söndag2 april

Kontakt

Annonsera

E-tidning

Sök

Starta din prenumeration

Prenumerera

Debatt

Klimatkommunerna: Politisk samsyn en viktig pusselbit i klimatomställningen

Vi anser att det är en nödvändighet att alla kommuner deltar i klimatarbetet för att klara klimatkrisen. Här kommer därför våra tips till alla kommuner för en lyckad omställning, skriver Klimatkommunerna.

Publicerad: 12 november 2021, 06:00

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

Lennart Bondeson (KD) och Ann-Chistin L Frickner (C), Kllimatkommunerna.


Ämnen i artikeln:

KlimatutsläppMiljöutsläppUtsläppKlimatpolitik

Världens samlade klimatforskare har lagt fakta på bordet om vilka utsläppsnivåer vi måste nå för att hålla oss inom planetens gränser. I veckan diskuterar världens ledare vägen dit. Samtidigt, runtom i världen, visar städer och kommuner på ledarskap i klimatomställningen. Nu efterfrågar Klimatkommunerna samsyn när det kommer till klimatfrågan i fler kommuner. 

En stor del av ansvaret för det praktiska genomförandet av klimatomställningen ligger på kommunerna: Här fattas beslut om nybyggnation, lokal och regional infrastruktur och om samhällsplanering. Kommunen driver lokal samhälls- och näringslivsutveckling tillsammans med lokala aktörer. Kommuner har dessutom ansvaret för utbildning, är en stor arbetsgivare, har daglig kontakt med medborgare och upphandlar varor och tjänster för flera hundra miljarder kronor varje år.

Och kommuner kan ta det praktiska ansvaret. Klimatkommunernas medlemmar är levande exempel, med högt satta klimatmål. De har i många fall gjort satsningar och omställningar som bidrar till att uppnå Sveriges klimatmål.  Exempelvis har 22 av våra medlemmar en fossilfri fordonsflotta inom den kommunala verksamheten, 39 stycken producerar egen förnybar el och i 16 stycken har utsläppen minskat med mer än 40 % sedan 1990. För att nämna några åtgärder.

”Vi ser att behovet av samarbete och utsläppsminskande åtgärder är stort i alla kommuner, oavsett hur långt man i dagsläget har kommit i sitt klimatarbete.”

Vi anser att det är en nödvändighet att alla kommuner deltar i klimatarbetet för att klara klimatkrisen. Vi ser att behovet av samarbete och utsläppsminskande åtgärder är stort i alla kommuner, oavsett hur långt man i dagsläget har kommit i sitt klimatarbete. Här kommer därför våra tips till alla kommuner för en lyckad omställning:  

Fastställ en plan för klimatomställningsarbetet varje ny mandatperiod. Planen behöver innehålla tidsatta och ansvarsfördelade mål och åtgärder för hur koldioxidutsläppen ska minska. Följ upp hur det går! 

Arbeta för att nå politisk samsyn på det lokala planet. Först när ni gemensamt skissar upp de generella dragen i omställningen som behöver ske, kommer arbetet ta fart på riktigt. Det är också en nödvändighet för att ge långsiktighet åt arbetet och slippa ”börja om” vid varje maktskifte.

Identifiera och lyft synergieffekter av klimatåtgärderna – folkhälsa, ekonomi, attraktivitet, krisberedskap med mera.

Det är helt avgörande att det finns tjänsteperson(er) som har arbetstid för att arbeta klimatstrategiskt, att samordna och följa upp kommunens klimatarbete och vara spindeln i nätet.

Var en lokal förebild och ledare - engagera lokala företag, civilsamhälle, skolor och medborgare i arbetet med att nå kommunens klimatmål. Ta stöd av akademin, forskare och studenter. 

Var aktiv regionalt och nationellt. Klimatarbetet berör alla samhällssektorer. Därför behövs samordning och nära samverkan mellan lokal, regional och nationell nivå. Dela erfarenheter. Kopiera andras goda idéer. Sök utvecklingsmedel – regionalt, nationellt och internationellt.

”Men är politisk samsyn möjlig?”

Men är politisk samsyn möjlig? I Klimatkommunernas styrelse sitter politiker från olika delar av Sverige, olika stora kommuner och olika partier. Vi har enats om att klimatfrågan är en utav kommunernas viktigaste uppgifter och arbetar ständigt för att utveckla det kommunala klimatarbetet. Nu önskar vi att fler på kommunal, regional och nationell nivå ser fördelarna med att öka takten i klimatomställningen och vill vara med på resan. Vi vill se krafttag från politiker i landets alla kommuner och regioner! 

Lennart Bondeson (KD)

Ann-Chistin L Frickner (C)

Camilla Lindoff (S)

Bo Frank (M)

Evelina Fahlesson (S)

Arne Jonsson (C)

Tom Andersson (MP)

Camilla Neptune (L)

Gunvor Bergqvist (V)

Kerstin Arnemo (C)

Peter Johansson (M)

 

Fotnot: Är du nyfiken på Klimatkommunernas arbete eller vill bli medlem? Hör av dig till kansliet@klimatkommunerna.se 

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

Dela artikeln:

Håll dig uppdaterad med vårt nyhetsbrev

Välj nyhetsbrev