tisdag7 februari

Kontakt

Annonsera

E-tidning

Sök

Starta din prenumeration

Prenumerera

Debatt

Klimatet kan inte vänta – organisationer måste jobba annorlunda för att bli hållbara

Hållbarhet är högt upp i allas medvetande i dag, inte minst i ljuset av klimatkrisen. Förståelsen för att något måste göras finns, engagemanget bland medarbetarna att vilja bidra växer, men insikten att det kräver en ändring av hur vi organiserar oss har inte landat. Det är dags att ändra på det, skriver professor Jakob Rehme vid Linköpings Universitet, Executive Director Marianne Bogle vid CSR Sweden och Göran Hedrén, seniorkonsult vid Iero Ledarutveckling.

Publicerad: 15 november 2021, 13:54

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

Marianne Bogle, Jakob Rehme och Göran Hedrén menar att organisationer har mycket att lära sig inför klimatomställningen.


Ämnen i artikeln:

KlimatavtalKlimatpolitik

Vi översköljs av rapportering om konsekvenserna av den globala uppvärmningen. Till det kommer att pandemin skyndat på framtiden, med förändrade livs- och arbetsmönster samt konsumtion. Med alla beslut som tagits på FN:s klimatkonferens COP26 i Glasgow, skapas mål och riktning som vi som individer och organisationer vill vi vara med och förverkliga och därigenom göra skillnad på riktigt. Vi vill agera snabbt. Frågan är bara hur?

För när det kommer till arbetet fortsätter vi att utföra samma saker på ungefär samma sätt som vi gjorde igår. Den stora majoriteten av företag och myndigheter saknar i dag förmågan att göra gamla saker på nya sätt, för att inte tala om förmågan att göra nya saker på nya sätt – vilket är det som krävs i ett effektivt hållbarhetsarbete. För att klara det måste individers engagemang och innovationskraft tas tillvara bättre.

Det är komplexa utmaningar, fyllda av enorma möjligheter. Hållbarhetsfrågorna är akuta här och nu, de är inte något vi kan ta oss an i framtiden. När världen står inför stora utmaningar är företagen inte bara en del av lösningen, de är lösningen, men bara om de i större utsträckning förmår ändra sättet de arbetar på. De som inte gör det snabbt nog blir snart irrelevanta. Kunderna inte bara förväntar sig att företagen agerar hållbart, de kräver det.

Hållbarhet handlar om mer än miljö och klimatfrågor, de griper in i alla aspekter av mänsklig verksamhet, saker som är utanför den egna organisationens kontroll. Det kräver att man arbetar tillsammans med andra i större utsträckning än tidigare, vilket kräver förmåga att ta söka andra intressenters perspektiv. Leverantörer, konkurrenter, banker, aktieägare, anställda och myndigheter måste finnas med i analysen av affärsverksamheten. Komplexiteten ökar.

Att kunna investera i nya hållbara innovationer kräver lönsamhet. Den skapas inte enbart genom att tänka på ägarna, kunderna och leverantörerna utan även genom förmågan att ta in olika perspektiv för att se och förstå nya lösningar, som annars inte hade kunnat adresseras.

Komplexiteten ökar när organisationer måste hantera både hållbarhet och lönsamhet samtidigt. Hållbarhetsfrågorna skiljer sig från andra i det att engagemanget och kraften i dem kommer från alla anställda — avgörande blir då en djupare förståelse och transparens för affärslogiken. Transformationen mot ökad hållbarhet kräver en helt annan typ av organisation än vad vi hittills har varit vana vid.

I en mer oförutsägbar värld krävs att alla är involverade. Det räcker inte att en handfull ansvariga står för förändringar och innovationer, att ledningen bestämmer allt. Vi ser hur allt fler organisationer brottas med detta och vi är nu mitt uppe i ett paradigmskifte för hur organisationer kan styras. I det nya paradigmet strävar vi efter att skapa en kollektiv intelligens med förmågan att agera för gemensamma värden.

På Centrum för affärsmodellsinnovation forskar Jakob Rehme bland annat om den omställning företagen behöver göra för att hantera förändringarna i omvärlden, hur de kan utveckla förmågan att förstå och agera på snabba förändringar samt hur de kan dra nytta av de nya förutsättningarna. Baserat på forskning och erfarenhet har vi kommit fram till att följande bör prägla framtidens organisationer:

• Var tydlig med affärslogiken. Gårdagens affärsmodeller är alltför trubbiga för en mer komplex värld. Ledningen måste vara tydlig och transparent med de värden, värderingar och beteenden som gäller och hur affärslogiken ser ut. Först då kan alla se och förstå konsekvenser av helheten och sitt eget agerande. Så utvecklas kollektiv intelligens.

• Vardagsinnovation. Det krävs ledare som skapar en miljö där medarbetarna får utlopp för sitt eget driv för innovation och lärande. Det är inte bara de stora innovationerna i företagen som har betydelse, utan det är medarbetarnas alla vardagsinnovationer som sammantagna kan leda företaget i rätt riktning.

• Trygghet bland medarbetarna. För att medarbetarna ska vilja, kunna och ha förutsättningar att ta egna initiativ är det avgörande att ledningen skapar en miljö som präglas av trygghet (”psychological safety”) – dels i enskilda team, dels i hela organisationen. Det är bara när alla vågar säga vad de tycker och tänker som en organisation får med alla perspektiv. Den gemensamma kraften och testandet hos de många människorna är avgörande.

• Ett oändligt individansvar. Var och en måste inse att den har ett ansvar för helheten – i företaget och i hela samhället – och ges förtroende att själv ta det ansvaret. Det ställer nya krav på ledare som förmår ta in nya perspektiv snarare än att argumentera för sin egen övertygelse. De ledare som lyckas med att skapa hållbara organisationer har en stor konkurrensfördel nu och framåt. Det är inte bara bra för affärerna utan också för människorna och för planeten. Vi får hållbarare företag som vi alla kan känna oss riktigt stolta över – och som bidrar till en bättre värld för oss alla.

Jakob Rehme, professor på avdelningen för Industriell ekonomi vid Linköpings universitet och föreståndare för Centrum för affärsmodellsinnovation

Marianne Bogle, Executive Director vid CSR Sweden

Göran Hedrén, seniorkonsult vid kunskapsföretaget Iero Ledarutveckling

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

Ämnen i artikeln:

KlimatavtalKlimatpolitik

Dela artikeln:

Håll dig uppdaterad med vårt nyhetsbrev

Välj nyhetsbrev