Ta del av allt innehåll på Aktuell Hållbarhet
Starta din prenumeration

Prenumerera

Debatt

”Gruvindustrin är en nyckel till ökad biologisk mångfald”


Med Mining with Nature vill vi öka medvetenheten hos EU:s lagstiftare om att en hållbar gruvindustri är möjlig och faktiskt redan existerar, skriver Maria Sunér och Kristina Branteryd på Svemin, Pia Lindström på LKAB samt Joanna Lindahl på Boliden Gruvor.

Publicerad: 4 oktober 2022, 04:00

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

Från vänster Maria Sunér och Kristina Branteryd på Svemin, Joanna Lindahl på Boliden Gruvor med flera slår ett slag för konceptet Mining with Nature.

Foto: Pressbilder


Ämnen i artikeln:

GruvorGruvbrytningBiodiversitetNaturskyddGreenwash

Koppar till kablar, grafit till elbilsbatterier och sällsynta jordartsmetaller till vindkraftverk. Tillgången till råvaror sätter i praktiken takten för den gröna omställningen. Gruvorna måste bli fler. Med det kommer ett särskilt ansvar. Därför utvecklar den svenska gruvindustrin en helt ny metodik för att den biologiska mångfalden samtidigt inte ska skadas. Att bedriva gruvdrift i samklang med naturen efterfrågas nu på allt fler håll i världen.

Global forskning visar att förlusten av biologisk mångfald är ett lika stort hot mot vår planet som klimatförändringarna. Den aktuella geopolitiska utvecklingen i Europa och i övriga världen lägger dessutom på ytterligare en alarmerande dimension till den oroande situationen för hållbar råvaruförsörjning. Vi måste fråga oss varifrån vi ska få de råvaror som behövs för den nödvändiga omställningen av vårt energisystem. Och hur vi ska se till att dessa råvaror är hållbart producerade med ansvar för både såväl människor och som miljö. Såväl på kort som på lång sikt.

EU tar nu fram kriterier för hållbar finansiering och har publicerat sina principer för hållbar utvinning av råvaror. En allt viktigare aspekt av dessa initiativ är just biologisk mångfald.

Varför är detta relevant för gruvindustrin? I grund och botten för att gruvor inte kan etablera sig var som helst. Gruvor kan bara utvecklas där mineraliseringarna finns. Vi bär därför ett särskilt ansvar för den mark vi använder. Det är en av anledningarna till att den svenska gruvsektorn arbetat intensivt med hur vi inte bara kan återställa områden som tidigare nyttjats utan hur vi kan vara en nettobidragsgivare för den biologiska mångfalden.

Som första bransch någonsin har vi därför utvecklat – och antagit – ett sammanhållet arbetssätt för hur det ska gå till. Konceptet är Mining with Nature och baseras på den så kallade hänsynshierarkin; att undvika, minimera, återställa och kompensera för negativ påverkan på biologisk mångfald.

”Mining with Nature och baseras på den så kallade hänsynshierarkin; att undvika, minimera, återställa och kompensera för negativ påverkan på biologisk mångfald.”

Men det övergripande målet är större är så; företagen inom vår industri ska bidra nettopositivt till biologisk mångfald senast 2030 inom alla områden där vi är verksamma.

Till vår hjälp har vi en färdplan som beskriver hur vi ska ta oss till målet på plats med en rad åtaganden, en vägledning kommer inom kort liksom årliga uppföljningar av företagens åtaganden.

Parallellt tar vi också fram en ambitiös utbildningsplattform, en utbildning för medarbetare inom gruvindustrin att öka kunskapen om biologisk mångfald och konceptet Mining with Nature.

För att detta inte ska bli greenwashing är det viktigt att kunna mäta biodiversiteten. Därför har vi dessutom startat ett sidoprojekt för att förfina en metod för att numerärt beskriva en ytas biodiversitet så att två ytor kan jämföras samt att en ytas utveckling kan följas.

”För att detta inte ska bli greenwashing är det viktigt att kunna mäta biodiversiteten.”

Hela den europeiska gruvindustrin måste öka ambitionen när det gäller att främja biologisk mångfald, annars kommer sektorn att ha svårt att leva upp till den EU-standard som krävs för att öka vår inhemska råvaruförsörjning. Med Mining with Nature vill vi därför också inspirera metallmarknaden i Europa och öka medvetenheten hos EU:s lagstiftare om att en hållbar gruvindustri är möjlig, och faktiskt redan existerar. På många håll i världen är det dessvärre ännu inte så.

Till vår glädje är intresset att lära av Sverige stort. Vi har redan fått förfrågningar från flera länder inom EU och även från Kina. Färdplanen finns nu även översatt till engelska, spanska och till mandarin. Det tycker vi är fantastiskt.

I dag tisdag inleds Svemins miljökonferens i Kiruna, där aktörer från hela den svenska gruvindustrin, leverantörer och beslutsfattare möts för att diskutera klimat och miljöfrågor. Frågorna är utan tvekan överst på samtliga gruvaktörers agenda.

Maria Sunér
Vd, Svemin

Kristina Branteryd
Miljöexpert, Svemin

Pia Lindström
Hållbarhetsdirektör, LKAB

Joanna Lindahl
Tf hållbarhetsdirektör, Boliden Gruvor

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

Dela artikeln:

Håll dig uppdaterad med vårt nyhetsbrev

Välj nyhetsbrev