onsdag22 mars

Kontakt

Annonsera

E-tidning

Sök

Starta din prenumeration

Prenumerera

Debatt

Lokalsamhällen i Kambodja vinner historisk seger och uppgörelse med storbank

Publicerad: 6 juli 2022, 10:53

Lokala jordbrukare i Kambodja har med hjälp av svenskt bistånd vunnit en historisk seger. Foto: Pressbild Diakonia

Lokala jordbrukare i Kambodja har med hjälp av svenskt bistånd vunnit en historisk seger mot den australiska storbanken ANZ. Fallet visar hur viktigt det är att stödja människorättsförsvarare men också varför finansaktörer måste granskas och ställas till svars.

Ämnen i artikeln:

Hållbara AffärerDue diligenceJordbrukInvesteringar

AHr

Aktuell Hållbarhet redaktionen

redaktion@aktuellhallbarhet.se


När de lokala sockerplantagebolagen Phnom Penh Sugar Co. och Kampong Speu Sugar Co. Ltd fick tillstånd att, på mark som tillhörde hundratals lokala jordbrukare, etablera en sockerrörsplantage och raffinaderi år 2010, påbörjades det som skulle komma att bli en tio år lång kamp för rättvisa. Utan förvarning blev jordbrukarna tvångsförflyttade från sina ägor och deras hus jämnades med marken. De drabbade familjerna, som bott på och brukat marken i över fem generationer, vände sig då till lokala myndigheter för att söka upprättelse men blev i stället själva hotade, arresterade samt även fängslade.

Diakonias lokala samarbetsorganisation Equitable Cambodia, och en annan organisation ur det civila samhället, Inclusive Development International, tog sig an de drabbade familjernas sak. Organisationerna upptäckte att den australiska storbanken the Australian and New Zealand Banking Group Limited, år 2011 hade utfärdat ett lån på 40 miljoner dollar till det lokala sockerplantagebolaget. Lånet gavs trots att det var känt att företaget tidigare hade gjort sig skyldig till kränkningar av mänskliga rättigheter, däribland tvångsförflyttningar och barnarbete.

De två organisationerna anmälde storbanken till den australiska nationella kontaktpunkten, en instans som länder som anslutit sig till OECD:s riktlinjer för multinationella företag har åtagit sig att upprätta. Med hänvisning till att banken brutit mot OECD:s riktlinjer bad de kontaktpunkten om hjälp att medla mellan parterna.

Trots att den nationella kontaktpunkten slog fast att storbanken hade brutit både mot sina egna och mot OECD:s riktlinjer ville ANZ till en början inte ta på sig ansvaret för de övergrepp som sockerplantagebolaget begått. Banken hänvisade i stället till att den hade brutit med företaget 2014. Men efter flera års kamp för gottgörelse enades parterna till slut i februari 2020 i vad som har beskrivits som en historisk uppgörelse. Storbanken gick då med på att överlämna den vinst de gjort på lånet, till de drabbade familjerna. Banken lovade även att stärka sina egna riktlinjer för mänskliga rättigheter och att upprätta en klagomålsmekanism dit drabbade kan vända sig. Denna lanserades så sent som i november 2021, då även den sista ersättningen till jordbrukare betalades ut. 

Två tydliga lärdomar går att dra från detta fall. 

För det första visar det hur viktigt det är att ge långsiktigt stöd till lokala civilsamhällesorganisationer, som arbetar för mänskliga rättigheter i svåra miljöer. Equitable Cambodia är mottagare av svenskt bistånd, och deras arbete har varit avgörande för att de människor vars liv hade slagits i spillror skulle få någon upprättelse. Den här typen av stöd riskerar nu dras in när regeringen i vårbudgeten 19 april meddelat att nästan en femtedel av det svenska biståndet ska plockas bort för att bekosta mottagande av människor på flykt från kriget i Ukraina. Sverige borde ha råd att både hjälpa människor på flykt från krig vid en akut kris, och att ge långsiktigt stöd till de som kämpar för mänskliga rättigheter runtom i världen. 

Finansiellt kapital har möjlighet att påverka företag att agera ansvarsfull

För det andra visar fallet hur viktigt det är att påverka finansiella aktörer att ta ansvar för sin inverkan på människors levnadsvillkor i utvecklingsländer. Genom enträget arbete uppnådde organisationerna inte bara gottgörelse för de drabbade, utan också en förändring av ANZ bankens egna riktlinjer. Finansiellt kapital har möjlighet att påverka företag att agera ansvarsfullt. Detta uppnåddes inte i det här fallet när det gäller sockerplantagebolaget, men storbankens agerande har däremot satt en positiv standard för hela branschen, genom den mekanism för gottgörelse som banken upprättat. 

Fallet i Kambodja är på många sätt en tragisk historia, där många människor har fått sina rättigheter kränkta. Men det är också ett positivt exempel på hur stöd till lokala organisationer ger resultat för människor som lever i fattigdom och som får sina rättigheter kränkta. Det visar hur viktigt det är med ett långsiktigt utvecklingsbistånd eftersom resultat kan ta tid att uppnå, i detta fall tio år. Med en sådan uthållighet kan David vinna över jätten Goliat även i verkliga världen.

Lena Ingelstam, Generalsekreterare, Diakonia

Eang Vuthy, Executive Director, Equitable Cambodia

 

 

 

 

 

 

Dela artikeln:

Håll dig uppdaterad med vårt nyhetsbrev

Välj nyhetsbrev