måndag29 maj

Kontakt

Annonsera

E-tidning

Sök

Starta din prenumeration

Prenumerera

Debatt

Luleå vill behålla Hybrit

Luleå vill behålla Hybritprojeket och argumenerar för stadens fördelar. Bakgrunden är att Gällivare tidigare gjort anspråk på den kommande demonstrationsanläggningen.

Publicerad: 27 augusti 2020, 06:44

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

Foto: Jacob Nilsson


Klimatfrågan är en av de största utmaningar som världen står inför. Det handlar till stor del om omställning i ett energisystem där det fossila länge har varit norm. Allt sedan SSAB, LKAB och Vattenfall valde att göra gemensam sak av att gå till botten med orsaken till stålindustrins koldioxidutsläpp har världens ögon riktats mot Sverige. Nu utreds två lokaliseringsalternativ i Norrbotten för den demonstrationsanläggning som i industriell skala ska möjliggöra produktion av fossilfritt stål. Det är en möjlighet för Sverige. Det är en möjlighet för Norrbotten, en nödvändighet för framtiden och utmaningarna som vi möter på vägen är gemensamma.

För Luleå är klimatarbetet avgörande, viket är en del av erbjudandet till Hybrit. Det är också Hybrits erbjudande till oss. Vid sidan av de för Luleå goda lokaliseringsförutsättningarna, vill vi ha tydliga gemensamma mål. Realiseringen av fossilfri stålproduktion är en del i arbetet bakom de högt ställda miljömål som EU ställer i Agenda 2030 och också något som Luleå arbetar dedikerat med. Vi delar Hybrits ambition, ser en nytta i att jobba långsiktigt och välkomnar deras intresse för Luleå. För oss är det viktigt att matcha Hybrits behov men lika viktigt att de möter vår strävan.

Matchningen är god och ligger väl i linje med mer än bara vårt progressiva klimatarbete. I utvecklingsprojektet Malmporten rustas sjövägarna till Luleå för framtidens transportbehov i linje med regeringens ambitioner. Norrbotniabanan ger en smidigare och ökad tillgänglighet på järnväg samtidigt som det stärker oss som arbetsmarknadsregion och nordlig nod. Likaså gynnas utvecklingen av arbetsmarknaden genom infrastrukturprojekt så som tågtrafik mellan Luleå-Boden-Kalix-Haparanda. LTU, med huvuddelen av sin verksamhet i Luleå, har ett tydligt fokus på att utveckla den kompetens som regionens näringar behöver, både idag och i framtiden. Det skapar utmärkta möjligheter för framtida rekrytering och ett nära samarbete med akademin.

Hybrits etablering innebär att Norrbotten leder en världsledande utveckling av högteknologisk industri. Det är dessutom en industriell utveckling som bidrar till att ta oss ur fossilsamhället. Vi skapar en kunskapsmiljö som flera olika branscher kommer att ha stor nytta av i framtiden. Vi visar att klimatomställning inte handlar om avveckling utan tvärtom om utveckling och skapande av nya kvalificerade jobb och internationellt konkurrenskraftiga företag. Det är en utveckling som hela vår nordliga region kommer att dra nytta av för lång tid framåt.

Lenita Ericson, kommunstyrelsens ordförande (S) Luleå

Anders Josefsson, kommunstyrelsens 2:a vice ordförande, gruppledare (M) Luleå

Paulina Koskenniemi, gruppledare (MP) Luleå

Bertil Bartholdson, gruppledare (V) Luleå

Per Göransson, gruppledare (SD) Luleå

Thomas Söderström, gruppledare (L) Luleå

Carola Lidén, gruppledare (C) Luleå

Samuel Ek, gruppledare (KD) Luleå

Erland Nilsson, gruppledare (LpO) Luleå

Dan Ankarholm, gruppledare (SJVP) Luleå

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

Dela artikeln:

Håll dig uppdaterad med vårt nyhetsbrev

Välj nyhetsbrev