Ta del av allt innehåll på Aktuell Hållbarhet
Starta din prenumeration

Prenumerera

Debatt

Låt bränderna i Australien bli en väckarklocka

För att möjliggöra ett mer klimateffektivt bistånd krävs större inslag av privat samverkan och ett uppdrag till Sida att engagera näringslivet i arbetet med klimatåtgärder i utvecklingsländer. Bränderna i Australien bör vara en väckarklocka som manar till handling på politisk nivå runtom i världen. Det anser tre representanter för Centerpartiet.

Publicerad: 10 januari 2020, 09:02

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

Skogsbrand i centrala Queensland, Australien.

Foto: 80 trading 24/ Wikimedia Commons


Australien står i lågor. Nästan sex miljoner hektar land har brunnit och läget är fortfarande väldigt allvarligt. Ser man till ytan handlar det om den värsta brandsäsongen någonsin i Australien. Man uppskattar att minst en halv miljard djur har fått sätta livet till, tusentals människor har blivit av med sina hem och ett 20-tal har dött.

Experterna brukar alltid vara försiktiga med att förklara stora bränder med en enskild orsak, men samtidigt finns det en samstämmighet bland de forskare som uttalat sig: Bränderna i Australien har en tydlig koppling till klimatförändringarna. Den extrema värmen och torkan som klimatförändringarna skapar får konsekvenser, som i detta fall ovanligt omfattande och förödande bränder.

Förhoppningsvis blir bränderna i Australien en väckarklocka som manar till handling på politisk nivå runtom i världen. Än så länge har det varit alldeles för lite av den varan. Klimatmötet i Madrid blev tyvärr inte den manifestation av handlingskraft som vi hoppats på. De som drabbats hårdast av bristen på agerande är de fattigaste människorna – dessutom ofta i de länder som är minst ansvariga för de historiska utsläppen av växthusgaser. 

Här har Sverige en roll att spela. Det är vår skyldighet att göra allt vi kan för att minska klimatpåverkan och sårbarheten inför klimatförändringarna. För Centerpartiet går detta hand i hand med att hjälpa människor att ta steget ur fattigdom, förbi den fossila energin, direkt till tekniker som inte leder till utsläppsökningar. Centerpartiet har varit drivande för att introducera ett stärkt klimatfokus i svenskt bistånd. Men det räcker inte. Svenskt bistånd måste i större utsträckning bidra till att motverka klimatförändringarna. Därför tar vi nu ytterligare steg för ett mer fokuserat och klimateffektivt bistånd. 

För oss står inte klimatbiståndet i konflikt med angelägna insatser för att bekämpa fattigdom och stärka demokratin. Tvärtom är klimatbiståndet avgörande både för att uppfylla Parisavtalet och många av målen i Agenda 2030. Vi vill därför att andelen klimatbistånd ska öka. Vi anser att det behövs en översyn av kärnstöden för vissa multilaterala organisationer för att istället kunna styra direkt till insatser där vi själva kan påverka innehållet i högre grad. På så sätt kan vi styra biståndet mot områden där Sverige är duktiga internationellt sett och där vi kan gör skillnad för klimatet.  

 Men biståndets roll är begränsad. För att möta klimatutmaningarna krävs ett större engagemang från den privata sektorn. Därför vill vi att det ökade klimatbiståndet särskilt ska inriktas på att mobilisera privata investeringar och företags förändringskraft för hållbarhet. Det offentligas roll är att säkerställa rättvisa och skapa gröna spelregler. Genom att kroka arm med näringslivet för hållbara investeringar, innovativa finansieringsformer som växlar upp biståndet och genom att stärka möjligheterna att sprida gröna innovationer kan vi åstadkomma ett starkare och mer fokuserat klimatbistånd. 

För att möjliggöra ett mer klimateffektivt bistånd föreslår Centerpartiet:

1. Större inslag av privat samverkan

Vi vill ha ett större inslag av innovativa finansieringsformer där biståndet används för att mobilisera privat kapital och företagande för förändring. Vi vill se mer bistånd som delar investeringsrisker och minskar företagens transaktionskostnader för att skala upp effekten av varje biståndskrona. För varje svensk biståndskrona kan näringslivet med rätt förutsättningar minst dubblera värdet av det bistånd vi skattefinansierar. Ett bistånd som genererar finansiering från andra delar av samhället ger stora fördelar för såväl klimat som för att hjälpa människor ur fattigdom. För att lyfta människor ur fattigdom och samtidigt minska klimatpåverkan är tillgången till stabil, effektiv och förnybar energi och rena bränslen en förutsättning. I Afrika söder om Sahara saknar mer än en halv miljard människor tillgång till elektricitet och närmare en miljard använder traditionella, fossildrivna matlagningsmetoder. Globalt väntas samtidigt efterfrågan på energi öka med 37 procent till år 2040. Efterfrågan är enorm och de nya lösningarna måste vara klimatsmarta.

2. Öka anslaget till företag med ny, grön teknik

Det finns flera exempel där svenskt bistånd är världsledande, med stöd som ger företag fotfäste på ny marknad med hållbar och modern miljöteknik. Detta behöver utökas för att små och medelstora företag i högre utsträckning ska kunna bidra till att förbättra miljön med teknik som fungerar i Sverige och andra länder, men inte prövats ännu i mottagarländerna. Grön innovation, teknikutveckling och tekniköverföring med stöd av innovativa affärsmodeller skapar förutsättningar för lokala aktörer och institutioner att bidra till nya lösningar och nya jobb, samtidigt som arbetet för att nå klimatmålen intensifieras. 

3. Inför ”en väg in” för näringslivet på Sida

Centerpartiet vill underlätta för aktörer som vill investera i klimat- och miljöåtgärder i utvecklingsländer. Därför bör Sida ges ett uppdrag att skapa ”en väg in” till en plats i myndigheten där samlade erfarenheter och kompetens finns att tillgå för ett mer effektivt och resultatinriktat klimatbistånd. Det finns i dag ett flertal stödformer och program som är fördelade på olika aktörer, vilket kan upplevas som snårigt. Samtidigt finns det kompetens, erfarenheter och lärdomar från internationellt utvecklingsarbete på Sida och ambassaderna som bättre behöver spridas. Företag som vill investera i internationella utvecklingsprojekt möter i dag flera hinder och behöver få bättre hjälp med att identifiera affärsmöjligheter och behov av riskkapital. Ett annat behov är information och förståelse för stora upphandlingar, där effektiva verktyg för att hantera korruptionsrisker är centralt. Mindre företag kan också behöva stöd att sy ihop systemlösningar i rätt lokal kontext, inom ramen för större utvecklingsprojekt med bäring på Agenda 2030.  Med ”en väg in” kan flera av dessa hinder minska. 

Vi måste göra allt vi kan, både på hemmaplan och genom våra internationella kanaler. Ett humant och resultatinriktat bistånd, med en starkare och mer effektiv klimatfokusering, bidrar till global utveckling och ökat välstånd för fler. Där ska Sverige visa ledarskap för klimatet. 

Kerstin Lundgren
utrikespolitisk talesperson (C)

Magnus Ek
miljöpolitisk talesperson (C)

Rickard Nordin
klimat- och energipolitisk talesperson (C)

 

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

Dela artikeln:

Håll dig uppdaterad med vårt nyhetsbrev

Genom att skicka in mina uppgifter godkänner jag Bonnier Business Media AB:s (BBM) allmänna villkor. Jag har även tagit del av BBM:s personuppgiftspolicy.