lördag28 januari

Kontakt

Annonsera

E-tidning

Sök

Starta din prenumeration

Prenumerera

Debatt

”Glöm inte medarbetarna när finanssektorn ställer om”

Disclosureförordningen, taxonomiförordningen, direktivet om hållbarhetsrapportering, nya rådgivningskrav med mera – ny lagstiftning från EU innebär en omställning för hela finanssektorn. För att finanssektorn ska kunna leva upp till sin viktiga roll som motor i klimatomställningen är de finansanställdas förutsättningar och kompetens avgörande, skriver Ulrika Boëthius, ordförande i Finansförbundet.

Publicerad: 10 januari 2023, 12:50

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

Ulrika Boëthius, ordförande Finansförbundet

Foto: Alexander Donka


Ämnen i artikeln:

HållbarhetsriskerJuridikEuKlimatfinansiering

Disclosureförordningen, taxonomiförordningen, direktivet om hållbarhetsrapportering, nya rådgivningskrav med mera – ny lagstiftning från EU innebär en omställning för hela finanssektorn. Med den nya lagstiftningen har en helt ny diskurs påbörjats för finanssektorn. Branschen ska nu sadla om till ekonomisk tillväxt som tar hänsyn till människa och miljö över tid för att skapa förutsättningar för ett hållbart samhälle. Det ställer höga krav på svenska arbetsgivare inom finans. 

Finanssektorn har en central roll för att driva på omställningen mot ett mer hållbart samhälle. Det innebär ett stort ansvar för företagen att säkra rätt förutsättningar för de anställda att bygga upp kompetensen inom hållbarhetsfrågorna.

Alla regelverksförändringar landar hos finansanställda. Deras förmåga att anpassa sig till de nya förändringarna och branschbehoven kommer bli helt avgörande. Därmed är medarbetarbetarnas perspektiv viktigt att ha med sig. Utan förståelse för den enskilde medarbetarens förutsättningar riskerar implementeringen av regelverken att bli bristfällig. Det skulle få negativa konsekvenser för hållbarhetsregelverkens efterlevnad och den globala hållbarhetsagendan, Agenda 2030. 

I Finansförbundets senaste medlemsundersökning menar nästan hälften av de tillfrågade att hållbar finans och den gröna omställningen är de viktigaste frågorna för dem. Samtidigt visar undersökningen att det generellt finns en bra kunskapsnivå men även ett ytterligare behov av att höja kunskapen på hållbarhetsområdet, eftersom frågorna är komplexa.  

För att finanssektorn ska kunna leva upp till sin viktiga roll som motor i klimatomställningen menar Finansförbundet att de finansanställdas förutsättningar och kompetens är avgörande. Finansförbundet har länge arbetat med social hållbarhet inom finansbranschen genom att verka för att finansanställdas arbetsliv ska vara gott och hållbart över tid. Ett hållbart arbetsliv stärker företagets viktigaste resurs, de anställda, men även företagets verksamhet och i förlängningen även finanssektorn och samhället.   

”För att finanssektorn ska kunna leva upp till sin viktiga roll som motor i klimatomställningen menar Finansförbundet att de finansanställdas förutsättningar och kompetens är avgörande.”

Finansförbundet anser att: 

1. Det ska läggas större fokus på den sociala hållbarheten i verksamheten

2. Finanssektorn ska säkerställa att alla medarbetare har god kompetens inom hållbarhetsfrågor och bra förutsättningar för att bidra till omställningen

3. Medlemmarna, genom de lokala fackliga organisationerna, ska ha inflytande i, och vara delaktiga i, arbetet med hållbar finans 

4. Medarbetarnas perspektiv ska tas hänsyn till vid införandet av de stora och omfattande regelverk inom hållbar finans som väntas

Ulrika Boëthius
Ordförande, Finansförbundet

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

Dela artikeln:

Håll dig uppdaterad med vårt nyhetsbrev

Välj nyhetsbrev