lördag23 september

Kontakt

Annonsera

E-tidning

Sök

Starta din prenumeration

Prenumerera

Debatt

”Nyckeln ligger i återbruket – definiera krav på hållbart byggande”

Fyra konkreta förslag för ökat återbruk i byggsektorn riktas här direkt till klimat- och miljöminister Romina Pourmokhtari. Avsändare är Camilla Hensäter, vd på Adapteo Sverige och Hanna Wennberg, hållbarhetsdirektör på Adapteo Group.

Publicerad: 3 januari 2023, 12:20

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

Camilla Hensäter och Hanna Wennberg på Adapteo har fyra konkreta förslag till klimat- och miljöministern för att öka återbruket i byggsektorn.


Ämnen i artikeln:

Romina PourmokhtariByggbranschenÅteranvändningCirkulär Ekonomi

Sverige riskerar att generera onödigt stor klimatpåverkan när kommunerna bygger ut samhällsfastigheter. Vi på Adapteo har en uppmaning till Sveriges klimat- och miljöminister Romina Pourmokhtari: öka kraven på hållbart och cirkulärt byggande.

I dag byggs det ofta för att sedan rivas när behoven ändras. Det är ineffektivt och resursslöseri. En flexibel stadsplanering skulle öppna upp för återbruk och mer miljövänliga material. 

Sverige vill bli världens första fossilfria välfärdsland. Samtidigt förväntas befolkningen växa till närmare 11 miljoner det kommande decenniet. För att möta det ökade behovet av samhällsnyttiga fastigheter behöver många kommuner bygga ut sin verksamhet. Det finns även kommuner med negativ befolkningsutveckling, där befintlig verksamhet skalas ner eller ställs om. Behoven kan svänga snabbt och är svåra att förutse. 

”Om en del av detaljplanen för stadsdelen vigts åt flexibla lösningar hade dessa kunnat anpassas mer hållbart.”

Ett exempel på hur svårt det är att se in i framtiden är Hammarby Sjöstad i Stockholm. När den nybyggda stadsdelen växte trodde stadsplanerarna att en betydande andel av de boende skulle vara före detta villaägare med utflugna barn. I stället flyttade en stor mängd barnfamiljer in och ett ökat behov av barnomsorg och skola uppstod. Med stor hast fick staden leta lösningar på något som inte hade behövt vara ett problem. Om en del av detaljplanen för stadsdelen vigts åt flexibla lösningar hade dessa kunnat anpassas mer hållbart. Den avsatta ytan agerar platsbuffert och kan nyttjas för de fastigheter stadens invånare behöver. En flexibel stad kan växa och förändras med de boendes behov.

Åtta av tio kommuner ser nybyggnation som lösningen när verksamhet behöver utökas. Samtidigt anser kommunerna att den främsta utmaningen med att bygga hållbart är att lägsta pris prioriteras i upphandlingar, följt av låg kunskap om hållbart byggande. Vi ser att du Romina Pourmokhtari, i egenskap av klimat- och miljöminister, kan hjälpa Sverige bygga hållbart genom följande förslag: 

1. Styr utvecklingen med tydligt formulerade ambitioner för att öka hållbart och anpassningsbart byggande. Modulär byggnadsteknik består i huvudsak av förnybart material, till störst del certifierad träråvara. Träbaserade byggsystem har lägre klimatpåverkan än byggnadsmaterial som betong och stål. Definiera nationella målsättningar för att begränsa nybyggnation och stimulera återbruk. 

2. Minimera nybyggnation i svenska kommuner genom att dubblera antalet anpassningsbara byggnader vid kommunal nyetablering. Byggnaderna kan i framtiden flyttas och återanvändas. Klimatpåverkan från etableringen är låg i jämförelse med traditionellt byggande och resursslöseri undviks när statiska byggnader inte behöver rivas.

3. Avsätt minst 10–20 procent av detaljplanen till anpassningsbart byggande.  Vi har tidigare föreslagit att minst 10–20 procent av ytan i en detaljplan för byggnation vigs åt anpassningsbara byggnader. Det är en relativt liten andel med tanke på Sveriges förväntade befolkningstillväxt. 

4 .Förtydliga miljö- och klimatspecifikationen gällande cirkularitet och återbruk i Lagen om offentlig upphandling. Detta för att forma bättre styrmedel för kommuner att upphandla hållbara byggnadslösningar, där ett livscykelperspektiv räknas in i kostnadsbilden. Miljökrav är ett viktigt redskap för offentlig sektor i klimatomställningen men uppföljningen av den nationella upphandlingsstrategin visar att endast drygt hälften av kommunerna (55 procent) i hög utsträckning ställer miljökrav i upphandlingar.

Camilla Hensäter
Vd, Adapteo Sverige

Hanna Wennberg
Hållbarhetsdirektör, Adapteo Group

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

Dela artikeln:

Håll dig uppdaterad med vårt nyhetsbrev

Välj nyhetsbrev