lördag28 januari

Kontakt

Annonsera

E-tidning

Sök

Starta din prenumeration

Prenumerera

Debatt

”Hög tid att företag och politiken prioriterar biologisk mångfald”

Att certifieringen Marine Stewardship Council, MSC, nu erkänts av FN är ett tydligt tecken på att världens regeringar och företag behöver hjälp med att mäta, upprätthålla och återskapa biologisk mångfald i haven. Här är vad företag, offentlig sektor och politiken kan göra, skriver Linnéa Engström, programdirektör för MSC i Östersjöregionen och Skandinavien.

Publicerad: 11 januari 2023, 12:48

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

Linnéa Engström, programdirektör för fiskecertifieringen MSC och tidigare EU-parlamentariker (MP).

Foto: MSC


Ämnen i artikeln:

BiodiversitetHavMiljömärkningFnCop 15

Under Cop 15, FN-konferensen om biologisk mångfald som avslutades bara några dagar före jul i Montreal, erkände FN Marine Stewardships globala standarder för hållbart fiske och spårbarhet som ett sätt att vetenskapligt mäta organisationers ansträngningar att vända den alarmerande minskningen av den biologiska mångfalden världen över.

Det nya avtalet som utvecklats och förhandlats fram av parterna i konventionen om biologisk mångfald syftar till att stoppa förlusten av biologisk mångfald senast 2030 och uppnå återhämtning till år 2050. Trovärdiga åtgärder på nationell nivå, och mätning av resultaten, kommer att vara nyckeln till framgång för det nya internationella avtalet. 

Biologisk mångfald i haven hamnar sällan lika långt uppe på agendan som den landbaserade, men är minst lika viktig. Att Marine Stewardship Council, MSC, är närvarande i avtalet är ett tydligt tecken i tiden. Det pekar på att världens regeringar och företag behöver hjälp att mäta biologisk mångfald, för att kunna upprätthålla och återskapa den. Yrkesfisken som uppfyller MSC:s standard åtar sig att främja livskraftiga populationer, minimera bifångster och påverkan på hotade, och skyddade arter, såväl som på det bredare marina ekosystemet.

”Data om MSC-certifierade fångst- och leveranskedjor är tre av de officiella indikatorerna i Kunming-Montreal Global Biodiversity Framework för två av målen.”

Data om MSC-certifierade fångst- och leveranskedjor är tre av de officiella indikatorerna i Kunming-Montreal Global Biodiversity Framework för två av målen. Det första målet gäller hållbar förvaltning och handel med vilda arter och det andra rör integreringen av biologisk mångfald i ekonomier. Kompletterande indikatorer kan användas av regeringar för att mäta framsteg mot dessa mål. 

MSC-certifieringen ger företag och regeringar över hela världen ett trovärdigt mått på deras ansträngningar för att skydda livet i vårt hav, samtidigt som det ger mat och försörjning till miljarder människor. I Sverige har miljömärkningen genomslagskraft: uppemot 90 procent av frysta varor i handeln är MSC-certifierade, liksom cirka 43 procent av tonfisken på burk och 100 procent av färska och konserverade räkor. 

”En enad miljörörelse kan åstadkomma enorm förändring, det visar inte minst den reformerade fiskepolitiken inom EU som jag hade förmånen att leda delar av under några år.”

Det där dags att samarbeta för att bevara den biologiska mångfalden! Vår omvärld och hållbarhetsfrågorna ställer allt större krav på ledarskap. I en omvärld där polariseringen understöds av sociala medier och forskningen ifrågasätts, så blir det ännu viktigare att vi bygger ett ödmjukt och faktabaserat ledarskap som snarare de-eskalerar än eskalerar konflikter. En enad miljörörelse kan åstadkomma enorm förändring, det visar inte minst den reformerade fiskepolitiken inom EU som jag hade förmånen att leda delar av under några år. Jag hoppas att den kommande mandatperioden innebär en bättre politik för haven, där fler aktörer arbetar för konkreta lösningar, med respekt och förståelse för allas olika perspektiv. 

Det här kan privata företag, offentlig sektor och politiken göra för den biologiska mångfalden i havet:

Privata företag:

1. Välj certifierad råvara och sätt märket på förpackningen 

2. Öka de miljömärkta alternativen i butik

3. Spårbarhetscertifiera fiskdiskar, så att konsumenterna kan se om fisken de köper är miljömärkt

4. Premiera det miljömärkta i kampanjer och lyft fram det i sociala medier

Offentlig sektor: 

5. Ställ krav på miljömärkning i offentlig upphandling.

6. Var stolt och visa fram miljömärkningen på skolor, sjukhus och äldreboenden.

7. Använd er av MSC:s utbildningsmaterial om haven och hållbarhetsmål 14 Skola och undervisning | Marine Stewardship Council (msc.org).

Politiken göra för biologisk mångfald i havet:

8. Stärk kraven om miljömärkta varor i offentlig upphandling

9. Skydda 30 procent av havet till 2030

Linnéa Engström
Programdirektör för Östersjöregionen och Skandinavien, Marine Stewardship Council (MSC)

 

Fotnot: 

Det nya globala ramverket för biologisk mångfald som beslutades vid Cop 15 i Montreal, Kanada i december innehåller 21 mål som ska användas som grund för nationella planer för biologisk mångfald. Planerna ska styra och mäta åtgärder för att bevara den biologiska mångfalden.

Mål 5 i ramverket är att se till att fångsten, handeln och användningen av vilda arter är hållbar. I den föreslagna listan över officiella kompletterande indikatorer för detta mål ingår data om ett lands totala MSC-certifierade hållbara fångst.

Mål 14 i ramverket är integration av biologisk mångfaldsvärden i policyer, konton och bedömningar av effekter i alla sektorer av ekonomin. En föreslagen indikator är antalet spårbarhets-certifikat som krävs för att leverera och sälja MSC-certifierade skaldjur inom ett land.

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

Dela artikeln:

Håll dig uppdaterad med vårt nyhetsbrev

Välj nyhetsbrev