fredag24 mars

Kontakt

Annonsera

E-tidning

Sök

Starta din prenumeration

Prenumerera

Debatt

Hållbara upphandlingar är avgörande för att nå klimatneutralitet i byggbranschen

Publicerad: 27 juni 2022, 07:22

Genom att ställa striktare klimatkrav vid upphandlingar kan beställare driva på byggbranschens omställning, skriver Johan Perander från Neste AB, Svante Axelsson, från Fossilfritt Sverige och Karin Varverud, från Energifabriken Foto: Neste/ Fossilfritt Sverige/ Energifabriken

Bygg- och fastighetsbranschen är en av de branscher som står för störst utsläpp i Sverige. Mycket av de direkta utsläppen kommer från transporter och arbetsmaskiner – men där finns lösningar i form av elektrifiering och biodrivmedel, till exempel HVO100. Genom att ställa striktare klimatkrav vid upphandlingar kan offentliga beställare driva på branschens omställning, skriver företrädare för Fossilfritt Sverige, Neste och Energifabriken.


AHr

Aktuell Hållbarhet redaktionen

redaktion@aktuellhallbarhet.se


Bygg- och fastighetsbranschen står för cirka 20 procent av Sveriges växthusgasutsläpp. Inom ramen för Fossilfritt Sverige har branschen tagit fram en färdplan för fossilfri konkurrenskraft. Den beskriver hur branschen ska minska utsläppen med 50 procent till 2030 och vara klimatneutral till 2045. 

Förutom produktionen av byggmaterial är arbetsmaskiner och transporter till och från byggarbetsplatser en stor källa till växthusgasutsläpp. Bara arbetsmaskinerna släpper ut 1,2 miljoner ton koldioxid årligen, enligt statistik från Naturvårdsverket.

Branschen arbetar nu med att genomföra färdplanen och till exempel har Skanska tagit fram ett koncept för fossilfri byggarbetsplats som nu implementeras i bland annat Stockholm och Växjö.

För att byggföretagen ska kunna ställa om på en konkurrensutsatt marknad måste det ställas skarpa utsläppskrav i upphandlingarna.

Tekniken finns till stor del, men för att byggföretagen ska kunna ställa om på en konkurrensutsatt marknad måste det ställas skarpa utsläppskrav i upphandlingarna, annars kommer kontrakten gå till aktörer som använder billigare teknik med större utsläpp.

Ett stort ansvar ligger på staten, regionerna och kommunerna. Den offentliga upphandlingen uppgår till nästan 800 miljarder kronor varje år på, varav de flesta sker inom bygg- och anläggningsbranschen. Nyligen genomförde Kantar Sifo en undersökning bland beslutsfattare i byggbranschen på uppdrag av drivmedelsbolaget Neste. Undersökningen visar att strax under hälften av alla byggföretag menar att deras kunder inte ställer några krav på hållbara lösningar hos dem när de anlitas.

Malmö stad, Göteborgs kommun och Stockholms stad har tillsammans med Trafikverket tagit fram gemensamma miljökrav för entreprenader. Dessa krav innebär att minst 20 procent av den samlade energianvändningen, avseende fordon och arbetsmaskiner, ska bestå av el eller hållbara höginblandade och rena biodrivmedel som inte omfattas av reduktionsplikten.

Det är naturligtvis bättre än inga krav alls, men även 20 procent är ett alldeles för lågt ställt krav med tanke på vilka möjligheter som finns tillgängliga i form av förnybara drivmedel som kan tankas i befintlig maskinpark. Att ställa krav på att använda ett drivmedel som minskar utsläppen av koldioxid med mellan 70-90 procent, jämfört med fossil diesel, skulle innebär en minskning med 1,1 miljoner ton koldioxid per år för tunga arbetsmaskiner i byggbranschen.

Vi anser därför att Trafikverket och kommunerna måste höja kraven.

Vi anser därför att Trafikverket och kommunerna måste höja kraven. Det kan göras genom en trappstegsmodell med slutmålet 100 procent fossilfri energianvändning i fordon och arbetsmaskiner till 2030. Även minskningen av utsläpp mellan olika förnybara drivmedel bör tas med i samband med valet av drivmedel.

Byggbranschen kommer behöva genomföra flera storskaliga satsningar för att ställa om till en klimatneutral verksamhet. Ett exempel är övergången till eldrivna maskiner men innan dessa finns tillgängliga i tillräcklig utsträckning måste vi ändå göra vad vi kan för att minska utsläppen här och nu.

För att byggbranschen ska klara målen i branschens färdplan behöver alla ta ansvar, såväl byggentreprenörer som privata och offentliga kunder.

Johan Perander, VD Neste AB

Svante Axelsson, Nationell samordnare Fossilfritt Sverige

Karin Varverud, ägare och hållbarhetschef Energifabriken

Dela artikeln:

Håll dig uppdaterad med vårt nyhetsbrev

Välj nyhetsbrev