hur dessa påverkar återvinningen. Vi visar vilka som inte ska återvinnas, vilka som vi kan återvinna genom att utveckla teknik som kan tvätta bort oönskade tillsatser och vilket material som är helt problemfritt att återvinna. Vår uppfattning är att skadliga tillsatser inte ska återvinnas. Denna nyansering var den enskilda punkt som såväl politiker som sakkunniga lyfte fram som det bästa med vår färdplan vid lanseringen.

I vår färdplan är vi tydliga med att kemisk återvinning inte är det huvudsakliga alternativet för PVC. PVC kan nämligen materialåtervinnas genom mekanisk återvinning fler gånger om, vilket är att föredra. Däremot är det viktigt med forskning och utveckling av teknik som kan tvätta ur skadliga tillsatser och därmed möjliggöra återvinning även av sådant material som vi i dag inte vill återföra in i kretsloppet.

I arbetet med färdplanen stod det snabbt klart att en föråldrad syn på PVC bland offentliga beslutsfattare, bedömningsorgan och intresseorganisationer är ett sannolikt större hinder mot ökad återvinning än nödvändig teknikutveckling. Konsekvenserna blir såväl att PVC-produkter väljs bort, på grund av skrivningar i miljö- och byggpolicys, som att diskussioner om samarbeten med fokus på återvinning uteblir.

PVC är byggsektorns vanligaste plast och en viktig pusselbit i omställningen till cirkulär ekonomi. Idag hindras detta på grund av föråldrade perspektiv, där all PVC innehåller skadliga tillsatser trots att det inte längre är så. Men klimatet kan inte vänta. Ska ett klimatneutralt, giftfritt och cirkulärt samhälle kunna bli verklighet behöver skygglapparna åka av och perspektivet på PVC förändras, för det har alla förutsättningar att bli en cirkulär framgångssaga.

Lena Lundberg
verksamhetsansvarig PVC Forum

 

 

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

Dela artikeln:

Håll dig uppdaterad med vårt nyhetsbrev

Välj nyhetsbrev