onsdag22 mars

Kontakt

Annonsera

E-tidning

Sök

Starta din prenumeration

Prenumerera

Debatt

Låt inte bankskatten slå mot viktigt hållbarhetsarbete

Den riskskatt för banker och andra kreditinstitut som regeringen föreslår skulle i ett slag fördubbla kostnaderna för Kommuninvest och allvarligt hota stora gröna investeringarna i kommunerna som bygger på Kommuninvests så kallade gröna lån.

Publicerad: 27 maj 2021, 07:22

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

Göran Färm och Linda Frohm ordförande, respektive vice ordförande Kommuninvest Ekonomisk förening. Foto: Kommuninvest


För ett par veckor sedan vann Kommuninvest Miljömålspriset 2021 i kategorin ”Mod och tempo”. Priset delas ut av Naturvårdsverket. Syftet är att uppmärksamma och belöna ambitiöst och framgångsrikt miljöarbete som bidrar till att nå de svenska miljömålen.

I måndags presenterade regeringen ett uppdaterat förslag om en så kallad riskskatt för banker och andra kreditinstitut. Förslaget skulle, utan något stöd i giltiga riskargument, slå hårt mot just Kommuninvest. Skatten skulle ge en ökad kostnad för Kommuninvest på ca 280 miljoner för 2022 och cirka 330 miljoner för 2023 och framåt. Nuvarande driftskostnad ligger på cirka 260 miljoner kronor. Detta är alltså en jättesmäll – som även skulle påverka det prisade hållbarhetsarbetet.

Kommuninvest, som ägs av 292 kommuner och regioner, är kommunsektorns största långivare. Hållbarhetsarbetet är starkt. Sedan starten 2015 har Kommuninvest bland annat etablerat ett framgångsrikt program för grön finansiering. Enligt den senaste Green Bonds Impact Report, som publicerades i mars, hade 73 miljarder kronor vid årsskiftet beviljats i Gröna lån till sammanlagt 416 gröna investeringsprojekt i fler än 160 kommuner och regioner. Den gröna andelen av den totala låneportföljen uppgick till knappt 12 procent. Kommuninvest har alltså lyckats stimulera och samla kraften i massor av lokala och regionala hållbarhetssatsningar över hela landet.

Om regeringen skulle hålla sin linje gentemot Kommuninvest när det gäller riskskatten skulle det skapa uppenbara svårigheter.

Dels skulle kostnaderna för de Gröna lånen, liksom för övrig långivning, behöva höjas markant. De försämrade incitament som detta skulle skapa skulle vara särskilt allvarliga på den gröna sidan. Där är tidsaspekten avgörande. För att klara klimatet och miljön måste tempot i den gröna omställningen drivas upp ordentligt. Nuvarande takt räcker inte. 

Dels skulle Kommuninvests förmåga att med ”mod och tempo” driva hållbarhetsarbetet vidare pressas mycket hårt. Ja, det kan kanske gå att jobba med snävare resurser. Men det vore definitivt inte optimalt. För vilken organisation som helst skulle det vara tufft att med kort varsel hantera en skatt som mer än fördubblar kostnadsmassan. Kommuninvest är självfallet inget undantag.

Mot denna bakgrund är det hög tid för regeringen att stanna upp och tänka till. Vill man verkligen gå så hårt åt en så central och viktig aktör på hållbarhetsområdet? Är hållbarheten så lågt prioriterad? Vad skulle det egentligen sända för signaler? Vad skulle det i längden få för konsekvenser?

Som vi ser det är lösningen självklar. Att skapa någon form av undantag för den kommunala samverkan genom Kommuninvest vore en given väg att gå. Ett undantag för Kommuninvest är lätt att motivera inte bara i ett hållbarhetsperspektiv. 

Kommuninvest garanteras av sina ägare. Om staten litar på att kommuner och regioner står för sina garantier – vilket det vore mycket anmärkningsvärt om man inte gjorde – finns det i Kommuninvest ingen reell risk av det slag som regeringen hänvisar till som motiv för skatten. Även detta ger starka argument för ett undantag.

Vi vet att regeringen har haft en relativt krånglig dialog med EU-kommissionen om ett eventuellt undantag. Men vi vet också att det finns åtminstone ett par högst funktionsdugliga undantagslösningar kvar att använda sig av. Någon av dem måste nu sättas i verket. Om inte annat så åtminstone för klimatets skull.

Göran Färm
ordförande (S), Kommuninvest Ekonomisk förening

Linda Frohm
vice ordförande (M), Kommuninvest Ekonomisk förening

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

Dela artikeln:

Håll dig uppdaterad med vårt nyhetsbrev

Välj nyhetsbrev