fredag24 mars

Kontakt

Annonsera

E-tidning

Sök

Starta din prenumeration

Prenumerera

Debatt

Kräv klimatmärkning av nya byggnader redan idag

Publicerad: 3 december 2019, 11:14

DEBATT. Med ansvar för nära 20 procent av Sveriges totala växthusgasutsläpp står bygg- och fastighetssektorn inför en stor utmaning att nå målet om nollutsläpp till 2045. Flera viktiga initiativ har tagits det senaste året, men förändringstakten är fortsatt för låg. Vi uppmanar därför hela värdekedjan i byggbranschen att öka proaktiviteten och fatta klimatsmarta beslut, skriver Anders Wärefors, vd Bjerking.


BA

Björn Anderberg

bjorn.anderberg@aktuellhallbarhet.se


Sveriges befolkning fortsätter att växa och behovet av byggande kommer att vara stort en lång tid framöver. Samtidigt står bygg- och fastighetssektorn för en betydande del av samhällets klimatpåverkan ur ett livscykelperspektiv. Branschen har länge arbetat aktivt med att sänka klimatutsläppen i driftsfasen, men mycket återstår att göra för att adressera varje del av byggnaders livscykel, längs hela värdekedjan.

I jämförelse med andra industrier, exempelvis fordonssektorn, har vi i bygg- och anläggningsbranschen inte haft ett lika tydligt fokus på att minska klimatutsläppen. Vi karaktäriseras av en lägre innovationstakt och en större fragmentisering, med konsekvensen att ansvarsfrågan mellan olika parter blir otydlig. Det är helt uppenbart att utvecklingen mot ett hållbart samhälle går på tok för långsamt i vår bransch. Vi som verkar i den måste därför ta vårt ansvar och agera mer kraftfullt än någonsin förr.

Bara under det senaste året har dock fokus skärpts, och flera initiativ för minskad klimatpåverkan ur ett livscykelperspektiv har tagits. Byggbranschen har inom ramen för Fossilfritt Sverige tagit fram en egen färdplan mot nettonollutsläpp till 2045. Boverket har uppdraget att ta fram ett förslag till ny lag om krav på klimatdeklarationer för nya byggnader som ska börja gälla 1 januari 2022. Miljöinstitutet IVL undersöker tillsammans med delar av byggbranschen möjligheteten att ta fram en branschstandard för beräkning av klimatpåverkan från byggproduktionen, som kan användas för att ställa skarpare klimatkrav i upphandlingar. Alla dessa initiativ är viktiga och nödvändiga att få på plats, men det går långt ifrån tillräckligt snabbt.

Som teknikkonsulter engageras vi ofta i tidiga projekteringsskeden av nya byggnader. Vi har därför både en stor möjlighet och ett stort ansvar att utmana och stötta våra uppdragsgivare att fatta så klimatkloka beslut som möjligt. Vi på Bjerking har därför bestämt oss för att i alla våra konstruktionsuppdrag uppmana och erbjuda kunder att klimatmärka sina byggnader redan på ritningsstadiet. Genom att utgå från data ur ett livscykelperspektiv jämför vi den totala klimatpåverkan mellan olika val av konstruktioner, material och till och med leverantörer. Resultatet är att utvärderingen förenklas, kunskapen om klimatpåverkan ökar och transparensen sätter press på alla leverantörer längs värdekedjan att arbeta med utsläppsminskande åtgärder.

Vi uppmanar nu hela byggbranschen, från konsulter och projektägare till leverantörer och beställare, att öka sina ambitioner vad gäller klimatpåverkan och välja de klimatsmartaste alternativen. Endast genom att vi alla är med och tar ansvar kommer vi att klara en omställning av bygg- och anläggningsbranschen och nå visionen om halverade utsläpp till 2030 och nettonollutsläpp till 2045.

Anders Wärefors,
vd Bjerking

Dela artikeln:

Håll dig uppdaterad med vårt nyhetsbrev

Välj nyhetsbrev