måndag20 mars

Kontakt

Annonsera

E-tidning

Sök

Starta din prenumeration

Prenumerera

Debatt

”Låt inte tycke och smak stoppa miljövänligt byggande”

Hus som inte behöver värmas upp är redan en självklarhet i stora delar av Europa. Material från förnybara råvaror finns som alternativ till byggbranschens konventionella materialval. Men så länge som vi låter anläggningskostnad styra vinner konventionella metoder med material som byggarna känner till, eftersom det innebär färre arbetstimmar än att bygga med ny teknik och mer okända moment, skriver företrädare från arkitekt- och teknikkonsulten Norconsult.

Publicerad: 8 februari 2023, 15:58

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

Från vänster Marcus Rydbo, Farah Al-Aieshy och Dan Johansson på Norconsult.


Ämnen i artikeln:

ByggbranschenKlimatanpassningKlimatutsläppMiljöutsläppUtsläpp

Trots byggnadsordningar, statliga byggregler, branschföreskrifter och strategiska dokument driver om- och nybyggandet på miljöförstöringen i onödigt hög grad. Enligt UNEP:s rapport från förra året är byggnads- och anläggningssektorn inte på rätt spår för att nå ett fossilfritt byggande till år 2050. Sektorns utsläpp är högre än någonsin och gapet mellan byggandets faktiska utsläpp och den kurva som behövs om vi ska få ett fossilfritt anläggande och byggande bara ökar.

Det finns kunskap, material och teknik för att bygga nya hus som kan producera, lagra och hushålla med energi i betydligt högre utsträckning. Hus som inte behöver värmas upp är redan en självklarhet i stora delar av Europa. Material från förnybara råvaror, exempelvis trä, hampa eller kompositmaterial från papper eller plast, och trä som inte kräver underhåll, till exempel Accoya, Kebony eller Thermoträ, finns som alternativ till byggbranschens konventionella materialval.

”Hus som inte behöver värmas upp är redan en självklarhet i stora delar av Europa.”

Byggindustrin och arkitekter måste omsätta dessa hållbara byggnadssätt och material i realiteten, hela vägen till färdig byggnad. Men så länge som vi låter anläggningskostnad styra vinner konventionella metoder med material som byggarna känner till, eftersom det innebär färre arbetstimmar än att bygga med ny teknik och mer okända moment. 

Dessutom ställer sig stadsbyggnadskontorets bygglovsavdelning ofta oförstående inför införandet av mer klimatvänliga material och tekniker. Experimentlustan är i regel väldigt låg, till viss del på grund av prisbilden. Men även på grund av rena smakargument. Styrande princip vid nybyggnationer är att husen ska passa in i omgivning och estetiska mallar från politiker eller tjänstemän. Men byggnadsbestämmelser och riktlinjer som inte ger utrymme för storskaliga experiment hindrar innovativ utveckling i byggbranschen.

”Experimentlustan är i regel väldigt låg, till viss del på grund av prisbilden.”

För att komma på rätt spår och minska sektorns påverkan måste bygglovsprocessen ta hänsyn till miljönyttan i högre grad än i dag. Rådande urvalsinstrument behöver utökas och andra kriterier måste prioriteras vid val av material och tekniker, till exempel minskad miljöpåverkan i alla skeden, minskade materielmängder och materialens underhållsbehov och egenskaper över tid, till exempel fuktbuffrande egenskaper, minimerad materialåtgång, utbytbarhet under livslängden, förmåga att hålla eller leda värme och samverka med andra material. Man kan också tänka sig en ny typ av bygglov som tillåter viss mån av flexibilitet och därmed skapar bättre förutsättningar för återbruk. I dag är det näst intill omöjligt att återanvända till exempel fönster då dessa beställs först ett till två år efter bygglovsansökan och styrs av vad som finns tillgängligt på begagnatmarknaden. 

Många miljövinster kan göras redan på ett tidigt stadium. Genom datorsimulering kan vi tidigt i processen få en klar bild av en byggnads miljöpåverkan, energibehov och effektiviseringsmöjligheter. Simuleringar av fasader som fångar solenergi kan exempelvis visa på väldigt olika utfall beroende på hur skuggningar och paneler sätts. Via visualiseringar kan vi få ett samarbete mellan alla de möjligheter som varje projekt innebär och få till en förbättring av miljöegenskaper samtidigt som vi tar hänsyn till estetiska formfaktorer. 

”För att lyckas med detta måste vi dock öka toleransen för att hus som gör stor klimatnytta ibland behöver se annorlunda ut.”

Vi vill hjälpa kommunerna att göra omställningen mot ett fossilfritt byggande och utmana de konventionella sätten att bedöma ett byggprojekts värde. För att lyckas med detta måste vi dock öka toleransen för att hus som gör stor klimatnytta ibland behöver se annorlunda ut. En trästomme inne i husen som sänker det totala koldioxidavtrycket syns inte. Det gör däremot en fasad som byggs i aluminium eller modifierat trä i stället för puts. Detta behöver bli mer accepterat. Estetik borde inte tillåtas vara utslagsgivande framför miljövinster. Det är inte tycke och smak som kommer guida oss till de lösningar vi behöver i framtiden.

Dan Johansson
Arkitekt SAR/MSA Norconsult

Marcus Rydbo
Divisionschef Arkitektur, Norconsult

Farah Al-Aieshy
Vd, Norconsult

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

Dela artikeln:

Håll dig uppdaterad med vårt nyhetsbrev

Välj nyhetsbrev