söndag24 september

Kontakt

Annonsera

E-tidning

Sök

Starta din prenumeration

Prenumerera

Debatt

Högni Hansson: ”Kommer Romina Pourmokhtari avgå?”

Det viktiga är inte om det finns ett miljödepartement eller en miljöminister. Det viktiga är maktbalansen mellan de olika intressena och om klimat- och miljöintressena är överordnade eller underordnade. Det skriver Högni Hansson, välkänd före detta miljöchef i Landskrona kommun, och undrar om Romina Pourmokhtari kommer göra som den tidigare miljöministern Olof Johansson och avgå i protest.

Publicerad: 28 april 2023, 09:56

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

Högni Hansson, drivande tidigare kommunal miljöchef och universitetslärare, uppmanar regeringen att prioritera miljöfrågorna så att det inte blir som med blyet, som drabbade många barn med sänkt IQ.

Foto: Privat bild.


Ämnen i artikeln:

KlimatpolitikFöroreningar

Den nya regeringen som tillträdde efter valet 2022 har samlat klimat- och miljöfrågorna under ett klimat- och energidepartement. Miljöministern är formellt underordnad energi- och näringsministern. Avsikten med den ordningen är att underordna klimat- och miljöfrågorna näringslivspolitiken. Erfarenheterna från liknade ändringar på kommunal nivå visar i de flesta fall att miljöfrågorna har underordnats exploateringsintressena.

Den avgörande frågan är vilka intressen som blir överordnade. Om planeringen av industrier, vägar och bostäder överordnas miljö- och klimataspekterna går vi garanterat åt fel håll. Klimatpolitiska rådets kritik av regeringspolitiken visar tydligt att klimat-och miljöaspekterna underordnas näringslivsaspekterna och även ganska enkla populistiska intressen där ett kortsiktigt röstfiske dominerar.

Att det kan gå helt fel visar ett exempel ur praktiken. Under årtionden tillsattes bly i bensinen och utsläppen av bly ökade i takt med den ökade bilismen. I Landskrona där jag var verksam var blyförororeningen ett betydande hälsoproblem främst på grund av blytutsläpp från Nordens enda återvinningsfabrik av blybatterier. Genom hårda krav på fabriken minskade utsläppen, men trots det var halterna i grönsaker i kolonistaden Landskrona högre än EU:s gränsvärde och blyhalterna i skolbarnens blod var klart högre i stadens centrala delar än på landsbygden. Nu började det komma rapporter om att det fanns teknik för att byta ut blyet i bensinen och det gjorde att vi föreslog miljönämnden att förelägga försäljningsställen av bensin i Landskrona att tillhandahålla blyfri bensin. Vi förväntade oss att regeringen skulle förbjuda blyad bensin, men inget hände.

Dåvarande miljöministern ursäktade dröjsmålet med att närings- och energidepartementet hade motsatt sig förbud och därmed hade oljebolagen avbrutit alla diskussioner med Naturvårdsverket om blyförbud.

Vårt förslag vållade en del debatt och orsakade skarpa reaktioner från petroleumbranschen. Under tiden försökte vi få regeringen att agera och det ledde så småningom till ett förbud mot bly i bensinen. Dåvarande miljöministern ursäktade dröjsmålet med att närings- och energidepartementet hade motsatt sig förbud och därmed hade oljebolagen avbrutit alla diskussioner med Naturvårdsverket om blyförbud. När Petroleuminstitutet stod framme för att förlora en domstolsprocess mot miljönämnden i Landskrona vände man om och återupptog diskussionerna med Naturvårdsverket. Det var således en hårsmån från att miljöministern förlorade denna så viktiga miljöfråga (vilket han gjorde i en annan fråga och avgick i protest ur regeringen).

Vi kände väl till blyets farlighet genom den vetenskapliga litteraturen, men hade inga konkreta exempel om skador av blyet på hälsan, även om vi misstänkte bland annat effekter på det ofödda barnet, som till exempel låg födelsevikt och medfödda missbildningar. Effekterna på individens intelligens fick vi veta först senare, när forskare i Lund visade att barn som hade höga blyhalter i blodet fick lägre betyg i skolan än andra barn och att pojkar som mönstrat hade 1–3 enheter lägre IQ än andra pojkar som inte i samma grad utsatts för bly i luften. En del av dem har troligen fått skador som allvarligt minskat deras intellektuella förmågor.

Det är självklart helt oansvarigt att utsätta barn och ungdomar under utveckling för en förgiftning av det slag som här skedde. Men de högsta ansvariga gick fria och klättrade vidare i karriären till ännu finare ämbeten.

Det är självklart helt oansvarigt att utsätta barn och ungdomar under utveckling för en förgiftning av det slag som här skedde. Men de högsta ansvariga gick fria och klättrade vidare i karriären till ännu finare ämbeten.

Detta exempel visar att det viktiga inte är om det finns ett miljödepartement eller en miljöminister. Det viktiga är maktbalansen mellan de olika intressena och om klimat- och miljöintressena är överordnade eller underordnade. Nuvarande miljöminister hävdar att hon vill bli ihågkommen som ”någon som inte gav sig”. I den nya vårbudgeten finns det inga tecken på att miljöministern inte gett sig, eftersom budgeten innehåller en stor del av Sverigedemokraternas krav på nedskärningar. Men kanske gör miljöministern som Olof Johansson och avgår i protest.

Högni Hansson
F d miljöchef

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

Ämnen i artikeln:

KlimatpolitikFöroreningar

Dela artikeln:

Håll dig uppdaterad med vårt nyhetsbrev

Välj nyhetsbrev