söndag2 april

Kontakt

Annonsera

E-tidning

Sök

Starta din prenumeration

Prenumerera

Debatt

Hög tid för regeringen att besluta om offensiv miljöbilsdefinition

Efter att Sverige stått utan miljöbilsdefinition sedan juli 2018 är det högst välkommet att Upphandlingsmyndigheten nu har publicerat uppdaterade hållbarhetskriterier för upphandling av fordon. Det blir nu betydligt enklare för alla offentliga aktörer att i upphandlingar av fordon och transporter ställa offensiva och rimliga miljökrav som leder till en omställning till fossilfria transporter. Nu väntar vi bara på att regeringen skyndsamt beslutar om en ny miljöbilsdefinition som är lika med en klimatbonusbil.

Publicerad: 20 december 2019, 14:50

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

Beatrice Torgnyson Klemme, vd för BioDriv Öst kommenterar uppdaterade hållbarhetskriterier för upphandling av fordon och ser ökade möjligheter att ställa offensiva miljökrav. Foto: Göran Ekeberg,


Varje år upphandlar offentlig sektor fordon och transporter för ca 40 miljarder kronor. Dessa enorma summor gör att offentlig upphandling kan vara ett oerhört kraftfullt verktyg för att ställa om vårt samhälle till fossilfria transporter. 

En viktig förutsättning för att realisera denna omställningskraft är att miljökraven i upphandlingarna är offensiva och att många aktörer ställer liknande krav. Tyvärr är vår erfarenhet att alldeles för många upphandlingar av fordon och transporter de senaste åren gjorts med svaga miljökrav. En svag miljöstyrning i den tidigare miljöbilsdefinitionen från 2013 och ett och ett halvt års avsaknad av en statlig miljöbilsdefinition är starkt bidragande orsaker till detta.

Miljöbilsdefinitionen återfinns i förordningen om miljö- och trafiksäkerhetskrav och gäller rent juridiskt endast statliga myndigheter, men i praktiken har förordningen fungerat som en riktlinje för hela den offentliga sektorn samt även företag och privatpersoner.

Därför är det angeläget att regeringen beslutar i enlighet med den remiss de skickade ut i början på december, då de lade fram ett förslag om en ny miljöbilsdefinition som ligger i linje med klimatbonusbilarna enligt bonus-malus-systemet. Redan nu finns gott om så kallade klimatbonusbilar i form av elbilar, laddhybrider och gasbilar och antalet växer. 

I vissa delar av lands- och glesbygd där tillgängligheten till gastankställen och laddinfrastruktur är sämre och/eller då verksamheten som bilen ska användas i kräver särskilda egenskaper, som inte finns i utbudet av miljöbilar, kommer det dock vara svårt att upphandla 100 procent miljöbilar.

I förordningen finns inga miljökrav för dessa fall då miljöbilar inte går att upphandla. Därför är det välkommet att Upphandlingsmyndigheten i dag har publicerat uppdaterade hållbarhetskriterier, som ger tydlig vägledning kring vilka miljökrav som kan ställas i upphandlingar av fordon och transporter. Även i de fall då det är svårt att upphandla miljöbilar.

Upphandlingsmyndighetens hållbarhetskriterier finns i tre nivåer – spjutspets, avancerad och bas. Spjutspetsnivån ligger i linje med kraven i den tuffaste miljözonen (klass III) och kraven på avancerad nivå i linje med klimatbonusbilarna i bonus-malus-systemet. Kraven i dessa två nivåer ska användas i så stor utsträckning som möjligt och basnivån ska endast användas i undantagsfall när kraven i spjutspetsnivån och avancerad nivå är för tuffa. 

Kraven i basnivån är utformade för att kunna upphandla alla de biltyper som offentlig verksamhet behöver, utan att tumma för mycket på miljökraven. Översiktligt sammanfattat inkluderar de bilar som kan köras på biodrivmedel i form av HVO, etanol och biogas, samt de mest snåla och energieffektivaste bensin- och dieselbilarna.

Vi har bidragit i det gedigna utredningsarbete och den dialog med ett flertal centrala aktörer som lett fram till att Upphandlingsmyndigheten nu uppdaterar dessa hållbarhetskriterier. Kriterierna ligger också helt i linje med den vägledning på området som BioDriv Öst tagit fram. 

I vår vägledning finns även tips på hur offentliga aktörer i upphandlingar kan ställa krav på en viss andel miljöbilar, som sedan successivt ska öka under avtalsperioden. Det är något som bland annat Uppsala kommun gjort på ett framgångsrikt sätt i sin senaste upphandling av färdtjänst och skolskjuts.

Det är utmärkt att Upphandlingsmyndighetens uppdaterade hållbarhetskriterier nu finns på plats. Nu återstår endast att regeringen beslutar om en offensiv miljöbilsdefinition för att göra verktygslådan för att ställa offensiva miljökrav i offentliga upphandlingar av fordon och transporter komplett. Därefter ligger vägen öppen för offentliga aktörer att genom upphandling växla upp takten i omställningen till fossilfria transporter. 

Beatrice Torgnyson Klemme,
vd för den storregionala samverkansorganisationen BioDriv Öst

 

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

Dela artikeln:

Håll dig uppdaterad med vårt nyhetsbrev

Välj nyhetsbrev