tisdag30 maj

Kontakt

Annonsera

E-tidning

Sök

Starta din prenumeration

Prenumerera

Debatt

Omställningen av transportsektorn måste ske i samverkan med transportköparna

Vi vill uppmana alla landets transportköpare att efterfråga Fair Transport. Tillsammans tar vi då ansvar för att ställa om transportsektorn vilket gynnar oss alla i slutändan, skriver vd:arna för Transportföretagen och Sveriges Åkeriföretag.

Publicerad: 27 maj 2022, 06:00

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

Från vänster Marcus Dahlsten och Rickard Gegö, vd:ar för Transportföretagen respektive Sveriges Åkeriföretag, som slår ett slag för Fair Transport.


Omställningen av transportsektorn måste ske i samverkan med kunderna. Det är därför vi står bakom transportsektorns enda hållbarhetscertifiering för godstransporter på väg, Fair Transport. Med Fair Transport vill vi skapa förutsättningar för branschens omställning till fossilfrihet och en sund konkurrens som inte bara handlar om lägsta pris.

Transporter med lastbil har ökat under en lång tid och prognoser pekar på en fortsatt ökning under en överblickbar framtid. Samtidigt som transporterna ökar måste vi minska utsläppen av växthusgaser och verka för en sund och hållbar konkurrens på transportmarknaden. En hållbar utveckling av transportsektorn är branschens i särklass viktigaste fråga. Förutom att vi behöver satsa massivt på elektrifiering och öka användningen av biodrivmedel behöver utvecklingen få en skjuts genom en ökad efterfrågan på hållbara transporter. Men åkerinäringen klarar inte omställningen på egen hand. 

”Åkerinäringen klarar inte omställningen på egen hand”

Transportsektorn består av tusentals företag som verkar på en gemensam marknad. De är mästare på att hitta lösningar och hantera gods, helt efter kundernas önskemål. Men konkurrensen får inte enbart handla om vilket företag som till lägsta pris kan leverera godset från punkt A till punkt B. Ska vi lyckas ställa om transportsektorn krävs ett samarbete mellan transportföretag och transportköpare. Historiskt har upphandlingar i stort sett alltid vunnits med lägsta pris som enda parameter. Det finns alltid leverantörer vars enda konkurrensmedel är priset och som genom att strunta i övriga åtaganden kan göra jobbet billigt. Belönas ett sådant beteende finns inget motiv att satsa på hållbarhet och sänka transportsektorns utsläpp ytterligare. 

Det är därför som Sveriges Åkeriföretag och Transportföretagen gemensamt står bakom transportsektorns enda hållbarhetscertifiering för godstransporter på väg, Fair Transport. Fair Transport bygger på att omställningen ska vara ekonomiskt, socialt och miljömässigt hållbar. 

Med Fair Transport vill vi öka transparensen i transportköpen och göra det lättare för transportköpare att köpa hållbara transporttjänster. Genom Fair Transport får certifierade företag ett verktyg att visa kunden på vilka sätt transporten är värdeskapande utöver prislappen. Transportköparna måste samtidigt lyfta blicken och inse att det finns en enorm konkurrensfördel i att välja hållbara alternativ eftersom det är vad slutkunden allt oftare efterfrågar.

”Genom Fair Transport får certifierade företag ett verktyg att visa kunden på vilka sätt transporten är värdeskapande utöver prislappen.”

Varje år handlar det offentliga upp transporter för åtskilliga hundratals miljarder kronor. Rätt använd kan den offentliga upphandlingen vara en mäktig drivkraft i omställningsarbetet av transportsektorn. Vi önskar att fler offentliga transportköpare ställer krav på Fair Transport i samband med upphandling. Att verka för en sund, hållbar och rättvis konkurrens borde vara en naturlig och självklar del för alla kommuner och myndigheter. 

”It takes two to tango”, säger talesättet. Vi vill uppmana alla landets transportköpare att efterfråga Fair Transport. Tillsammans tar vi då ansvar för att ställa om transportsektorn vilket gynnar oss alla i slutändan. Vi vill se hållbara affärer – för alla!

Marcus Dahlsten
Vd, Transportföretagen

Rickard Gegö
Vd, Sveriges Åkeriföretag 

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

Dela artikeln:

Håll dig uppdaterad med vårt nyhetsbrev

Välj nyhetsbrev