Ta del av allt innehåll på Aktuell Hållbarhet
Starta din prenumeration

Prenumerera

Debatt

Möjliggör produktion av elektrobränslen från infångad koldioxid

En ensidig satsning på bio-CCS för negativa utsläpp riskerar att hindra utvecklingen av svenska elektrobränslen, som bygger på infångning och användning av grön koldioxid. Energimyndighetens förslag behöver därför kompletteras för att främja bio-CCU, skriver Claes Fredriksson, vd och grundare av Liquid Wind.

Publicerad: 25 mars 2022, 12:29

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

Claes Fredriksson, vd Liquid Wind, ser en möjlighet till snabb omställning.

Foto: Pressbild


Ämnen i artikeln:

Hållbara TransporterKlimatavtalCcs

För att ställa om sektorer som annars är svåra att elektrifiera, som sjöfart och flyg, är elektrobränslen ett viktigt alternativ. För Sverige innebär det också en möjlighet att minska beroendet av fossila bränslen och en möjlighet att exportera förnybara bränslen. En risk är dock att en ensidig satsning på bio-CCS för negativa utsläpp hindrar utvecklingen av svenska elektrobränslen, som bygger på infångning och användning av grön koldioxid. Energimyndighetens förslag behöver därför kompletteras för att främja bio-CCU.

Elektrifieringen av transportsystemen går nu snabbt. Utvecklingen kommer sannolikt att drivas på ytterligare som en följd av Rysslands överfall på Ukraina, då behovet av att bryta beroendet av rysk olja och gas kommer högt på den politiska dagordningen. Omställningen av persontransporter är teoretiskt ganska lätt genom direkt eldrift och energilagring i batterier. För andra sektorer, som sjöfart och flyg, är direkt elektrifiering inte möjlig i samma utsträckning, och elektrifiering av bränslen i form av elektrobränslen är därför en viktig del av omställningen. Grön koldioxid från svenska skogar är en nyckel för den utvecklingen.

”För andra sektorer, som sjöfart och flyg, är direkt elektrifiering inte möjlig i samma utsträckning”

Elektrobränslen är flytande bränslen baserade på råvarorna koldioxid och vätgas. För att elektrobränslen ska vara hållbara måste råvarorna vara det. I EU ställs exempelvis krav på att vätgasen ska produceras av förnybar elektricitet. Sverige har utmärkta förutsättningar för det med god tillgång till billig energi i norra Sverige och har dessutom tillgång till koldioxid från ett cirkulärt system, från biogena källor. Användning av biogen koldioxid är väsentligt billigare än det andra cirkulära alternativet, att fånga upp koldioxiden från luften och möjliggör alltså mer konkurrenskraftiga bränslen.

För att ta tillvara den möjligheten och för att kunna skapa ytterligare kraft i omställningen av ”svåra” sektorer så är det angeläget att ekonomiska styrmedel möjliggör utvecklingen eller åtminstone att de inte hindrar den. 

Sista veckan i mars går remisstiden ut för Energimyndighetens rapport ”Första, andra, tredje …” som handlar om stöd för infångning och lagring av biogen koldioxid för att därigenom skapa negativa utsläpp. 

Negativa utsläpp är viktigt och i framtiden ett sätt att faktiskt minska den globala koldioxidhalten, men det är ingen kostnadseffektiv metod för omställning av fossila sektorer så länge de utsläppen består. Det är viktigt att fascinationen för framtida möjligheter (som enligt utredningen är ett kostsamt sätt att minska vårt koldioxidavtryck) inte ersätter ett koncentrerat arbete för att tränga undan fossila bränslen inom andra sektorer.

”Risken är att ett stödsystem etableras som låser fast svenska aktörer i det systemet på mycket långa kontrakt”

Risken är just detta. I och med att förslaget endast handlar om infångning och lagring av biogen koldioxid (bio-CCS) så är risken att ett stödsystem etableras som låser fast svenska aktörer i det systemet på mycket långa kontrakt. Därigenom riskerar också infångning och användning av koldioxid (bio-CCU), till exempel för elektrobränslen, att försvåras genom minskad tillgång till en viktig hållbar råvara. Även om det ur ett strikt nationellt perspektiv innebär att Sveriges koldioxidavtryck minskar genom negativa utsläpp, så kan följden bli att utsläppen från internationell sjö- och luftfart förblir höga genom att storskalig produktion av elektrobränslen fördröjs (eller att elektrobränslen som utgår från fossila koldioxidkällor gynnas). 

Även om Energimyndighetens uppdrag varit avgränsat till just bio-CCS, så är det angeläget att den fortsatta hanteringen av frågan också beaktar möjligheten till bio-CCU. Om inte annat, så borde det vara naturligt eftersom samma myndighet i november förra året presenterade förslag till en nationell strategi för vätgas och elektrobränslen. Just nu förefaller politiken och myndigheternas arbete för negativa utsläpp och utveckling av elektrobränslen alltså inte vara helt synkroniserat.

”Just nu förefaller politiken och myndigheternas arbete för negativa utsläpp och utveckling av elektrobränslen alltså inte vara helt synkroniserat.”

Det är därför viktigt att ett kommande stödsystem för infångning av koldioxid inte bara omfattar lagring utan också användning av biogen koldioxid. Därmed behåller vi möjligheten att använda denna som en råvara för produktion av elektrobränslen. Det ger oss möjlighet att exportera bränslen som bidrar till elektrifiering av sjö- och luftfart, det bidrar till att bryta Sveriges och Europas beroende av ryska fossila bränslen och det skapar nya möjligheter för den svenska skogen när biogen koldioxid betraktas som en viktig råvara för omställning.

Claes Fredriksson
vd och grundare Liquid Wind

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

Dela artikeln:

Håll dig uppdaterad med vårt nyhetsbrev

Välj nyhetsbrev