lördag1 april

Kontakt

Annonsera

E-tidning

Sök

Starta din prenumeration

Prenumerera

Debatt

Hållbart fiske behövs för hållbara hav

Haven spelar en avgörande roll för allt liv på jorden. Det är av yttersta vikt att dagligvaruhandeln fortsätter sitt enträgna hållbarhetsarbete och väljer att sälja fisk som är hållbart fiskad, skriver Linnéa Engström, programdirektör på miljömärkningsorganisationen för hållbart fiske Marine Stewardship Council, MSC.

Publicerad: 8 juni 2022, 06:53

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

Linnéa Engström, chef för Marine Stewardship Council (MSC), miljömärkningsorganisationen för hållbart fiske, som släppt en ny rapport.


I dag är det Världshavsdagen och Marine Stewardship Council (MSC) uppmärksammar detta genom att släppa en ny rapport som visar hur certifieringen bidragit till utvecklingen av ett hållbart fiske i Arktis, ett av jordens mest utsatta och viktiga ekosystem. Rapporten, som är MSC:s officiella bidrag till FN:s årtionde av havsforskning, lyfter fram tre viktiga fisken i Arktis och tittar på de förändringar och förbättringar över tid som dessa fisken genomgått sedan de kom in i MSC-programmet. 

Fiskena i rapporten är alla exempel på hur ett hållbart fiske kan se ut, men mindre än 15 procent av de globala fiskena är certifierade. För att säkra framtiden för våra hav och fisket behöver vi många fler fisken som arbetar mot en hållbar praxis. Därför måste trycket och efterfrågan för ett hållbart fiske öka. 

Haven spelar en avgörande roll för allt liv på jorden. Det är hem till över 10 miljoner sjölevande arter, och reglerar klimatet genom att ta upp hela 90 procent av de växthusgaser vi släpper ut och är därmed vår främsta buffert för klimatförändringarna. Oaktat den växande medvetenheten kring havets betydelse för liv är hoten akuta. Överfisket är en av de största globala utmaningarna som riskerar att sätta havens ekosystem ur spel och därmed öka trycket ytterligare. 

Samtidigt är var tionde människa på jorden beroende av fiskindustrin som inkomstkälla och fisket står för 17 procent av det animaliska protein som konsumeras globalt. För att bestånd ska kunna fortleva och vara en källa till mat och välstånd för kommande generationer krävs systemövergripande lösningar, en ansvarsfulls havsförvaltning och ett hållbart fiske. 

”För att bestånd ska kunna fortleva och vara en källa till mat och välstånd för kommande generationer krävs systemövergripande lösningar, en ansvarsfulls havsförvaltning och ett hållbart fiske.”

MSC bildades just av denna anledning, då det ikoniska torskfisket utanför Grand Banks i Kanada kollapsade 1997. Sedan dess har standarden utvecklats i över 20 års tid och är nu den mest ambitiösa och erkända på marknaden. Version 3.0 av MSC-standarden släpptes i april 2022 och höjer ribban globalt för världens fisken.

Genom rapporten som släpps i dag kan MSC nu visa hur certifierade fisken metodiskt och på senast tillgängliga vetenskapliga grunder arbetar för livskraftiga bestånd och ett välmående ekosystem i haven. Genom rapporten kan MSC också visa på vilket sätt certifieringen är ett viktigt verktyg för att nå FN:s hållbarhetsmål om ett hållbart bevarande och nyttjande av haven.

”Ett av verktygen” är i sammanhanget ett nyckelbegrepp — för det finns fortfarande mycket kvar att göra för att fler fisken ska bli hållbara och för att bestånd inte ska utarmas. Endast 15 procent av fiskena globalt är certifierade. För att bevara ett levande hav som myllrar av liv för framtida generationer måste vi alla rikta vår ansträngning och energi till havet och öka efterfrågan för ett hållbart fiske.

Därför lyfter MSC här tre förslag på hur man ökar efterfrågan på ett hållbart fiske: 

1. Öka den offentliga konsumtionen och medvetenheten kring vikten av att upphandla hållbart certifierad fisk. Detta är kanske en av de största insatser Sverige och svenskar kan göra för att påverka den globala havshälsan, att efterfråga och betala för bättre förvaltning och mer hållbart fiske i länder där detta ännu inte prioriteras från politiskt håll.

2. Öka den privata konsumtionen av hållbart certifierad fisk genom en ökad medvetenhet. Forskning visar ju större medvetenhet kring överfisket och över exploateringen, desto större betalningsvilja för hållbart certifierad fisk. Forskning har även visat att ju mer upplyst en konsument var gällande en miljömärkningsbakgrund desto mer ökade viljan att välja en hållbart certifierad fisk. Här har vi på MSC en viktig roll att fylla, och du som konsument har en möjlighet att påverka när du handlar fisk eller väljer maträtt på menyn genom att fråga efter en hållbart certifierad fisk. 

3. Att vara hållbar ska innebära en förutsättning för marknadsöverlevnad. Efterfrågan av MSC-certifierad fisk från återförsäljare är en av de viktigaste faktorerna till varför fisken väljer att genomgå en certifiering. Därför är det av yttersta vikt att dagligvaruhandeln fortsätter sitt enträgna hållbarhetsarbete och väljer att sälja fisk som är hållbart fiskad. 

Linnéa Engström
Programdirektör MSC Östersjöregionen och Skandinavien

 

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

Dela artikeln:

Håll dig uppdaterad med vårt nyhetsbrev

Välj nyhetsbrev