måndag29 maj

Kontakt

Annonsera

E-tidning

Sök

Starta din prenumeration

Prenumerera

Debatt

”Inför bilfria stadskärnor i våra storstäder”

Minskad biltrafik i våra städer främjar klimatet, miljön och skapar mer plats i stadsutrymmet för människor att mötas. Som föregångsland i klimatomställningen bör Sverige ta klivet mot att begränsa biltrafiken i storstäderna – även för elbilar. Vi måste parkera idén att bilar ska få fortsätta dominera våra städer. Det skriver Andrew Savage, global hållbarhetschef för Lime, på den internationella bilfria dagen.

Publicerad: 22 september 2022, 06:00

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

Andrew Savage, global hållbarhetschef för elsparkcykelbolaget Lime, argumenterar för att även Sverige ska satsa mer på bilfria stadskärnor. Foto: Pressbild


Ämnen i artikeln:

Hållbara TransporterCsrEkologisk hållbarhetHållbara städerBullerLuftföroreningarKlimatutsläppMiljöutsläppUtsläpp

Sverige är ett föregångsland i klimatomställningen. Men för att nå upp till de internationella klimatavtalen måste vi begränsa utsläppen från biltrafiken och ställa om våra transportmedel till mer hållbara alternativ. I dag står våra vägtransporter för en tredjedel av Sveriges koldioxidutsläpp. För att klara omställningen till ett hållbart samhälle räcker det inte att övergå till elbilar. 

De korta resorna som företas med personbil i våra innerstäder är ineffektiva, oavsett om de sker med fordon som drivs av förbränningsmotorer eller förnybar el. Vi måste främja andra typer av färdmedel, som gör att vi kan resurseffektivisera vårt resande genom att bättre anpassa fordonets storlek – och därmed energiförbrukning – till resans ändamål. Detta inkluderar även resor med elbilar. I synnerhet i ett läge där Sverige och Europa står inför en alarmerande elkris. 

”I dag är hälften av alla bilresor i Sverige kortare än fem kilometer.”

I dag är hälften av alla bilresor i Sverige kortare än fem kilometer, enligt Trafikverket. En stor del av våra bilresor sker dessutom med en ensam förare i bilen. Att en enskild person färdas i en bil, som väger 1,7 ton och som dessutom tar upp stora ytor i våra städer när den står parkerad, är inte försvarbart om Sverige ska uppnå de klimatmål som vi åtagit oss. Självklart behövs bilar för vissa resor, men frågan är om de ska dominera våra innerstäder på det sättet de gör i dag? För kortare resor i innerstaden behöver vi minska bilismen till fördel för mer kollektivtrafik och möjliggöra för att fler resor kan göras med cykel, elsparkcykel eller till fots. Att transportera en enskild människa i ett fordon som väger över ett ton är ineffektivt i jämförelse med en elcykel eller elsparkcykel som väger knappt hälften så mycket som användaren. 

Bilar har inte bara stor påverkan på klimatet, de påverkar också miljön i våra städer, bland annat genom hälsoskadligt buller, stora asfalterade ytor som upptas av parkeringsplatser och hälsofarliga partiklar från däck och vägbanor. Bilfria stadskärnor skulle ge utrymme för fler gågator med levande torg och mötesplatser där människor kan vistas, vilket också ökar tryggheten i våra städer.

Färre bilar ger säkrare städer. Varje år inträffar över 1,3 miljoner dödsfall i trafiken globalt. Det utgör ytterligare ett argument för att omställningen från bilar med förbränningsmotorer till elmotorer inte är tillräcklig. Att ersätta endast en bråkdel av alla bilresor globalt med resor där mikromobilitetslösningar i stället används, skulle sannolikt innebära minskade dödssiffror i trafiken.

”Att ersätta endast en bråkdel av alla bilresor globalt med resor där mikromobilitetslösningar i stället används, skulle sannolikt innebära minskade dödssiffror i trafiken.”

I dag, den 22 september, infaller World Car Free Day; en dag där bilister globalt uppmanas ställa bilen till förmån för andra transportmedel. Men att ställa bilen en dag om året räcker inte om vi på allvar ska komma tillrätta med transportsektorns utsläpp. Vi måste parkera idén att bilar ska få fortsätta dominera våra städer i framtiden. 

Det är hög tid att Sverige på allvar begränsar biltrafiken i våra innerstäder för att inte halka efter i det klimatarbete som redan sker på andra platser i Europa. I och med den nu pågående European Mobility Week införde Bryssel den 18 september en bilfri dag för att lyfta frågan högt på agendan, och staden har även långtgående planer på att permanent och drastiskt minska bilismen. Paris har sedan tidigare beslutat om att göra stadens centrala delar bilfria senast 2024, och i Oslo antogs programmet ”Bilfritt Byliv” 2016 med målsättningen att skapa en mer levande stad och förbättrad stadsmiljö.  

Om Sverige på allvar vill klara av klimatomställningen, minska biltrafikens miljöpåverkan och skapa trygga och levande städer är det hög tid att adressera frågan om minskad biltrafik även här. En bilfri innerstad skulle innebära enorma vinster för såväl människor som klimat. Vi är redo att bidra till omställningen. Nu krävs politisk handlingskraft för att visa att Sverige på allvar är villigt att ställa om.  

Andrew Savage
Global hållbarhetschef för Lime

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

Dela artikeln:

Håll dig uppdaterad med vårt nyhetsbrev

Välj nyhetsbrev