måndag27 mars

Kontakt

Annonsera

E-tidning

Sök

Starta din prenumeration

Prenumerera

Debatt

Nytt biodrivmedel finns men politiskt beslut saknas

Trots att det är fyra månader kvar till 2021 saknas politiskt beslut om hur reduktionsplikten ska utformas kommande år. Regeringens obeslutsamhet hotar nu Sveriges klimatmål, skriver företrädare för drivmedelsbranschen i Sverige.

Publicerad: 31 augusti 2020, 14:41

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

Tillsammans med drivmedelsbranschens ledande aktörer uppmanar, Johan G Andersson, vd på Svenska Petroleum & Biodrivmedel Institutet, regeringen att skyndsamt fatta beslut om reduktionspliktens framtid. Foto: Mikael Damkier och SPBI


Transportsektorn står för en tredjedel av utsläppen av växthusgaser i Sverige. För att nå klimatmålen är elektrifiering av bilar en viktig del i omställningen, men det är inte enda sättet. Istället för styrmedel som styr på specifik teknik måste Sverige och EU satsa på klimatstyrning, där olika lösningar bidrar till målen.

Drivmedelsbranschen arbetar intensivt med att Sverige ska nå det ambitiösa målet om ett klimatneutralt samhälle år 2045. Biodrivmedel är ett kostnadseffektivt sätt att nå klimatmålen för nya bilar och befintlig fordonsflotta. 2019 förbrukades ca 1,9 miljoner kubikmeter biodrivmedel i Sverige, enligt preliminära siffror från SCB. Inom branschen har vi beslutat om en rad satsningar för att öka till 10 - 12 miljoner kubikmeter till 2030.

Sveriges politiker införde för några år sedan lagen om reduktionsplikt för att skynda på omställningen. I år innebär den att koldioxidutsläppen ska minska med 4,2 procent för bensin och 21 procent för diesel, jämfört med om de enbart varit fossila. Trots att det är fyra månader kvar till 2021 saknas politiskt beslut om hur reduktionsplikten ska utformas kommande år.

I Sverige har vi i dag höginblandade biodrivmedel som HVO 100 och E85. Dessutom finns en ny bensinkvalitet, E10, med upp till tio procent biodrivmedel. Den kan ersätta 95-oktanig bensin, som har högst fem procent inblandning. En introduktion av E10 innebär att Sverige kan ta ytterligare steg för att minska utsläppen från de 98 procent av fordonsparken som använder flytande drivmedel.

Branschen ser fram emot att introducera E10 och leva upp till reduktionsplikten. Det kräver att vi får besked om nivåerna och en realistisk framförhållning när de ska förändras. Framförhållningen behöver vara minst nio månader och helst mer än ett år. Den tiden behövs. Det handlar om en omställning av många miljarder liter drivmedel till de fordon som finns i dag.

Det är viktigt att visa att det går att minska miljöpåverkan på ett konkurrenskraftigt sätt. Därför behöver Sveriges politiker se till att priset vid pump inte går upp för mycket när större andel biodrivmedel blandas in och att skattesystemet justeras därefter. En skattesänkning för högre inblandning av biodrivmedel kan vara en del i den gröna skatteväxlingen.

Tillsammans med Fossilfritt Sverige, har vi tagit fram en färdplan som bidrar till ett klimatneutralt transportsystem 2045. Samtidigt ska vi fortsätta att säkerställa en trygg energiförsörjning och erbjuda hållbara drivmedel för resor och transporter i hela landet. Men vi måste också få rätt förutsättningar med långsiktiga styrmedel. Nu behövs ett politiskt beslut. 

Johan G Andersson,
vd Svenska Petroleum & Biodrivmedel Institutet

Eva Kimborn Heivert,
vd, Circle K Sverige

Magnus Holm,
affärsområdeschef Global råvaruförsörjning & produkthandel, Preem

Magnus Kagevik,
Group COO och chef division Energi, Lantmännen

Magnus Kamryd,
vd, OKQ8

Stefan Samuelsson,
direktör Affärsområde Retail, ST1

Sverige Andreas Teir,
vd, Neste Sverige

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

Dela artikeln:

Håll dig uppdaterad med vårt nyhetsbrev

Välj nyhetsbrev