lördag23 september

Kontakt

Annonsera

E-tidning

Sök

Starta din prenumeration

Prenumerera

Debatt

”Lägsta pris driver inte omställning i byggbranschen – så kan Sveriges byggbolag lockas tillbaka”

Byggbranschen står för en femtedel av Sveriges koldioxidutsläpp och ska halvera sina utsläpp till år 2030. För att lyckas krävs en stor omställning hos bygg- och anläggningsföretag. Det kostar pengar och förutsätter att beställare av byggprojekt är villiga att betala för omställningen. Men om betalningsviljan och tydliga krav uteblir är risken stor att Sveriges byggbolag slutar investera i hållbara lösningar. Nu väljer många byggbolag aktivt bort offentliga upphandlingar – här är tre förslag för att vända trenden, skriver Johan Perander, vd för Neste Sverige.

Publicerad: 17 juli 2023, 15:58

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

Johan Perander, Sverige-vd för Neste, pekar på nya undersökningar när han varnar för risken att byggbolag kan komma att låta bli att investera i hållbara lösningar.

Foto: Janerik Henriksson / TT


Ämnen i artikeln:

CsrEkologisk hållbarhetHållbara städerByggbranschen

Lagen om offentlig upphandling (LOU) är ett viktigt upphandlingsverktyg när den offentliga sektorn ska välja leverantörer och säkerställa konkurrenskraften. Värdet på offentliga upphandlingar uppgår till 800 miljarder kronor årligen, vilket innebär stora möjligheter för bygg- och anläggningsföretag. Men enligt en undersökning som Byggföretagen utfört bland sina medlemsföretag väljer 40 procent av de tillfrågade företagen aktivt bort offentliga upphandlingar. Anledningarna som uppgavs var dels otydliga kravställningar, men framför allt för stort fokus på pris.

På uppdrag av drivmedelsbolaget Neste har Novus genomfört en kvalitativ undersökning med utvalda chefer i byggbranschen. De upplever samma problematik när det gäller upphandlingar — oftast är det lägsta pris som vinner. I samma undersökning framgår att upphandlingskriterier kopplade till främst hållbarhet prioriteras bort för att få ner priset. Dessutom är det bristfälliga uppföljningar av om upphandlingskrav faktiskt följs, vilket enligt byggcheferna själva kan leda till fusk.

Oftast är det lägsta pris som vinner

Resultaten från dessa två undersökningar visar de utmaningar som byggföretagen står inför. Det handlar om otydliga kravställningar men också brist på betalningsvilja. Att börja använda hållbara material eller investera i en ny maskinflotta i stället för att tanka med förnybar diesel är kostsamt för de bolag som ställer om.

Denna utveckling kan få stora konsekvenser för branschens hållbarhetsarbete och konkurrenskraften för svensk byggindustri. Att färre byggföretag ger sig in i offentliga upphandlingar öppnar upp för utländska aktörer som kanske inte har samma ambitiösa hållbarhetsprofil. Det kan också medföra att svenska byggföretag prioriterar ned hållbarhetsaspekten eftersom ingen är villig att betala för det.

Att färre byggföretag ger sig in i offentliga upphandlingar öppnar upp för utländska aktörer som kanske inte har samma ambitiösa hållbarhetsprofil.

För att undvika att fler företag väljer bort offentliga upphandlingar har vi identifierat följande förbättringsområden som vi tror kan göra det mer attraktivt för byggföretag att ge sig in i offentliga upphandlingar:

1. Kravställningar behöver bli tydligare. En anledning till att färre väljer att ge sig in i upphandlingar är att kravställningarna är för diffusa. Kraven behöver bli tydligare så att hållbara erbjudanden premieras. Det behöver också tillkomma nya innovativa upphandlingsformer för att ställa tydligare krav.

2. Upphandlare måste vara beredda att betala för hållbarhet. I till exempel Oslo är kravet på alla offentliga upphandlingar som sker i kommuner att de ska vara fossilfria. Aktörer som kan erbjuda detta premieras och kan därmed konkurrera med hållbarhet i stället för enbart med pris.

3. Uppföljningar behöver bli transparenta och konkreta. För att undvika fusk med hållbarhets- och övriga upphandlingskrav krävs kontrollstrukturer och konkreta uppföljningsmetoder. I Nestes Novusundersökning uttryckte flera byggchefer en oro över att hållbarhetskrav inte efterlevs och flaggade för fusk i branschen.

Finns en risk att företag slutar investera i hållbara lösningar.

Det är tydligt att byggföretag behöver bättre förutsättningar när det gäller upphandlingskrav och uppföljningsmetoder för att offentliga upphandlingar ska vara attraktiva. Skulle dessa punkter inte förbättras finns en risk att konkurrenskraften inom svensk byggindustri urholkas och företag slutar investera i hållbara lösningar. Detta kommer i sin tur öka utsläppen och göra det svårt att nå klimatmålen för en bransch som idag står för en femtedel av Sveriges koldioxidutsläpp.

Johan Perander
Vd, Neste Sverige AB

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

Dela artikeln:

Håll dig uppdaterad med vårt nyhetsbrev

Välj nyhetsbrev