måndag25 september

Kontakt

Annonsera

E-tidning

Sök

Starta din prenumeration

Prenumerera

Debatt

”Gör som Finland– inför obligatoriska klimatplaner i alla kommuner”

Kommunerna har en mycket viktig roll i klimatomställningen. Enligt en lagändring i mars i år ska alla kommuner i Finland ta fram och arbeta med lokala klimatplaner. Sverige bör följa efter och ställa krav på kommunala klimatplaner för att kunna öka takten i omställningen. Det skriver företrädare för Klimatkollen, Klimatklubben och Naturskyddsföreningen.

Publicerad: 12 juni 2023, 13:44

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

Ola Spännar, Emma Sundh och Karin Lexén vill att Sverige kopierar Finland för att få fart på det viktiga klimatarbetet i kommunerna.

Foto: Pressbilder


Ämnen i artikeln:

PolitikKlimatpolitik

Sverige tappar tempo i klimatomställningen. I granskningar, bland annat av Klimatpolitiska rådet och forskare, får regeringen kritik för att den driver en politik som ökar utsläppen. Det är allvarligt eftersom vi inte har någon tid att förlora. Enligt klimatforskningen är de åtgärder som genomförs före 2030 avgörande för att undvika de värsta effekterna av klimatförändringarna. Utsläppen måste minska och vi måste ställa om.

Det finns flera utmaningar och möjligheter i klimatomställningen. En stor del av lösningarna förverkligas på lokal nivå. Faktum är att i Sveriges 290 kommuner tas varje vecka beslut som kan påverka utsläppen – och därmed möjligheten att nå klimatmålen.

Det är centralt att ha en plan för hur klimatomställningen ska förverkligas. Så, hur ser det ut med kommunernas klimatplaner?  Svaret är att vi hittills inte vetat, för det har inte funnits någon samlad bild av läget.

Men i ett unikt samarbete har nu Klimatkollen och Klimatklubben, med hjälp av allmänheten, sammanställt en lista över vilka kommuner som har en tillgänglig klimatplan. I ett öppet dokument har medborgare lagt in information om klimatplaner utifrån vad som gått att hitta via publika källor. Där information saknats, har kommunerna kontaktats för att ges möjlighet att komplettera.

Det finns aktuella klimatplaner i 140 av 290 kommuner, medan det i 150 kommuner inte har gått att hitta någon plan.

Av den sammanställda listan framgår att det finns aktuella klimatplaner i 140 av 290 kommuner, medan det i 150 kommuner inte har gått att hitta någon plan. I 29 av de kommuner som tillfrågats pågår ett arbete med att ta fram en plan, men av övriga ges inga sådana besked.

Varför så många kommuner saknar en tillgänglig och aktuell klimatplan vet vi inte, men brist på resurser, framför allt för små kommuner, är en viktig faktor. Dessutom saknas både krav och stöd från nationellt håll.

Men så behöver det inte vara.

I Finland är det sedan mars i år lag på att alla 309 kommuner ska ta fram klimatplaner. Beslutet är ett komplement till klimatlagen och syftar till att påskynda omställningen med sikte på det nationella målet om klimatneutralitet 2035. Enligt den nya lagen ska kommunerna få skarpare styrning och fler verktyg till sitt förfogande, både hjälp att hantera utsläppsdata och möjlighet till ekonomiskt stöd för att ta fram klimatplaner.

Den lokala klimatplanen ska ha ett utsläppsmål som rimmar med det nationella och kommunen ska följa och utvärdera utvecklingen av utsläppen över tid.

Den lokala klimatplanen ska ha ett utsläppsmål som rimmar med det nationella och kommunen ska följa och utvärdera utvecklingen av utsläppen över tid.

På samma sätt som i Sverige, där det kommunala självstyret är starkt, poängteras att variationen mellan kommunerna är stor och därför behöver klimatåtgärder utgå från respektive kommuns unika förutsättningar.

Förutom krav på kommunala klimatplaner, bör även tillgången till lokal klimatstatistik förbättras. För att kunna följa upp arbetet, utkräva ansvar och jämföra kommuner behövs lättillgänglig, uppdaterad och jämförbar data. Dessutom måste medborgarna lätt kunna hålla koll på vad kommunen gör för att minska utsläppen.

Statliga medel behövs så att även resurssvaga kommuner har möjlighet att ta fram planer och statistik, samt att arbeta strategiskt med klimatomställningen, precis som nu sker i Finland.

I ett av underlagen till regeringens kommande klimathandlingsplan föreslås just ett sådant stöd, som villkoras med att kommunen ska ta fram en tydlig handlingsplan.

Därför för vi nu fram vårt krav till regeringen: Komplettera klimatlagen som i Finland och gör kommunala klimatplaner obligatoriska!

Ola Spännar
Medgrundare, Klimatkollen

Emma Sundh
Medgrundare, Klimatklubben

Karin Lexén
Generalsekreterare, Naturskyddsföreningen

Läs mer:
”Bädda för klimathandlingsplanen – förverkliga konsumtionsmålen nu”
”Vi forskare protesterar mot klimatpolitiken – men är inte politiska aktivister”
”Med bättre klimatdata kan vi accelerera klimatomställningen”

Källor:
Klimatpolitiska rådet
Aftonbladet
Finlands miljöministerium

Finlex
Lokal och regional klimatomställning - Underlag inför klimatpolitisk handlingsplan 2023 (Länsstyrelsen Uppsala)

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

Ämnen i artikeln:

PolitikKlimatpolitik

Dela artikeln:

Håll dig uppdaterad med vårt nyhetsbrev

Välj nyhetsbrev